The Listening to Learn Conference


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 57, 2008, No. 1, pp. 51.
Kategorie: Kongresy, konference, studijní pobyty

(Dánsko, Kodaň, 27. - 28. srpna 2007)

Aksenovová Z., Holmanová J.

Koncem srpna loňského roku jsme se zúčastnily mezinárodní konference s názvem The Listening to Learn. Tradice těchto setkání byla založena před sedmi lety ve Velké Británii. Jde o pracovní jednání odborníků z center kochleárních implantací pro děti, specifickým rysem bývá také přítomnost a aktivní účast rodičů implantovaných pacientů.

V průběhu dvou dnů byla přednesena řada sdělení určených především audiologům, klinickým logopedům, psychologům a speciálním pedagogům. Stěžejní byla přednáška americké audioložky Dr. Carol Flexer, Ph.D., emeritní profesorky z univerzity v Akronu, nazvaná The Listening Brain: Research to Practice. Autorka sugestivním způsobem rozebírala vysokou schopnost plasticity dětského mozku a její podíl na úspěšné rehabilitaci sluchu a řeči po kochleární implantaci. Ačkoliv sluchová dráha a mozková sluchová centra vyzrávají až kolem 15. roku, největšího rozvoje dosahují do tří a půl roku věku dítěte. Pokud do té doby nedojde ke zvukové stimulaci, sluchová cen-tra atrofují a jsou obsazována informacemi z jiných smyslů, zejména zraku. Jako indikátor vyzrávání sluchových center může sloužit latence vlny P1 při vyšetření korových evokovaných sluchových potenciálů. U dětí činí tato latence 100-200 ms a s věkem se prodlužuje. Uvedené poznatky podporují provedení kochleární implantace (CI) u prelingválně neslyšících dětí v co nejnižším věku, nejlépe kolem jednoho roku.

V další přednášce referovala Lone Percy-Smith o sledování 168 dánských dětí s CI a pomocí testů, dotazníků, rozhovorů s rodiči a statistických metod vyhodnocovala kvalitu jejich života a pocit pohody (well-being) ve srovnání se skupinou jejich slyšících vrstevníků. Výsledky byly velmi přesvědčivé; u signifikantní většiny dětí implantovaných v raném věku dochází k takovému rozvoji komunikačních schopností mluvenou řečí, že mohou být integrovány do běžných škol pro slyšící.

Stejná autorka v prezentaci s názvem Older Beginner Listeners porovnávala výsledky CI u prelingválně neslyšících dětí, které byly implantovány ve věku 9-11 let. Kvalita jejich sluchové percepce a řečové produkce je podle očekávání nižší než u dětí implantovaných v mladším věku.

Další bloky přednášek a workshopů se týkaly především způsobů rehabilitace a logopedické péče po operaci. Zcela netradiční bylo vyprávění z pohledu rodičů implantovaného dítěte. Jejich dceři byla sluchová vada zjištěna při screeningovém vyšetření pět dní po porodu a dívka podstoupila oboustrannou CI ve věku 11 měsíců. Nyní je téměř rok po implantaci a dosahuje komunikační úrovně stejně starých slyšících dětí. Rodiče hovořili o svých pocitech, obavách a potížích a vysoce oceňovali program celoplošného screeningu sluchu u novorozenců.

Cenným zdrojem informací byla setkání v kuloárech, zejména s kolegy ze skandinávských implantačních center. V současné době jsou v Dánsku tři centra pro CI a ročně provádějí 60 - 70 implantací u dětí, od loňského září většinou oboustranných (podobně jako v ostatních skandinávských zemích) a téměř výhradně je zde používána 22kanálová neuroprotéza Nucleus od australské firmy Cochlear. Počet CI za rok v přepočtu na obyvatele je v Dánsku více než trojnásobný ve srovnání s Českou republikou (Dánsko má zhruba 5 mil. obyvatel). Za zmínku stojí silná aktivita skandinávských organizací pacientů a rodičů dětí s vadami sluchu a jejich vliv na příliv financí do programu kochleárních implantací.

Kromě odborného programu jsme vysoce ocenily i skvělou organizaci celé konference. Příjemným zpestřením byla recepce a přijetí v monumentální historické budově radnice v centru Kodaně. Věříme, že tato užitečná setkání budou v příštích letech pokračovat.

Už dnes se můžeme těšit na návštěvu paní prof. Carol Flexer, která nám přislíbila účast jako hlavní lektor na workshopu plánovaném Centrem kochleárních implantací v Praze koncem dubna 2008.

MUDr. Zdenka Aksenovová

ORLklinika 2. LF UK a FNM, Praha

Došlo 19. 9. 2007


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se