Naše zkušenosti s „Wait and Scan“ protokolem v léčbě vestibulárního schwannomu


Autoři: R. Holý 1;  P. Praženica 1;  D. Kovář 1;  T. Belšan 2;  Š. Zavázalová 1;  P. Fundová 1;  J. Astl 1
Působiště autorů: Klinika ORL a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice-Vojenské fakultní nemocnice Praha 1;  Radiodiagnostické oddělení Ústřední vojenské nemocnice-Vojenské fakultní nemocnice Praha 2
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 67, 2018, No. 2, pp. 44-49.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod a cíl:

Nejčastěji vestibulární schwannomy (VS) rostou velmi pomalu, pouze některé z nich rostou rychle. Observace může být vhodnou strategií u vybraných pacientů. Cílem práce je zhodnocení strategie „Wait and Scan“.

Soubor a metodika: V období 1999 - 2016 jsme diagnostikovali 86 pacientů s VS. 24 pacientů (28 %) bylo léčeno mikrochirurgicky, 33 pacientů (38 %) bylo léčeno Leksell Gamma Knife. Do protokolu „Wait and Scan“ bylo zařazeno 29 pacientů (34 %). Z těchto 29 pacientů bylo 18, 10 mužů/8 žen, průměrný věk 57,4 let, dlouhodobě monitorováno (v průměru 6 let). Důvody pro observaci zahrnovaly velikost nádoru I. stadium (61 %), pokročilý věk (17 %), přání pacienta (17 %), špatný celkový zdravotní stav (5 %). Data byla vyhodnocena retrospektivně.

Výsledky:

Délka observace byla v rozmezí 2–17 roků, v průměru 6 let. 11 pacientů (61 %) bylo úspěšně sledováno bez nutnosti konverze na aktivní léčbu. 7 pacientů (39 %) v konečném důsledku vyžadovalo aktivní léčbu, 3x mikrochirurgii a 4x radiochirurgii, v průměrném intervalu 3,5 roku od stanovení diagnózy. 9 nádorů (50 %) nerostlo a 9 (50 %) jich zvětšilo svůj objem během observace (2 pacienti přesto dále observováni – z důvodu vysokého věku pacienta a přání pacientky). Průměrná meziroční míra růstu nádoru při ročním follow-up byla statisticky významně vyšší (p=0,01, resp. 0,05) ve skupině vyžadující konverzi na aktivní přístup než ve skupině observovaných. Významný růst nádoru byl pozorován do 5 let od jeho diagnostikování, pozdější růst VS nebyl zaznamenán.

Závěr:

Obervace VS je rozumnou strategií u pečlivě vybraných pacientů. Tempo růstu nádoru při ročním follow-up bylo silným prediktorem případné potřeby pro aktivní přístup k léčbě. Je důležité věnovat pozornost rychle rostoucím a progresivním VS, které je nutné včas identifikovat a případně je indikovat k aktivní léčbě.

klíčová slova:

vestibulární schwannom, růst nádoru, observace, konzervativní postup


Zdroje

1.   Betka, J., Zvěřina, E., Chovanec, M. et al.: Small vestibular schwannomas (grades I and II): wait and scan, stereotactic surgery or microsurgery? Congress abstract. Skull Base [serial on the Internet]. 2009; 19 - A023. DOI: 10.1055/s-2009-1222138. Dostupné z URL: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2009-1222138.

2.   Betka, J., Zvěřina, E., Lisý, J. et al.: Vestibulární schwannom. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 57, 2008, 4, s. 221-225.

3.   Deen, H. G., Ebersold, M. J., Harner, S. G. et al.: Conservative management of acoustic neuroma: an outcome study. Neurosurgery, 39, 1996, 2, s. 260-266.

4.   Holý, R., Praženica, P., Fundová, P. et al.: Ovlivnění funkce sluchové dráhy u pacientů s vestibulárním schwannomem léčených Leksellovým gama nožem. Cesk. Slov. Neurol. N, 77/110, 2014, 4, s. 223-229.

