Predikce přínosu kochleárního implantátu pomocí adaptované škály ChIP (Children’s Implant Profile)


Prediction of Benefit from Cochlear Implantation by Means of ChIP (Children’s Implant Profile)

Summary:
The authors of the paper evaluated hearing and speech in 124 children, cochlear implant users, who at the time of examination were at least 3 years after the surgery. The acquired results were compared to the outcomes of preoperative examination quantified by means of the ChIP scale (Czech version). The scale assesses the prerequisites for the use of a cochlear implant. Using the statistic data processing the authors have tried to determine the predictive value of this method.

Key words:
cochlear implant, candidate, selection, benefit, prediction, factor, influence, ChIP.


Autoři: E. Vymlátilová;  J. Holmanová;  Z. Kabelka;  P. Myška;  M. Doubnerová
Působiště autorů: Foniatrické oddělení a Centrum kochleárních implantací u dětí ;  Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 2, pp. 76-81.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Autoři práce vyhodnotili stav sluchu a řeči u 124 dětí, uživatelů kochleárního implantátu, kteří byli v době vyšetření minimálně tři roky po operaci. Získané výsledky porovnali s výsledky týmového předoperačního hodnocení kvantifikovaného pomocí škály ChIP (česká verze). Škála posuzuje předpoklady pro využití kochleárního implantátu. Statistickým zpracováním dat se autoři pokusili určit prediktivní hodnotu této vyšetřovací metody.

Klíčová slova:
kochleární implantát, kandidát, výběr, přínos, predikce, faktor, vliv, ChIP.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se