AUTORSKÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 57, 2008, No. 4, pp. 2-4.

PŮVODNÍ PRÁCE

Astl J. viz Benešová P. 70

Bahannan A. viz Slavíček A. 138

Bahannan A. viz Slavíček A. 128

Balatková Z. viz Kuchynková Z. 74

Bartoňková K. viz Janeček D. 59

Benešová P., Astl J., Lukáš J., Veselý D.: Výsledky léčby pacientů s nediferencovaným karcinomem štítné žlázy 70

Černý L. viz Slavíček A. 128

Dlouhá O. viz Novák A. ? 201

Dlouhá O., Novák A.†, Vokřál J.: Česká slovní audiometrie –vývoj nových testů 195

Dlouhá O., Škodová E.: Hodnocení edukace sluchu a řeči pomocí testu fonematického sluchu a dichotických testů 16

Doležal P. viz Tedla M. 31

Dršata J., Hudíková M., Kučera M., Vokurka J., Jakoubková S.: Fonochirurgická léčba glotické insuficience 210

Dušková M. viz Fuhrmann L. 22

Fuhrmann L., Otruba L., Dušková M.: Rozštěpové vady a jejich podíl na vzniku chronické otitidy u starších dětí a adolescentů 22

Horáková Z., Tóthová E.: Význam PET pro diagnostiku perzistence krčních metastáz po léčbě v rámci záchovného protokolu u pokročilých karcinomů hlavy a krku 213

Hudíková M. viz Dršata J. 210

Hybášek I.: Spontánní tympanoplastiky - padesát roků od jejich poznání 79

Chrobok V., Pellant A., Meloun M., Pokorný K., Šimáková E.: Prognostické faktory chronického středoušního zánětu. 3. část - pooperační faktory 3

Chrobok V., Pollak A., Šimáková E., Pellant A.: Záněty vnitřního ucha na podkladě chronického hnisavého středoušního zánětu s cholesteatomem 123

Janeček D., Bartoňková K., Vogazianos E., Šlapák I.: Diferenciální diagnostika expanzivních procesů dětského věku v ORL oblasti 59

Jašková A. viz Slavíček A. 138

Kalinová K., Sičák M., Rác P., Kališ A., Šingliar A.: Chirurgická liečba tumorov priušnej žľazy v súbore Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN v Ružomberku v rokoch 1995 – 2006 65

Kališ A. viz Kalinová K. 65

Kučera M. viz Dršatá J. 210

Kuchynková Z., Pácová H., Balatková Z.: Beta defensiny 2 a 3 ve sliznici nosních polypů u nemocných s chronickou rinosinusitidous nosními polypy a s kultivačním nálezem – Staphylococcus aureus na nosní sliznici 74

Lohynská R. viz Slavíček A. 128

Lukáš J. viz Benešová P. 70

Meloun M. viz Chrobok V. 3

Mrzena L. viz Slavíček A. 128

Novák A. ?, Vokřál J., Dlouhá O.: Vztah PTA a SRT (Pure Tone Average – průměrná tónová ztráta, Speech Recognition Threshold – hladina srozumitelnosti řeči) 201

Novák A.? viz Dlouhá O. 195

Otruba L. viz Fuhrmann L. 22

Pácová H. viz Kuchynková Z. 74

Pellant A. viz Chrobok V. 123

Pellant A. viz Chrobok V. 3

Pokorný K. viz Chrobok V. 3

Pollak A. viz Chrobok V. 123

Profant M. viz Tedla M. 31

Rác P. viz Kalinová K. 65

Sičák M. viz Kalinová K. 65

Slavíček A., Zábrodský M., Jašková A., Bahannan A.: Příspěvek k využití videostroboskopie v otorinolaryngologii 138

Slavíček A., Zábrodský M., Mrzena L., Bahannan A.,

Černý L., Valenta Z., Lohynská R.: Srovnání kvality hlasu, života a stroboskopických parametrů po chirurgické léčbě CO2 laserem a radioterapii 128

Šimáková E. viz Chrobok V. 123

Šimáková E. viz Chrobok V. 3

Šingliar A. viz Kalinová K. 65

Škodová E. viz Dlouhá O. 16

Šlapák I. viz Janeček D. 59

Šlapák I.: Chirurgická léčba primárních tumorů orbity 206

Tedla M., Profant M., Doležal P.: Starostlivost o pacienta s dysfágiou na ORL pracoviskách v Českej republike a na Slovensku 31

Tóthová E. viz. Horáková Z. 213

Valenta Z. viz Slavíček A. 128

Veselý D. viz Benešová P. 70

Vogazianos E. viz Janeček D. 59

Vokřál J . viz Dlouhá O. 195

Vokřál J. viz Novák A. † 201

Vokurka J. viz Dršata J. 210

Zábrodský M. viz Slavíček A. 138

Zábrodský M. viz Slavíček A. 128

SOUBORNÉ REFERÁTY

Almaši M., Kaliarik L., Kovaľ J.: Hirudoterapia v rekonštrukčnej chirurgii hlavy a krku - naše prvé skúsenosti 98

