Studijní pobyt na ORL oddělení Univerzitní kliniky v Grazu


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2016, No. 4, pp. 249.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

V rámci podpory Cestovního grantu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně jsem měl možnost se v červnu tohoto roku zúčastnit týdenního pobytu na ORL klinice Univerzitní nemocnice ve Štýrském Hradci. 

Štýrský Hradec je druhým největším rakouským městem s typicky renezančním centrem města zapsaným na listině kulturního dědictví UNESCO a dominantou města- zalesněným vrchem Schlossberg. V centru města sídlí lékařská fakulta, založená roku 1863 Františkem Josefem I. jako součást Karl- Franzens- Univerzity, od které se roku 2004 formálně osamostatnila. 

ORL klinika je součástí rozsáhlého nemocničního komplexu, kterému dominuje budova urgentního příjmu, chirugické a ortopedické kliniky. ORL klinika je umístěna v třípatrové budově na samém okraji komplexu a je propojena s moderním ambulantním a operačním traktem. Samozřejmostí je bezbariérový přístup a dostatek míst pro zaparkování jízdního kola.

V přízemí hlavní budovy jsou k dispozici specializované ambulance - audiologie, foniatrie, logopedie, neurootologie a část je k dispozici pro klinický výzkum a výuku mediků. První a druhé patro je zařízeno jako lůžkové oddělení pro celkově 90 pacientů, včetně části pro pacienty dětské s možností hospitalizace jejich doprovodu. Ve druhém patře je zároveň sekretariát kliniky, včetně kanceláře přednosty, kde v roce 2015 vystřídal věhlasného Prof. Stammbergera nový přednosta- Prof. Dr. Dietmar Thurnher, původem z konkurenční kliniky ve Vídni.

Operační trakt obsahuje čtyři operační sály, které jsou vytíženy čtyři operační dny. V překladové místnosti je světelná tabule s rozpisem operací a jejich časovým rozvrhem. Každý operační zákrok má určitý časový plán- např. adenotomie 60 minut, FESS 120 minut, superficiální parotidektomie 180 minut, pro rozsáhlejší onkologické výkony je rezervován operační sál po celou pracovní dobu. Od 11 hodin dopoledne je pro personál připravena v odpočívárně operačních sálů často velice chutná polévka a pečivo. Možnost občerstvení mezi operačními výkony se společně s absencí časové tísně pozitivně promítá do celkové atmosféry kliniky.

Nynější přednosta Prof. Thurnher je specialistou na onkologii hlavy a krku, takže kromě rozsáhlého spektra endoskopických endonazálních výkonů, kterými je klinika v Grazu známá, se nyní na klinice provádějí i experimentální výkony v oblasti onkologie, jako např. elektrochemoterapie kožních malignit, jinak vyžadujících destruktivní operační výkon. Prof. Thurnher několikrát zopakoval, že je nakloněn další spolupráci s českými lékaři a ORL klinika ve Štýrském Hradci je jednoznačně místem, které může být inspirací jak na odborné úrovni v oblasti rinochirurgie a onkologie, tak i k celkovému přístupu k pacientovi. 

Univerzitní nemocnice ve Štýrském Hradci.
Obr. 1. Univerzitní nemocnice ve Štýrském Hradci.

Lékaři na ORL klinice provádějí široké spektrum operačních výkonů.
Obr. 2. Lékaři na ORL klinice provádějí široké spektrum operačních výkonů.

MUDr. Adam Kešner

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

1. LF UK a FN v Motole, Praha

e-mail: adam.kesner@fnmotol.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se