Čo je nové v európskych ORL štruktúrach


Autoři: M. Profant
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 57, 2008, No. 1, pp. 50.
Kategorie: Zpráva

V Európe pôsobia rozličné organizácie, ktoré združujú otorinolaryngológov podľa príslušnosti k jednotlivým národným ORL spoločnostiam, ale aj podľa ich odbornej orientácie. EUFOS (www.eufos.org) je Európska federácia národných ORL spoločností, ktorá má za úlohu združovať národné ORL spoločnosti a organizovať európsky ORL kongres a vzdelávacie kurzy.

Pred 3-4 rokmi aktivitou viacerých odborníkov vznikla pod strechou EUFOSu Európska akadémia ORL a chirurgie hlavy a krku (EA ORL-HNS, www.eaorl-hns.org). Táto organizácia si vytýčila za cieľ zvýšiť odbornú úroveň európskych kongresov a vzdelávacích kurzov, spraviť ich zaujímavými a atraktívnymi najmä pre mladých otorinolaryngológov. Prezidentom akadémie sa stal Klaus Jahnke z Nemecka a Akadémia zaregistrovala svoje stanovy v Rakúsku, kde sídli aj jej sekretariát. Tým sa stala samostatným telesom v štruktúre európskej otorinolaryngológie. EA ORL-HNS združila mnohé európske organizácie jednotlivých subšpecializácií v ORL. Podieľala sa na príprave odborného programu EUFOS kongresu vo Viedni 2007. Organizácia a úroveň viedenského kongresu potvrdila opodstatnenosť tejto aktivity. Kongres mal veľmi dobrú odbornú úroveň, navštívilo ho viac ako 3000 otorinolaryngológov, zvýšila sa účasť mladých oborníkov, ako aj kolegov z bývalej východnej Európy.

V posledných rokoch, v nových podmienkach, sa zmobilizoval aj EUFOS. Pod vedením Petra Clementa z Belgicka zaregistroval stanovy a zároveň sa pripravili podmienky pre opätovné splynutie oboch organizácií. Splynutie sa javí nevyhnutné, pretože obe organizácie majú obdobné poslanie a  ciele a trvalá súbežná existencia oboch by trieštila sily. Zvírenie pokojných vôd vznikom Akadémie však malo svoj zmysel, jednoznačne vyústilo do zvýšenia vedeckej publikačnej a vzdelávacej aktivity európskych otorinolaryngológov. Valné zhromaždenie EUFOSu vo Viedni zvolilo nového prezidenta (Jan Olofsson, Nórsko) a generálneho sekretára (Milan Profant, Slovensko), odsúhlasilo splynutie oboch organizácií a zároveň zvolilo miesto európskeho kongresu 2011 (Barcelona). Geografické rozdelenie krajín do skupín, ktorých zástupca reprezentuje danú skupinu vo Výkonom výbore eUfosu, ostalo prakticky nezmenené, iba Nemecko získalo samostatné postavenie. Slovensko je v skupine s Českou republikou a Poľskom.

V súčasnosti sa intenzívne rokuje o princípoch splynutia EUFOSu a EA ORL-HNS. Je zjavné, že sa musí zachovať komunikácia centrálnej európskej ORL štruktúry s národnými ORL spoločnosťami, pretože národné ORL spoločnosti sú pre väčšinu otorinolaryngológov najvýznamnejšou organizáciou, ktorá na domácej pôde zaisťuje požiadavky organizovania odborného života, vzdelávania a rozvoja odboru. Na druhej strane nemožno nevidieť fakt, že odborný pokrok zabezpečujú najmä experti, ktorí sa špecializujú v úzkych oblastiach nášho odboru a združujú sa v nadnárodných odborných spoločnostiach jednotlivých subšpecializácií. Cieľom nového centrálneho európskeho ORL orgánu je citlivo skĺbiť obe požiadavky na prospech rozvoja nášho odboru.

Ďalšou dôležitou štruktúrou, ktorá sa dostane pod strechu tohto nového orgánu, je UEMS-ORL (Únia európskych medicínskych špecialistov – ORL). Táto oficiálna organizácia Európskej únie má za úlohu harmonizovať špecializačné štúdium otorinolaryngológie v Európskej únii. Reprezentanti krajín EU v UEMS-ORL sa stretajú každoročne (v roku 2006 bolo výročné stretnutie v Bratislave). Výsledkom činnost tejto skupiny sú princípy harmonizácie. Všetci si však uvedomujeme, že úplné zjednotenie systému špecializačného štúdia je zatiaľ v nedohladne. Z dielne tejto skupiny pochádza aj návrh zápisníka výkonov (logbook), ktorý preberá väčšina krajín EU, vrátane Slovenska. Zápisník charakterizuje, čo by mal lekár v špecializačnej príprave (rezident) absolvovať, ktoré výkony má ovládať samostatne, ktoré pod asistenciou skúseného experta a o ktorých má mať aspoň teoretické vedomosti. Terajšia aktivita UEMS-ORL sa týka vytvorenia subšpecializácií v ORL a tvorby náplne postšpecializačného štúdia (fellowship).

Je dôležité, že Česká republika a Slovenská republika sa plne zapojili do európskeho otorinolaryngologického života a uplatňujú všeobecne akceptované európske princípy rozvoja nášho odboru, špecializačného a kontinuálneho vzdelávania pre rozvoj otorinolaryngológie a otorinolaryngológov v Čechách a na Slovensku.

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

Generálny sekretár EUFOSu

I. ORL klinika LF UK, FN a SZU

Antolská 11

851 07 Bratislava

Slovenská republika

Došlo 8. 10. 2007


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se