Studijní pobyt v Heidelbergu


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2016, No. 4, pp. 250.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Heidelberg je krásné město ležící v Německé spolkové zemi Badensko – Württembersko v polovině cesty mezi Stuttgartem a Frankfurtem nad Mohannem. Je světově proslulé svojí zříceninou zámku, historickým centrem a také Univerzitou Ruprechta-Karla (Ruprecht-Karls-Universität) z roku 1368 (nejstarší na území dnešního Německa).

ORL klinika Univerzitní nemocnice v Heidelbergu je od roku 1987 součástí konceptu „Kopfklinik“, kde se v jednom komplexu budov sdružují kliniky: otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku, oční lékařství a neurochirurgie, ústní, čelistní a obličejová chirurgie, neurologie a radiologie. Na jednom patře se nacházejí ambulantní a lůžková část ORL. Samostatný trakt ještě zabírá foniatrie. Ambulantní část se skládá z 6 kompletně vybavených ambulancí a jednoho zákrokového sálu, kde jsou po 3 dny v týdnu prováděny zákroky v lokální anestezii. V ambulancích se denně střídají mladí, neatestovaní a atestovaní lékaři, kteří denně ošetří 60-90 pacientů. V rámci ambulantní části jsou i prostory, kde jsou pacienti ponecháni ke chvilkové observaci před nebo po malých zákrocích. Pacienti jsou předem objednáni a musí mít doporučení od privátního ORL specialisty. Akutní případy jsou ošetřeny přednostně. Ambulantní záznam je zapisován elektronicky do předdefinovaných formulářů. Předběžný diagnostický závěr nebo povolení k operaci musejí být konzultovány se zkušeným lékařem a až poté pacient odchází s definitivní lékařskou zprávou. V ambulantní části se nachází i diagnosticko funkční trakt s vlastním ultrazvukem, alergologickou laboratoři, audiometrii, neurootologickou laboratoři a 3 molekulárně biologickými laboratořemi. Celé spektrum otorinolaryngologie je pokryto i 9 speciálními ambulancemi ke konzultaci specifických problémů.

Lůžková část má 3 stanice s 20 lůžky, jedna tzv. ´Tumorstation´ je specializovaná jen pro onkologické pacienty, na zbylých dvou stanicích jsou hospitalizovaní pacienti pokrývající celou škálu nemocí otorinolaryngologie. Pro rodiče, jejichž  dítě je hospitalizováno na oddělení, je poskytován rooming-in. Klinika má 3 operační sály a 2 dny v týdnu 4 s nejmodernějšími operačními mikroskopy, digitálními endoskopy a video přístroji. K dispozici mají operatéři i sálový CT přístroj k perioperačnímu využití a CT navigační systém. Na ORL klinice je prováděno celé spektrum operačních výkonů, od adenotomií u dětí, přes plasticko-rekonstrukční onkologickou chirurgii, až po zavádění kochleárních implantátu, které se provádí od roku 1986.

Obr. Budova Univerzitní nemocnice v Heidelbergu.
Obr. Budova Univerzitní nemocnice v Heidelbergu.

V ambulanci foniatrie a pedaudiologie je denně vyšetřeno 20-30 pacientů. Na jednom patře pracují 3 audiologické sestry, 2 logopedky, jedna psycholožka a technici, kteří urychlují práci lékařům, a pacienti tak mohou být komplexně vyšetření v průběhu jednoho dne/dopoledne.

Týdenní pobyt na univerzitní ORL klinice v Německu byl pro mě velmi přínosný a především orientační. Provoz na ambulantních pracovištích působil celkově klidnějším dojmem než u nás. Lékaři pracovali neunáhleně a pečlivě. Pacienti i přes dlouhé čekací doby reagovali při vstupu do ambulance pozitivně. Lékař není limitován funkčností a opotřebovaností lékařských přístrojů. Pacientům je zabezpečená maximální lékařská péče tou nejmodernější technikou.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Lucia Feriančeková

ORL oddělení KNTB, a.s., Zlín

e-mail: lucia.feriancekova@gmail.com


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se