Příspěvek k léčbě traumat vedlejších nosních dutin


A Contribution to the Treatment of Paranasal Cavity Injuries

In the communication, the authors report on their experience with the management of injuries to the facial skeleton. They analyze a group of 23 patients sustaining facial skeletal fracture. The most frequent cause of injury were criminal acts (14 patients, 60.8%), the age group at highest risk are males in their thirties (12 pts, 52.1%). The authors describe very good results with the use of miniplates for reconstructions of impression frontal cavity fractures. The need for artificial drainage between the nasal and frontal cavities remains to be questionable. The authors also report encouraging results with the use of silicon plates in extensive defects of retromarginal orbital fractures.

Key words:
impression frontal cavity fracture, miniplate, retromarginal orbital fracture, silicon plate.


Autoři: J. Lukáš;  J. Betka;  J. Klozar
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku VFN Motol a 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1998, No. 4, pp. 205-207.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři ve svém sdělení uvádějí dosavadní zkušenosti s léčbou traumat obličejového skeletu. Analyzují sestavu 23 pacientů se zlomeninou obličejového skeletu. Jako nejčastější příčinu poranění uvádějí kriminální násilí, 14 pacientů. Nejvíce ohroženou věkovou skupinou jsou muži ve třetím deceniu, 12. Autoři uvádějí velmi dobré výsledky s použitím miniplotének při rekonstrukci impresivní zlomeniny čelní dutiny. Otázkou zůstává nutnost umělé drenáže mezi dutinou nosní a čelní. Rovněž dobré výsledky uvádějí s použitím silikonových plotének u rozsáhlých defektů retromarginálních zlomenin očnice.

Klíčová slova:
impresivní zlomenina čelní dutiny, miniploténka, retromarginální zlomenina očnice, silikonová ploténka.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se