Mykotické a bakteriální osídlení silikonu hlasových protéz a jeho biodegradace


Mycotic and Bacterial Colonization of Silicone in Vocal Prostheses and its Biodegradation

The greatest problem of the service life of vocal prostheses is bacterial and in particular mycotic colonization of their surface which causes impaired tightness of the closing valve of the prosthesis with subsequent leakage of fluids and food into the airways. The objective of the present work was to prevent colonization of the silicone surface and to prolong thus the service life of the prosthesis. Two types of silicone were tested (Silastic Q7-4550-50 ShA and Q7-4765-65) during 4, 8 and 12-week exposure. Neither of these materials was attacked by mycotic agents in vitro. The infested prostheses were examined under the microscope after varying intervals in vivo. The silicone of the implanted prosthesis was colonized by numerous microorganisms, in particular moulds. The results confirm the depth degradation of silicone rubber located in islets.

Key words:
silicone, biodegradation, vocal prosthesis.


Autoři: A. Slavíček;  P. Jablonický;  J. Betka;  V. Novák *;  B. Lašťovičková **
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Motol a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Ústav polymerů VŠCHT, Laboratoř lékařských aplikací polymerů, Praha, ředitel prof. Ing. V. Ducháček, DrSc. *Hygienická stanice VFN, Prah **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1998, No. 4, pp. 207-211.
Kategorie: Články

Souhrn

Největším problémem životnosti hlasových protéz je bakteriální a zejména mykotické osídlení jejich povrchu, jehož následkem je porucha těsnosti uzavíracího ventilu protézy, s násled- ným zatékáním tekutin a potravy do dýchacích cest. Cílem práce bylo pokusit se zabránit osídlování povrchu silikonu a tím prodloužit životnost protéz. Byly testovány dva typy silikonu (Silastic Q7-4550-50 ShA a Q7-4765-65) ve 4, 8 a 12týdenní expozici. Ani jeden z těchto materiálů nebyl in vitro plísní napadán. Byla provedena mikroskopie napadených protéz po různé době expozice in vivo. Silikon implantované protézy byl osídlen četnými mikroorganismy, především plísněmi. Výsledky potvrzují hloubkovou degradaci silikonové pryže lokalizovanou do ostrůvků.

Klíčová slova:
silikon, biodegradace, hlasová protéza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se