Střešovické jaro 2018


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 67, 2018, No. 2, pp. 77.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Dne 5.dubna 2018 se konalo již tradiční sympozium Střešovické jaro 2018, které pořádala Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha. Odborné akce se zúčastnilo 70 účastníků z celé republiky.

Program zahájil zdravicí ředitele ÚVN náměstek MUDr. Ivan Jeřábek. Odborný program zahájil MUDr. Kovář s MUDr. Navarou přednáškou na téma využití chordy tympani při tympanoplastikách. Autoři referovali o svých dlouholetých zkušenostech v těchto modifikacích. Bohaté zkušenosti se sialoendoskopií a miniinvazivním přístupem při odstraňování objemných konkrementů v přiúšní slinné žláze přednesl MUDr. Rotnágl.

Obr. 1. Přednášející MUDr. Šárka Zavázalová.
Přednášející MUDr. Šárka Zavázalová.

V letošním ročníku byla zařazena maxilofaciální přednáška zabývající se problematikou lokálních laloků v rekonstrukci defektů obličeje, kterou přednesl MUDr. Neměc ve spolupráci s primářem MUDr. Voskou. V dalším sdělení na téma Rekonstrukční chirurgie v onkologické chirurgii hlavy a krku referoval doc. MUDr. Chovanec o rozsáhlých zkušenostech s chirurgickými technikami přenesených laloků. Zkušenosti s peroperační NBI endoskopií přednesl MUDr. Holý. MUDr. Fundová a spol. referovali o výsledcích vyšetření čichu u nemocných s nádory přední lební jámy. Posledním tématem letošního setkání ORL odborníků ve Střešovické nemocnici byla problematika percepční nedoslýchavosti a závratí. Docent MUDr. Chovanec a spol. seznámili posluchače s možnostmi chirurgické léčby vertiga. O výsledcích vestibulárního vyšetření u pacientů s náhle vzniklou percepční nedoslýchavostí referovala MUDr. Procházková z FNKV. Závěrečnou přednášku, zabývající se aktuální vojenskou problematikou - akutním akustickým traumatem - přednesla MUDr. Zavázalová.

Věříme, že všechna odborná sdělení přinesla účastníkům mnoho nových a užitečných informací a doufáme, že se s některými z těchto témat podrobněji seznámíte v našem odborném časopisu.

As. MUDr. Richard Holý, Ph.D.

(e-mail: richard.holy@uvn.cz)


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se