Spolehlivost metody SSEP při vyšetřování sluchu u malých dětí


Reliability of SSEP Method in the Examination of Hearing in Young Children

Summary:
The study presents the comparisons of results of two examinations of hearing carried out in young children by means of the Steady State Evoked Potentials (SSEP) method with the interval of several months. The SSEP method has been applied at our clinic since July 1999. Its main advantage is the frequency specificity. Patients are examined at the frequencies of 0.5, 1, 2 and 4 kHz. The study comprised 64 children, of whom 45 were later implanted. The results of the study indicate a high correlation of threshold values in the two examinatinos carried out by means of SSEP method and thus confirm its reliability.

Key words:
SSEP – Steady State Evoked Potentials, reliability.


Autoři: P. Myška;  M. Jurovčík;  Z. Kabelka;  E. Vymlátilová;  J. Štěpánek 1
Působiště autorů: Foniatrické oddělení a Centrum kochleárních implantací u dětí Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka Zvukové studie HAMU, Praha ;  vedoucí studia prof. Ing. V. Syrový, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 2, pp. 82-86.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Studie srovnává výsledky dvou vyšetření sluchu metodou ustálených evokovaných potenciálů (SSEP – Steady State Evoked Potentials) u malých dětí, které byly provedeny s časovým odstupem několika měsíců. Metodu SSEP používáme na naší klinice od července 1999. Její hlavní výhodou je frekvenční specifikace. Pacienty vyšetřujeme na frekvencích 0,5, 1, 2 a 4 kHz. Do studie bylo zařazeno 64 dětí, z nichž u 45 dětí byla v pozdějším období provedena kochleární implantace. Výsledky studie ukazují na vysokou korelaci hodnot prahu sluchu dvou vyšetření metodou SSEP a potvrzují její spolehlivost.

Klíčová slova:
SSEP – ustálané evokované potenciály, spolehlivost.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se