Recenze knihy


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 57, 2008, No. 1, pp. 35.
Kategorie: Recenze knih

Mejzlík J., Pokorný K. a kol.: Zevní zvukovod

Edice Medicína hlavy a krku, l. vydání, Tobiáš, 2007, s. 270, ISBN 978-80-7311-092-5.

Již třetím z nabízených titulů edice Medicína hlavy a krku je monografie „Zevní zvukovod“ zpracovaná kolektivem autorů pod vedením J. Mejzlíka a K. Pokorného z ORL kliniky v Pardubicích. Kniha, která se věnuje problematice zevního zvukovodu, beze zbytku splňuje cíle edice, tj. komplexně zpracovat dílčí užší témata nejen z otolaryngologie.

Kniha formátu A5 obsahuje 270 stran textu, 136 obrázků a schémat, 13 tabulek. Členění monografie je jasné, jednotlivé kapitoly jsou uspořádány v logickém sledu. Přehlednost textu a orientaci čitatele usnadňuje jednotná struktura a členění kapitol. Užitečnou pomůckou pro čtenáře je řada zvýrazněných textů a souhrny na konci kapitol, zdůrazňující nejpodstatnější fakta. Text knihy se dobře čte, množství obrázků a schémat usnadňuje srozumitelnost textu.

V úvodní části jsou probrány základy anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody zevního zvukovodu. Samostatná kapitola je zaměřena na problematiku zvukovodu z hlediska akustiky a její aplikaci při přidělování sluchadel. Další kapitoly jsou věnovány embryologii a vrozeným vadám zvukovodu, včetně algoritmu jejich řešení. Následující části monografie se zabývají otázkami ušního mazu, zánětů, nádorů a úrazů zvukovodu. Přehledně jsou rovněž představeny základní operace zvukovodu u jednotlivých
klinických jednotek.

Zvláštní oddíl monografie je věnován ošetřovatelské péči, která se v dnešním zdravotnickém systému těší stále větší pozornosti (podobně je to i v ostatních titulech edice – „Záněty hltanu“ /2005/, „Parafaryngeální nádory“ /2006/). Je tedy zřejmé, že cílovou skupinou knihy jsou nejen lékaři, ale i střední a nižší personál našich pracovišť.

Slovníček základních pojmů, seznam zkratek a seznam ilustrací spolu s věcným rejstříkem, usnadňujícím orientaci, knihu zakončují. Příjemným doplňkem monografie je i jmenný rejstřík, kde může čtenář získat méně známé informace z historie medicíny.

Charakter díla, poskytující komplexní pohled na problematiku zevního zvukovodu, jej předurčuje pro postgraduální vzdělávání lékařů a sester ze styčných oborů, zajímajících se o danou problematiku. Lze očekávat, že monografie bude i cenným zdrojem informací při přípravě mladších lékařů ke specializační zkoušce v oboru. Jde o kvalitní publikaci, která by v naší knihovně rozhodně neměla chybět.

Došlo 1. 8. 2007

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se