Endoskopická endonazální dakryocystorinostomie


Endoscopic Endonasal Dacrycystorhinostomy

Since 1996 the authors made 21 endoscopic dacrycystorhinostomies in 20 patients. The cause of stenosis of the lacrimal pathways were in six of the operated patients changes in the nasal sinus making drainage of tears difficult. In another two patients iatrogenic stenosis was involved. In two patients the cause was post-traumatic, in one patient a dacryolith was detected. In 10 patients the stenosis was idiopathic. In all patients epiphora was found and on irrigation occluded lacrimal pathways. In 17 patients also mucopurulent secretion from the lacrimal pathways was recorded and in nine there was a phlegmon of the lacrimal sac in the case-history. All were operated under general anaesthesia, using an endoscopic endonasal approach, without permanent or serious complications. After surgery epiphora persists only in one case of 21, in 20 rinsing of ther lacrimal pathways is unobstructed. These results are comparable with data of other authors and endoscopic dacrycystorhinostomy can be considered the method of choice of intra- and postsaccal stenoses of the efferent lacrimal pathways.

Key words:
endoscopic endonasal dacrycystorhinostomy, stenosis of the efferent lacrimal pathways.


Autoři: I. Pár;  I. Pliskvová *;  J. Plch
Působiště autorů: ORL oddělení, NsP, Brno-Koliště, přednosta doc. MUDr. J. Plch, CSc. Oční oddělení, NsP, Brno-Koliště, přednosta prim. MUDr. I. Pliskvová *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 1998, No. 4, pp. 196-198.
Kategorie: Články

Souhrn

Od roku 1996 jsme provedli 21 endoskopických dakryocystorinostomií u 20 pacientů. Příčinou stenózy slzných cest byly u šesti operovaných změny v nosní dutině ztěžující odtok slz. U dalších dvou pacientů šlo o iatrogenní stenózu. U dvou nemocných byla příčina posttraumatická, a u jednoho byl zjištěn dacryolit. V 10 případech byla stenóza idiopatická. U všech pacientů byla epifora a při proplachu neprůchodné slzné cesty, v 17 případech byla i hlenohnisavá sekrece ze slzných cest a u devíti byla v anamnéze flegmóna oblasti slzného vaku. Všichni byli operováni v celkové anestezii, endoskopickým endonazálním přístupem, bez trvalých či závažných komplika- cí. Po operaci trvá epifora jen v jednom případě z 21, ve 20 je proplach slzných cest volný. Tyto výsledky jsou srovnatelné s údaji jiných autorů a dovolují považovat endoskopickou dakryocysto- rinostomii za metodu volby v léčbě intra a postsakálních stenóz vývodných slzných cest.

Klíčová slova:
endoskopická endonazální dakryocystorinostomie, stenóza odvodných slzných cest.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se