Cholesteatóm vonkajšieho zvukovodu


Cholesteatoma of External Auditory Duct

Summary:
The paper presents 5 case histories of a rare cholesteatoma of external auditory duct. The authors describe in detail pathogenetic factors of the origin, stage of the disease, differential diagnosis and therapeutic procedure. The authors consider surgery as the therapeutic method of choice. Cholesteatoma developing in external auditory duct is not a simple problem. It requires the same care and long term observation as cholesteatomas in other localizations.

Key words:
cholesteatoma, external auditory duct, surgery.


Autoři: S. Krempaská;  J. Kovaľ
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, LF UPJŠ, Košice prednosta prof. MUDr. J. Kovaľ, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 2, pp. 122-127.
Kategorie: Kazuistiky

Souhrn

Súhrn:
V práci sa uvádza päť kazuistík zriedkavého cholesteatómu vonkajšieho zvukovodu. Podrobne sa opisujú patogenetické faktory vzniku, štádia choroby, diferenciálna diagnóza a liečebný postup. Autori považujú chirurgickú liečbu za liečebnú metódu voľby. Cholesteatóm vyvíjajúci sa vo vonkajšom zvukovode nie je problémom jednoduchým. Vyžaduje rovnaký prístup a dlhodobé sledovanie ako cholesteatóm v iných lokalitách.

Kľúčové slová:
cholesteatóm, vonkajší zvukovod, chirurgická liečba.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se