XII. kongres mladých otorinolaryngologů


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 57, 2008, No. 4, pp. 248-249.
Kategorie: Kongresy, sjezdy, kurzy

(Jablonné nad Orlicí, 14. - 16. května 2008)

Kongresy mladých otorinolaryngologů jsou pořádány každé dva roky a i  po rozdělení Československa je dodržována tradice střídání místa konání kongresu v České republice a na Slovensku. Na poslední setkání v Modre na Slovensku navázal kongres v polovině května 2008, pro který vybralo vedení Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP osvědčený hotel Filipinum v Jablonném nad Orlicí. Výběr to byl šťastný, umožňující soustředit vše, co ke kongresu patří, tedy odborný program, ubytování, stravování, společenský program i sportovně relaxační aktivity pod jednu střechu. Navzdory poznámce jedné z východoslovenských účastnic, proč nevede z Prešova do Jablonného dálnice, výše jmenovaná pozitiva umocněná pěkným počasím a nádhernou krajinou Orlických hor přebyla poněkud horší dopravní dostupnost.

Kongres byl zahájen uvítacím rautem večer 14. května. Po skončení nešťastného čtvrtfinálového zápasu naší reprezentace se Švédy na mistrovství světa v hokeji se rozběhl turnaj v bowlingu. Jeho výsledek nebyl překvapivý, medailová umístění obsadila družstva z pořádajících pracovišť v pořadí pardubická ORL klinika, ORL klinika 1. LF UK a  FNM z Prahy a výběr brněnských ORL pracovišť posílený zástupci severní Moravy. Vítězná družstva i jednotlivci byli odměněni.

Na úvod kongresového jednání byli oceněni hodnotnými knižními cenami autoři nejlepších zaslaných abstrakt: Čada Z. a spol.: Rizikové faktory a prognostický význam komplikací po totální laryngektomii (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM, Praha); Černý M., Bártová I.: Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES) (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Pardubice) a Pavlovčinová G. a spol.: Cudzie telesá v dýchacích cestách u detí (Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava).

Každý ze tří půldnů odborného programu byl uveden pozvanou přednáškou zkušeného řečníka. Úvod obstaral doc. Jan Klozar (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM, Praha) s přednáškou na téma „Úloha chemoterapie v léčbě nádorů hlavy a krku“, která velmi přehledně a didakticky přiblížila nechirurgické postupy v onkologii hlavy a krku od obecných principů až po nejmodernější postupy cílené terapie. Druhou pozvanou přednášku přednesl prof. Javier Gavilán, přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Univerzitní nemocnice La Paz v Madridu. Nevěnoval se tématu, které je s jeho osobou ve světové otolaryngologické obci nejvíce spojováno, blokovým disekcím, ale problematice, které se v posledních letech věnuje nejvíce: „Surgical Approach to Acoustic Neuroma“. Skvěle zorganizované sdělení provedlo velmi srozumitelně posluchače nejen všemi zákoutími a úskalími jednotlivých chirurgických přístupů (translabyrintální, přes střední lební jámu, retrosigmoidní) i celkovou aktuální filozofií léčebného přístupu k vestibulárnímu schwannomu. Kvalita přednášky byla podložena faktem, že přednášející patří k těm operatérům, kteří jsou schopni velmi precizně provést kterýkoli ze tří výše jmenovaných chirurgických přístupů. Značný důraz kladl prof. Gavilán na problematiku kvality života. Protože u absolutní většiny pacientů s vestibulárním schwannomem dochází po chirurgickém zákroku k výraznému zhoršení kvality života, je s přihlédnutím k obvykle velmi pomalému růstu tohoto nádoru léčebnou modalitou první volby často „wait-and-scan“. Hodnota přednášky byla skryta nejen v jejím odborném obsahu, ale neméně i v její formální stránce a ukázala názorně, jak lze posluchače přednesem zaujmout a do problematiky přímo vtáhnout. Prof. Gavilán se postaral o jeden z vrcholů vědecké části programu kongresu. Třetí pozvaný řečník prof. Arnošt Pellant (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Pardubice) seznámil účastníky svou prezentací „Co je známo o ORL nemocech v historii a u známých osobností“ po známějších i téměř zcela neznámých ORL aspektech osobností dějin od starověku až po 20. století.