Betka J., Zvěřina E., Lisý J., Chovanec M., Kluh J., Kraus J.: Vestibulární schwannom 221

Binková H. viz Horáková Z. 83

Binková H. viz Horáková Z. 90

Černá H., Machač J., Šlapák I.: Fibrózní dysplázie a cholesteatom 102

Fabrik I. viz Horáková Z. 90

Horáková Z., Tóthová E., Binková H., Salzman R.,

Smilek P.: Metalothionein a jeho obecný význam v kancerogenezi - 1. část 83

Horáková Z., Tóthová E., Salzman R., Binková H., Fabrik I., Smilek P., Kizek R.: Význam elevace hladin metalothioneinu v krvi u pacientů s nádory hlavy a krku - 2. část 90

Chovanec M. viz Betka J. 221

Chrobok V. viz Mejzlík J. 40

Kaliarik L. viz Almaši M. 98

Kizek R. viz Horáková Z. 90

Klozar J. : Role chemoterapie v léčbě karcinomů hlavy a krku 159

Kluh J. viz Betka J. 221

Komínek P. viz Pniak T. 218

Komínek P. viz Zeleník K. 151

Komínek P. viz Zeleník K. 143

Kostřica R. viz Neuwirthová J. 226

Kovaľ J. viz Almaši M. 98

Kraus J. viz Betka J. 221

Kuchynková Z., Pácová H.: Defensiny – důležitá složka přirozené imunity v obraně proti infekci 36

Lisý J. viz Betka J. 221

Machač J. viz Černá H. 102

Machytka E. viz Zeleník K. 143

Machytka E. viz Zeleník K. 151

Mechl Z. viz Neuwirthová J. 226

Mejzlík J., Pellant A., Chrobok V.: Kompartment syndrom – jedna z možných příčin pooperačních komplikací po větších chirurgických výkonech v oblasti krku? 40

Neuwirthová J., Kostřica R., Mechl Z., Smilek P.: Cetuximab v záchovném protokolu lokoregioálně pokročilých karcinomů hlavy a krku: První klinické zkušenosti a možnosti výzkumu v oblasti predikce účinnosti této léčby 226

Pácová H. viz Kuchynková Z. 36

Pellant A. viz Mejzlík J. 40

Pniak T., Komínek P.:Prevence záměny stran u operací na ORL klinice FN Ostrava 218

Salzman R. viz Horáková Z. 83

Salzman R. viz Horáková Z. 90

Smilek P. viz Horáková Z. 83

Smilek P. viz Horáková Z. 90

Smilek P. viz Neuwirthová J. 226

Stárek I. viz Zeleník K. 143

Stárek I. viz Zeleník K. 151

Šlapák I. viz Černá H. 102

Tóthová E. viz Horáková Z. 83

Tóthová E. viz Horáková Z. 90

Zeleník K., Komínek P., Stárek I., Machytka E.: Extraezofageální reflux 1. část - epidemiologie, patofyziologie a diagnostika 143

Zeleník K., Komínek P., Stárek I., Machytka E: Extraezofageální reflux 2. část - ORL manifestace a léčba 151

Zvěřina E. viz Betka J. 221

KAZUISTIKY

Almaši M.: Dolný muskulokutánny lalok z m. trapezius v rekonštrukcii rozsiahlych defektov temporálnej a parotickej oblasti hlavy 44

Astl J. viz Balatková Z. 234

Balatková Z., Plzák J., Astl J., Kodet R., Betka J.: Sarkoidóza sdružená s papilárním karcinomem štítné žlázy a adenomem příštítného tělíska 234

Betka J. viz Balatková Z. 234

Čalkovský V., Lesay M., Hajtman A.:Spontánne subserózne faryngolaryngeálne krvácanie 173

Čelakovský P. viz Dufek Z. 243

Dědková J. viz Dufek Z. 243

Dufek Z., Čelakovský P., Vokurka J., Dědková J.: Primární dlaždicobuněčný karcinom frontální dutiny 243

Dvořáčková J. viz Vilkusová L. 230

Hajtman A. viz Čalkovský V. 173

Havlík R. viz Lejska M. 165

Kincl J., Pokorný J., Stárek I., Tichá V., Vidura R.: Kožní T-lymfom v ORL oblasti 238