5.   Holý, R., Skutil, J., Navara, M. et al.: Úloha neurootologa v záchytu poradiačních komplikací u pacientů s vestibulárním schwannomem léčených Leksellovým gama nožem. Cesk. Slov. Neurol. N, 76/109, 2013, 2, s. 191-196.

6.   Hunter, J. B., Francis, D. O., O‘Connell, B. P. et al: Single institutional experience with observing 564 vestibular schwannomas: Factors Associated With Tumor Growth. Otol Neurotol, 37, 2016, 10, s. 1630-1636.

7.   Charabi, S., Thomsen, J., Tos, M.: Management of intrameatal vestibular schwannoma. Acta Otolaryngol., 119, 1999, 7, s. 796-800.

8.   Cheung, S. W., Aranda, D., Driscoll, C. L. et al.: Mapping clinical outcomes expectations to treatment decisions: an application to vestibular schwannoma management. Otol. Neurotik., 31, 2010, 2, s. 284-293.

9.   Chovanec, M., Zvěřina, E., Kluh, J. et al.: Zachování sluchu při mikrochirurgické léčbě vestibulárního schwannomu. Cesk. Slov. Neurol. N, 78/111, 2015, 4, s. 435-441.

10. Kameyama, S., Tanaka, R., Honda, Y. et al.: The long-term growth rate of residual acoustic neurinomas. Acta Neurochir (Wien), 129, 1994, 3-4, s. 127-130.

11. Laasonen, M., Troupp, H. et al.: Volume growth rate of acoustic neurinomas. Neuroradiology, 28, 1986, 3, s. 203-207.

12. Liščák, R.: Radiochirugie gama nožem, principy a neurochirurgické aplikace. 1st ed. Praha, Grada Publishing, 2009.

13. Modugno, G. C., Pirodda, A., Ferri, G. G. et al.: Small acoustic neuromas: monitoring the growth rate by MRI. Acta Neurochir. (Wien), 141, 1999, 10, s. 1063-1067.

14. Nedzelski, J. M., Schessel, D. A., Pfleiderer, A.: The natural history of growth of acoustic neuroma and the role in non-operative management. In: Tos M., Thomsen J. (eds). Acoustic neuroma. 1st ed. Amsterdam, Kugler, 1992, s. 149-158.

15. Norén, G., Greitz, D., Hirsch, A. et al.: Gamma knife surgery in acoustic tumours. Acta Neurochir Suppl. (Wien). 58, 1993, s. 104-107.

16. Penido, N. de O., Tangerina, R. P., Kosugi, E. M. et al.: Vestibular schwannoma: spontaneous tumor involution. Braz. J. Otorhinolaryngol., 73, 2007, 6, s. 867-871.

17. Sterkers, O., El Dine, M. B., Martin, N.: Slow versus rapid growing acoustic neuromas. In: Tos M., Thomsen J. (eds). Acoustic neuroma. 1st ed. Amsterdam, Kugler, 1992, s. 145-147.

18. Valvassori, G. E., Guzman, M.: Growth rate of acoustic neuromas. Am. J. Otol., 10, 1989, 3, s. 174-176.

19. Wazen, J., Silverstein, H., Norrell, H. et al.: Preoperative and postoperative growth rate in acoustic neuromas documented with CT scanning. Otolaryngol. Head Neck Surg., 93, 1985, 2, s. 151-155.

20. Wiet, R. J., Zappia, J. J., Hecht, C. S. et al.: Conservative management of patients with small acoustic tumors. Laryngoscope, 105, 1995, 8 Pt 1, s. 795-800.

21. Wolbers, J. G., Dallenga, A. H., van Linge, A. et al.: Identifying at diagnosis the vestibular schwannomas at low risk of growth in a long-term retrospective cohort. Clin. Otolaryngol., 41, 2016, 6, s. 788-792, doi: 10.1111/coa.12661.

22. Yasargil, M. G.: Microneurosurgery of CNS tumors. 1st ed. New York (NY): Georg Thieme Verlag, 1996.

23. Zvěřina, E.: Neurinom akustiku - vestibulární schwannom - osobní pohled na nejmodernější postupy v jeho léčbě. Cas. Lek. Ces. 149, 2010, s. 269-276

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se