Kalendář akcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a dalších oznámených schůzí, kongresů a kurzů v ČR a v zahraničí


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 57, 2008, No. 1, pp. 54-55.
Kategorie: Z otorinolaryngologické společnosti

 Kalendář akcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a dalších oznámených schůzí, kongresů a kurzů v ČR a v zahraničí 2008

Pravidelné měsíční schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP:

Praha:první čtvrtky v měsíci kromě července-září a prosince.

Místo konání: posluchárna FN Praha-Motol, začátek v 15.00 hod.

Organizace, program a info: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., Klinika ORL/CHHK 1. LF UK a Katedra IPVZ. V Úvalu 84, 150 18 Praha 5–Motol, tel.: 224434301, fax: 224434319, e-mail: jan.betka@lfmotol.cuni.cz.

Brno: druhé čtvrtky v měsíci.

Místo konání: posluchárna FN U sv. Anny, Pekařská 53, začátek v 15.00 hod.

Organizace, program a info: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., Klinika ORL/CHHK, Pekařská 53, 656 91 Brno, e-mail: rom.kostrica@fnusa.cz. 

Hradec Králové: třetí čtvrtek  v březnu, dubnu, listopadu a prosinci 2008.

Info: odborný program (přihlášky ) doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc., ORL klinika FN, 500 05 Hradec Králové, tel.: 495832464, fax/záznamník : 495832033, e-mail: ORLklinikaHK@seznam.cz nebo vokurka@fnhk.cz

Pardubice: třetí čtvrtek v květnu a říjnu 2008.

Plzeň a Olomouc: čtvrté čtvrtky - bude dále upřesněno, info:

Plzeň: sibalovas@fnplzen.cz, slipka@fnplzen.cz, tel.: +42377402248, fax: +420377402615.

Olomouc: as. MUDr. Z. Hložek, sekretariát ORL kliniky, tel.: 585854170, fax: 585852518,

e-mail: orl@dnol.cz nebo hlozekz@fnol.cz.

Květen 2008

14. - 16. 5. 2008 - XII. kongres mladých otorinolaryngologů

Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí, info: Jan.Plzak@lf1.cuni.cz

Červen 2008

5. - 7. 6. 2008 - Sjezd polských otorinolaryngologů, Polsko – Lodž.

15. - 19. 6. 2008 – 22 .kongres ERS (Evropská rinologická společnost) a 27. kongres ISIAN (Mezinárodní sympozium o infekcích a alergii nosu) Kréta - Maris. Info. :www.eras2008isian.com

Září 2008

10. - 12. 9. 2008 - Sjezd České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Olomouc.

Témata: Slinné žlázy; Tumory a pseudotumory slinných žláz;

Následná péče po FESS a komplikace FESS. Varia.

Info: as. MUDr. Z. Hložek, sekretariát ORL kliniky, tel.: 585854170, fax: 585852518,

e-mail: orl@dnol.cz nebo hlozek@fnol.cz.

11. - 14. 9. 2008 - 5. světový kongres chirurgie lební baze; Kanada–Vancouver.

25. - 27. 9. 2008 - 19. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 6. česko-slovenský foniatrický kongres.

Pořádá: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN a Sekce pro foniatrii a pedaudiologii ČS ORL a CHHK.

Info: doc. MUDr. O. Dlouhá, CSc., e-mail: olga.dlouha@lf1.cuni.cz

Říjen 2008

2. - 4. 10. 2008 - Seminář České společnosti ORL/CHHK, Kliniky ušní, nosní a krční FN Hradec Králové a Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Jičín.

Místo konání: Sedmihorky.

Jde o tradiční seminář nadregionálního významu. Téma: Bolest v ORL oblasti, příčiny, diagnostika a řešení. Info a přihlášky k aktivní i pasivní účasti: martin.kracik@nemjc.cz

Listopad 2008

13. – 15. 11. 2008 - 42. odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů Armády ČR s celostátní a mezinárodní účastí a 12. pracovní dny chirurgie lební baze.

Srní na Šumavě.

Info: MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc., Klinika ORL Ústřední vojenské nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6, tel.: 973203176, 973203161, fax: 973203167, e-mail: michal.navara@uvn.cz

18. 11. – 23. 11. 2008 - XXI. FEES kurz (Week with FESS).

Pro začátečníky: 18. - 19. 11., pro pokročilé: 19. - 20. 11. 2008.

V angličtině: 20. - 23. 11. 2008.

Přihlášky během celého roku na adrese:

e-mail: ORLklinikaHK@seznam.cz. Info: vokurka@fnhk.cz, tel.: 495832464, tel. a fax: 495832033.

Poznámka:

Akce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku jsou vytištěny tučně, ostatní nahlášené akce běžnou sazbou s uvedením pořadatele, zahraniční akce kurzivou.

Žádáme všechny organizátory, kteří chtějí, aby jejich akce byla obsažena v kalendáři, o zaslání oznámení s datem a názvem akce, místem konání a alespoň s rámcovým programem na adresu vědeckého sekretáře. Uveďte také kontaktní adresu, na které lze získat další informace.

Došlo 7. 11. 2007 Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.,

vědecký sekretář České společnosti ORL/CHHK

Klinika ORL/CHHK, LF UK a FN Hradec Králové

500 05 Hradec Králové

fax: 0495832033, e-mail: vokurka@fnhk.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se