Vzhledem k počtu 45 přihlášených přednášek, který přesáhl počet přednášek na posledním „dospělém“ samostatném českém ORL kongresu, bylo nutné vést jednání ve dvou půldnech ve dvou souběžných sekcích. Hlavní téma kongresu „ Tonzily“ přilákalo největší množství příspěvků (21), které byly rozděleny do tří sekcí: Tonzily I. (peritonzilární absces), Tonzily II. (OSAS a chirurgické postupy), Tonzily III. (karcinom, obecné). Na ně pak navázal poslední den kongresu kulatý stůl za účasti dr. Ivy Bártové (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Pardubice), prim. Michala Jurovčíka (Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK, FNM, Praha) a prim. Jaroslava Krause (ORL odd., Benešov) vedený dr. Janem Plzákem. Co vyplynulo z odpřednášených sdělení, proběhlých diskusí a kulatého stolu? Na různých pracovištích je používána velmi široká škála strategie léčby peritonzilárního abscesu: od aspirační punkce, přes incizi až po tonzilektomii za horka. Odlišná je strategie provádění a časování tonzilektomie za studena i otázka jednostranné či oboustranné tonzilektomie. Mnohé aspekty nejsou ani tak ovlivněny odbornou stránkou, ale zvyklostmi na pracovišti, spoluprací, případně dostupností anesteziologa a personální situací, zejména v době služby. Co se týká tonzilotomie, je možno konstatovat, že má nezastupitelnou pozici v léčbě hypertrofie patrových tonzil, zejména u dětí trpících obstrukčním syndromem spánkové apnoe. Není rozhodující jakou technikou je provedena (studená technika, laser, harmonický skalpel, radiofrekvenčně indukovaná termoterapie atd...). Posledně jmenovaná technika má výhodu nižších rizik výkonu a rychlejší rekonvalescence vzhledem k submukóznímu působení, ale její efekt na redukci objemu, zejména u výrazné hypertrofie, je menší. Nejrůznější typy moderních technik provedení tonzilotomie (laser, harmonický skalpel, koblace atd...) mají proti klasickému studenému instrumentáriu výhodu zvýšené přehlednosti operačního pole vzhledem k souběžnému koagulačnímu efektu. Přestože to pro mnohé mladé otorinolaryngology není zcela povzbudivý fakt, opět bylo potvrzeno, že nejvýznamnějším rizikovým faktorem pooperačního krvácení po tonzilektomii je menší zkušenost operatéra.

Druhé hlavní téma kongresu „Komplikace chirurgické léčby“, kterému bylo věnováno 9 sdělení v jedné sekci poslední den kongresu, bylo více tematicky roztříštěné. Zabíralo problematiku operací na krku (laryngektomie, blokové disekce, tyreoidektomie), lební baze, endoskopickou operativu nosu atd.

Dvě sekce byly věnovány variím (15 přednášek): Varia I. (nádory, dýchací cesty a jiné) a Varia II. (poruchy polykání, otologie). Za zmínku stojí stoupající zájem o problematiku polykání, poprvé na ORL fóru v České republice zaznělo sdělení o metodě FEES (Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing).

Protože nejen vědou živ je mladý česko-slovenský otorinolaryngolog, na závěr prvního dne odborného programu byl zařazen společenský večer uvedený večeří podle menu, které bylo servírováno prezidentu Václavu Klausovi při jeho návštěvě v hotelu Filipinum. Následoval hudební program, který zajistila skupina Polypy, složená převážně z lékařů pardubické ORL kliniky. Aby tanečníkům, zpěvákům a debatujícím ani v pozdních večerních hodinách nevyhládlo, bylo zajištěno grilování na přilehlé hotelové terase pod širým nebem. O kvalitě společenského programu jistě svědčí i fakt, že následující den byli na snídani první ti, kteří z ní spěchali stihnout ještě před započetím odborného jednání něco pospat, protože před snídaní se jim to nepodařilo...

Na závěr kongresu byly předány knižní ceny za tři nejlepší přednášky: Hanzelová J.a spol.: Histologické vyšetrenie podnebných mandlí u detí (1. ORL klinika LF UK, Bratislava); Ondrová M., Máchalová M.: Peritonzilární absces na KDORL FN Brno 2000-2006 (Klinika dětské ORL, FN Brno) a Zeleník K.a spol.: Poranění ductus thoracicus u blokových krčních disekcí (ORL klinika FN Ostrava). Ocenění „Nejlepší poster“ získal příspěvek Novotná P., Ondrová M.: Tonzilotomie u dětí (ORL odd. FN Brno, Klinika dětské ORL FN Brno).

Celý kongres provázela velmi příjemná atmosféra. Navázané či utužené osobní kontakty se přenesly z jednotlivých akcí společenského programu i do odborných jednání. Toto se projevilo sníženou nervozitou v mnoha případech ne velmi zkušených přednášejících (pro některé z nich to byla premiéra a rovnou na „mezinárodní“ akci). Většina sdělení byla následována bohatou diskusí, kterou někdy museli přesedající sekcí ukončovat před vyčerpáním všech dotazů, aby bylo možno dodržet časový program. Tomu jistě napomohla i volba hlavního tématu kongresu – Tonzily, které oslovilo velmi intimně každého účastníka. Velmi pozitivním jevem je, že se mladí otorinolaryngologové zabývají problematikou celé šíře oboru od molekulárně genetického pohledu až po jednotlivé chirurgické postupy či jejich komplikace.

Závěrem nezbývá než konstatovat, že s očekáváním můžeme vyhlížet XIII. kongres mladých otorinolaryngologů, který se uskuteční v roce 2010 v Martine na Slovensku.

Došlo 3. 6. 2008 MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.

MUDr. Richard Salzman

e-mail: jan.plzak@lf1.cuni.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se