Screening sluchu novorozenců a dětí v ambulantní i klinické praxi<br>8. mezioborové sympozium a 3. celostátní foniatrický seminář 2018


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 67, 2018, No. 2, pp. 80.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Hradec Králové, 13.-14. dubna 2018)

Již 8. mezioborové komplexní ORL sympozium se konalo v reprezentačních prostorách firmy Petrof (PETROF Hall) v Hradci Králové. Sympozium bylo spojeno s konáním 3. celostátního foniatrického semináře, čemuž odpovídala i zvolená tématika sympozia. Na organizaci se jako každoročně společně podílely hradecká, pardubická a ostravská ORL klinika. Celá akce byla věnována 90. výročí otevření areálu dnešní Fakultní nemocnice Hradec Králové a současně životnímu jubileu prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc.

První den sympozia probíhaly již tradičně teoretické přednášky. Ty byly rozděleny do čtyř hlavních bloků, které byly uspořádány formou kulatých stolů – příspěvky jednotlivých přednášejících s následnou řízenou diskusí a prezentací zajímavých kazuistik. Náplní jednotlivých kulatých stolů byla problematika:

 • vyšetření sluchu u dětí (moderátor L. Školoudík);
 • screening sluchu novorozenců (moderátor P. Komínek);
 • vyšetření sluchu předškolních dětí (moderátor V. Chrobok);
 • péče o nedoslýchavé dítě (moderátor J. Dršata).

Kromě teoretických znalostí měli účastníci v průběhu druhého dne sympozia možnost vyzkoušení řady praktických dovedností. V rámci 12 pracovišť byly pod vedením lektorů demonstrovány a nacvičovány následující diagnostické a léčebné postupy:

 • kochleární implanatace (K. Zeleník, P. Komínek)
 • BAHD (L. Školoudík);
 • otomikroskopie, pneumatická otoskopie (J. Vodička);
 • endoskopie ucha flexibilní a rigidní (M. Černý, J. Šatanková)
 • VRA (E. Čelakovská)
 • otoakustické emise (J. Mejzlík)
 • screening ABR (J. Krtičková, L. Bilinová)
 • BERA (J. Dršata)
 • tónová audiometrie (M. Hloušková)
 • Otosim (P. Čelakovský)
 • sluchadlová korekce (R. Havlík)
 • CT a MR spánkové kosti (J. Dědková, J. Kopřiva).

K příjemné atmosféře sympozia a spokojenosti účastníků s možností neformální diskuse přispěl nádherný koncert vážné hudby a společenský večer, konaný v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Konání sympozia by nebylo možné bez účasti celé řady firem, hlavními partnery se staly firmy Cochlear a Widex. Již nyní je připravováno další, již 9. mezioborové sympozium, jehož konání předpokládáme 12. a 13. dubna 2019 v Hradci Králové.

Společné foto účastníků a lektorů sympozia.
Společné foto účastníků a lektorů sympozia.

Doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

LF UK a FN Hradec Králové

e-mail: petr.celakovsky@fnhk.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se