Kodet R. viz Balatková Z. 234

Komínek P. viz Vilkusová L. 230

Lejska M., Havlík R.: Auditory neuropaty 165

Lesay M. viz Čalkovský V. 173

Plzák J. viz Balatková Z. 234

Pokorný J. viz Kincl J. 238

Stárek I. viz Kincl J. 238

Tichá V. viz Kincl J. 238

Vidura R. viz Kincl J. 238

Vilkusová L., Komínek P., Zeleník K., Dvořáčková J.: Pemphigus vulgaris 230

Vokurka J. viz Dufek Z. 243

Zeleník K. viz Vilkusová L. 230

DISKUSE

Hybášek I.:Problematika tromboflebitidy esovitého splavu 49

ZPRÁVA

Profant M.: Čo je nové v európskych ORL štruktúrach 50

Z HISTORIE

Lenert R., Tesař P.: Zapomenutá osobnost opavského lékaře prof. MUDr. Cornelia Veitse 177

Tesař P. viz Lenert R. 177

KONGRESY • KONFERENCE • KURZY • STUDIJNÍ POBYTY

The Listening to Learn Konference (Aksenovová Z., Holmanová J.) 51

XIII. beskydský ORL den. „Dítě s recidivujícími infekty“ (Komínek P.) 107

Zpráva z Weil Cornell semináře (Salzman R.) 108

VI. Ningerovy dny (Šlapák I.) 110

Seminář na téma: Onemocnění štítné žlázy a slinných žláz - diagnostika, léčba a komplikace (Lukáš J.) 112

Kurz sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha(Šlapák I.) 185

Studijní pobyt na ORL klinice v Grazu (Zborayová K.) 188

XIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. 6. česko-slovenský foniatrický kongres (Chrobok V.) 189

XII. kongres mladých otorinolaryngologů (Plzák J., Mejzlík J., Salzman R.) 248

7. společný sjezd českých a středoněmeckých ORL lékařů (Pellant A., Chrobok V., Kastner J.) 250

Z OTORINOLARYNGOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Životní jubilea členů ORL společnosti v roce 2008 53

Kalendář akcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a dalších oznámených schůzí, kongresů a kurzů v ČR a v zahraničí (Vokurka J.) 54

Zpráva předsedy České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (Kostřica R.) 117

Kalendář akcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a dalších oznámených schůzí, kongresů a kurzů v ČR a v zahraničí (Vokurka J.) 117

Prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc. - vyznamenán (Kostřica R.) 183

Složení výboru, revizní komise a sekcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 183

Zápis ze schůze výboru ORL společnosti, 5. června 2008 (Žallmann M.) 253

OSOBNÍ ZPRÁVY

Vzpomínka na prof. MUDr. Alexeje Nováka, DrSc. (Dlouhá O.) 52

Vzpomínka na as. MUDr. Jana Tesaříka, CSc. (Hubáček J.) 184

Prof. MUDr. Josef Rems, DrSc., 1931 – 2008 (Slípka J.) 251

RECENZE KNIH

Werning J. W.: Oral Cancer. Diagnosis, Management and Rehabilitation (Voldřich Z.) 55

Sanna M., Salch E., Khrais T., Mancini F., Pizza P., Russo A., Taibar A et al.: Atlas of Microsurgery of the Lateral Skull Base (Voldřich Z.) 56

Hughes G. B., Pensak M. L.: Clinical Otology (Navara M.) 15

Moedder U., Cohnen M., Andersen K., Engelbrecht V., Fritz B.:Direct Diagnosis in Radiology Head and Neck (Voldřich Z.) 118

Lee K. J., Toh E. H. et al.: Otolaryngology. A Surgical Notebook (Voldřich Z.) 101

Fisch U. et al.: Tympanoplasty, Mastoidectopmy and Stapes Surgery (Navara M.) 150

Myers E. N., Ferris R. L.(eds.): Salivary Gland Disorders (Komínek P.) 158

Wormald P. J.: Endoscopic Sinus Surgery Anatomy, Three - Dimensional, Reconstruction and Surgical Technique (Voldřich Z.) 172

Madell J. R., Flexer C.: Pediatric Audiology. Diagnosis, Technology and Management (Dlouhá O.) 200

Valente M., Dunn H. H., Roeser R. Y.: Audiology Treatment (Navara M.) 209

Dunn H. H., Roeser R. Y., Valenta M.: Audiology Practice Management (Navara M.) 212

Contur E. G., Curlee R. F.: Stuttering and Related Disorders of Fluency (Dlouhá O.) 205

Wigand M. E.with collaboration of Iro H.: Endoscopic Surgery of the Paranasal Sinuses and Anterior Skull Base (Voldřich Z.) 237

Genden E. M., Varvares M. A.: Head and Neck Cancer. An Evidence–Based Team Approach  (Voldřich Z.) 242

OZNÁMENÍ

Kongres „HPV IN HUMAN PATHOLOGY“ (Klozar J.) 56

Otologický den 4. prosince 2008 184


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se