Sérové hladiny hepatocytárního růstového faktoru (HGF) a transformujícího růstového faktoru β1 (TGFβ1) u nádorů příštítných tělísek a štítné žlázy


Serum Levels of Growth Factors HGF (Hepatocyte Growth Factor) and TGFβ1 (Transforming Growth Factor) in Parathyroid and Thyroid Tumors

Summary:
HGF (Hepatocyte Growth Factor) and TGFβ1 (Transforming Growth Factor β1) are cytokines that are involved in the formation and growth parathyroid and thyroid tumors. We tried to determine, whether there are changes and relationships in the production of these cytokines by tumor cells of the parathyroid as compared to the thyroid tumors.We determined concentrations of HGF and TGFβ1 in sera from peripheral blood of 28 patients with thyroid cancer (14 adenomas, 14 papillary carcinomas) and of 16 patients with parathyroid adenoma and of 8 patients with parathyroid hyperplasia. The results were compared with the sera levels of healthy people. The levels of HGF in the sera of patients with parathyroid adenoma and hyperplasia are significantly higher as compared to healthy controls (adenoma 1551 ± 592, hyperplasia 2718 ± 1383, controls 652 ± 154 pg/mL).We found significantly higher concentrations of HGF in the sera of patients with thyroid adenoma and papillary carcinoma as compared to healthy controls (adenoma 29.74 ± 12.74, hyperplasia 14.81 ± 4.98, controls 13.64 ± 5.83 pg/mL). Also the increase in the post-surgery levels of TGFβ1 in parathyroid hyperplasia (28.82 ± 11.84, controls 13.64 ± 5.83 pg/mL), although of no statistical significance, seems to be interesting. The concentrations of TGFβ1 in the sera of patients with thyroid nodal goiter and papillary carcinoma did not show any significant differences (adenoma 35.87 ± 10.87, carcinoma 37.73 ± 12.99, controls 28.98 ± 20.02 pg/mL). The changes in the growth factor production by parathyroid and thyroid tumor cells are reflected by their concentrations in peripheral blood. The elevation of HGF sera levels in patients with parathyroid adenoma or hyperplasia and in thyroid tumors can be explained by very high production of HGF by tumor cells. Contradictory to that is the fact, that after the parathyroid surgery no decrease of HGF in sera was observed. These results are in favor of an extra-tumor production of this cytokine.

Key words:
parathyroid, thyroid, tumor, HGF, TGFβ1.


Autoři: J. Astl 1,2;  D. Veselý 1;  P. Matucha 3;  J. Martínek 5;  T. Kučera 5;  P. Laštůvka 1;  J. Betka 1,2;  I. Štrezl 3,4
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha 1;  Katedra otolaryngologie IPVZ, Praha 2;  Endokrinologický ústav, Praha 3;  Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK, Praha 4;  Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, Praha 5
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 2, pp. 96-101.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
HGF (Hepatocyte Growth Factor) a TGFβ1 (Transforming Growth Factor β1) jsou cytokiny, které se uplatňují při vzniku a růstu nádorů příštítných tělísek a štítné žlázy. Rozhodli jsme se zjistit, jaké existují změny a závislosti v produkci těchto cytokinů nádorovými buňkami příštítných tělísek ve srovnání s nádory štítné žlázy. Vyšetřovali jsme metodou ELISA koncentrace HGF a TGFβ1 v séru z periferní krve u 28 pacientů s nádorem štítné žlázy (14krát adenom, 14krát papilární karcinom) a u 16 pacientů s adenomem příštítného tělíska a osm pacientů s hyperplázií příštítného tělíska. Výsledky jsme porovnali se sérovými hladinami u zdravých osob. Sérové hladiny HGF u pacientů s parathyroidálním adenomem a hyperplázií jsou významně vyšší ve srovnání se zdravou populací (adenom 1551 ± 592; hyperplázie 2718 ± 1383; zdraví 652 ± 145 pg/ml). Zjistili jsme významně vyšší sérové koncentrace HGF u pacientů s adenomem a a papilárním karcinomem štítné žlázy ve srovnání se zdravou populací (adenom 1496 ± 810; karcinom 1137 ± 862; zdraví 361 ± 83 pg/ml). Předoperační sérové hladiny TGFβ1 vykazují statisticky významné zvýšení u adenomu příštítného tělíska oproti zdravé populaci (adenom 29,74 ± 12,74; hyperplázie 14,81 ± 4,98; zdraví 13,64 ± 5,83 pg/ml). Stejně tak je zajímavý vzestup pooperačních sérových koncentrací TGFβ1 u parathyroidální hyperplázie (28,82 ± 11,84; zdraví 13,64 ± 5,83 pg/ml), kde však nebyla prokázána statistická významnost. Sérové koncentrace TGFβ1 u nodosní strumy a papilárního karcinomu štítné žlázy nevykazovaly statisticky významné rozdíly (adenom 35,87 ± 10,87; karcinom 37,73 ± 12,99; zdraví 28,98 ± 20,02 pg/ml). Změny v produkci růstových faktorů nádorovými buňkami příštítných tělísek a štítné žlázy se odrážejí v jejich koncentracích v periferní krvi. Zvýšení sérových hladin HGF u pacientů s adenomem či hyperplázií příštítných tělísek a u nádorů štítné žlázy lze vysvětlit jejich velmi silnou produkci nádorovými buňkami. Proti tomuto faktu však stojí skutečnost, že po provedené operaci u příštítných tělísek nedošlo k poklesu sérových koncentrací HGF. Tyto výsledky svědčí pro možnost extratumorózní produkce tohoto cytokinu.

Klíčová slova:
příštítná tělíska, štítná žláza, nádory, HGF, TGFβ1.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se