Uzlinové krční metastázy spinocelulárního karcinomu orofaryngu a hrtanu (2. část)


Nodular Cervical Metastases of Spinocellular Carcinoma of Oropharynx and Pharynx (Part 2)

Summary:
The aim of the work was to contribute to the evaluation of the mode of regional metastases of spinocellular carcinoma (SCC) of oropharynx and pharynx. The authors define which sectors of lymphatic cervical nodes represent the risk of origin of nodular metastases. Special attention was devoted to occult nodular metastases, i.e. metastases demonstrated by histopathology, but not during the preoperative examination. The other aim was to determine the representation of nodular metastases smaller than 10 mm and metastases smaller than 5 mm. The study included 26 patients with SCC of oropharynx and 23 patients with SCC of the pharynx. In these patients the authors performed 49 cervical dissections (91 side of the neck operated on) and obtained 1,012 lymphatic nodes. Nodal staging was evaluated on the basis of palpation, USG, CT and MRI examinations. One hundred per cent of patients with SCC of the tongue root and 86% of those with SCC of tonsils proved to have histological finding of N+ in comparison with N+ finding in patients with SCC of glottis and 50% in patients with SCC of supraglottis. In the total number of histopathologically established 72 nodular metastases, 25% were smaller than 10 mm and 10% of metastases were smaller than 5 mm. Regardless of the locality of primary tumor the authors observed maximum nodular metastases in the sector IIa (47%). Maximum of nodular metastases of SCC of oropharynx were in the sector IIa, the risk sectors included also II and V ones. In the case of SCC of the larynx the nodular affection of the sector IIa, II and VI was predominant. Among all histologically demonstrated metastases, palpation correctly identified only 49% in comparison with USG, CT and MRI, which diagnosed incorrectly only 11%, 25% and 22%, respectively. In then same way an insufficient palpation diagnostics of metastases smaller than 10 mm and metastases smaller than 5 mm was established as compared with the morphological techniques of examination.

Key words:
cervical nodular metastases, cervical dissection, occult metastases, oropharynx, pharynx.


Autoři: P. Praženica;  J. Lacman 1;  M. Navara;  R. Holý;  Z. Voldřich
Působiště autorů: Otorinolaryngologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice Praha přednosta plk. MUDr. M. Navara Radiodiagnostické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice Praha ;  přednosta pplk. MUDr. F. Charvát 1
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 2, pp. 108-112.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Cílem práce je příspěvek ke zhodnocení způsobu regionálního metastazování spinocelulárního karcinomu (SCC) orofaryngu a hrtanu. Autoři definují, které sektory lymfatických krčních uzlin představují riziko vzniku uzlinových metastáz. Speciální pozornost věnují okultním uzlinovým metastázám, tedy metastázám prokázanýmh histopatologicky, ale nezjištěnýmh předoperačním vyšetřením. Dalším cílem je stanovení zastoupení uzlinových metastáz menších než 10 mm a metastáz menších než 5 mm. Do studie je zařazeno 26 pacientů s SCC orofaryngu a 23 pacientů se SCC hrtanu, u pacientů bylo provedeno 49 krčních disekcí (91 operovaných stran krku), získáno bylo 1012 lymfatických uzlin. Nodální staging byl hodnocen na podkladě palpačního USG, CT a MRI vyšetření. 100 % pacientů s SCC kořene jazyka a 86 % nemocných s SCC tonzily mělo histologický nález N+ v porovnaní s N+ nálezem u 38 % pacientů s SCC glottis a 50 % pacientů s SCC supraglottis. Z celkového počtu histopatologicky zjištěných 72 uzlinových metastáz bylo 25 % menších než 10 mm a 10 % metastáz menších než 5 mm. Bez ohledu na lokalitu primárního nádoru autoři zjistili maximum uzlinových metastáz v sektoru IIa (47 %). Maximum uzlinových metastáz SCC orofaryngu je v sektoru IIa, rizikový je sektor III a V. V případě SCC hrtanu dominuje uzlinové postižení sektorů IIa, III a VI. Ze všech histopatologicky prokázaných metastáz palpace správně identifikovala jenom 49 % ve srovnání s USG, CT a MRI, které správně nediagnostikovaly 11 %, 25 %, a. 22 %. Podobně je nedostatečná palpační diagnostika metastáz menších než 10 mm a metastáz menších než 5 mm ve srovnání s morfologickými vyšetřovacími technikami

Klíčová slova:
uzlinové krční metastázy, krční disekce, okultní metastázy, orofaryng, hrtan.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se