Antrochoanální polypy


Antrochoanal Polyps

The authors evaluate a group of 21 patients with antrochoanal polyps. These patients accounted for 7 % in a group of all patients with nasal polyps. The mean age of the group with antrochoanal polyps was 28 years. Six patients reported allergies in their case-history. Subjective complaints lasted on average six months. A typical symptom was deterioration of nasal patency. In two patients the polyps were bilateral, in another two patients there were multiple polyps. The authors suggest as a more pertinent term for nasal polyps, originating only in the maxillary sinus, antronasal polyps. On CT examination the authors found in all patients occlusion of one maxillary sinus. In ten patients also other paranasal sinuses were affected, most frequently contralateral maxillary sinuses. Histological examination revealed in 18 polyps, i.e. in 90%, squamous metaplasia of the epithelium, in 17 polyps tissue eosinophilia. In the group of patients with antrochoanal polyps the authors draw attention to some common signs of these polyps and inverted papilloma of the lateral nasal wall.

Key words:
nasal polyps, antrochoanal polyps.


Autoři: Z. Kuchynková;  P. Vrabec;  J. Vedralová *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Motol a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Hlavův 1. patologickoanatomický ústav Praha, přednosta prof. MUDr. O. Miřejovský, DrSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1998, No. 4, pp. 202-204.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři hodnotí soubor 21 nemocných s antrochoanálními polypy. Tito nemocní předsta- vovali 7 % ve skupině všech nemocných s nosními polypy. Věkový průměr v souboru s antrochoa- nálními polypy byl 28 let. Anamnesticky šest nemocných uvádělo projevy alergie. Subjektivní obtíže trvaly v průměru šest měsíců, charakteristickým příznakem byla zhoršená nosní průchodnost. U dvou nemocných byly polypy oboustranné, u dalších dvou nemocných byly mnohočetné. Autoři uvádějí jako výstižnější název pro nosní polypy vycházející pouze z maxilární dutiny termín antro- nasální polypy. Při CT vyšetření bylo u všech nemocných zastření jedné maxilární dutiny, u deseti bylo i postižení dalších paranasálních dutin, nejčastěji druhostranné maxilární dutiny. Při histolo- gickém vyšetření byla v 18 polypech, to je v 90 %, zjištěna dlaždicová metaplazie epitelu, v 17 polypech tkáňová eosinofílie. V souboru nemocných s antrochoanálními polypy autoři poukazují na některé společné znaky mezi těmito polypy a invertovaným papilomem laterální nosní stěny. Terapie nemocných s antrochoanálním polypem v sledovaném souboru byla pouze chirurgická.

Klíčová slova:
nosní polypy, antrochoanální polypy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se