Krátkodobé a dlouhodobé funkční výsledky stapedoplastik


Short-term and Long-term Functional Results of Stapedoplasty

Summary:
The aim of the study was to evaluate success rate of stapedoplasties and comparision of various types of surgery. Our own group of 208 stapes surgeries performed in the years realized, while in 7 cases the type of surgery has not been specified. In a smaller group of 145 analysed primary surgeries, tone audiograms before surgery, 3 months after surgery and one year after surgery were compared. In both types of surgeries, maximum hearing gain in the air-bone gap has been seen mainly in lower frequencies. Comparing stapedotomy and stapedectomy results, statistically significant difference was present in hearing gains. During final evaluation, the overall effectivity of both types of surgery was higher than 90%.

Key words:
otosclerosis, otospongiosis, stapedectomy, stapedotomy, piston, hearing gain.


Autoři: J. Skřivan;  J. Betka;  M. Kuchař ;  M. Hroboň 1
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra otorinolaryngologie, IPVZ, Praha přednosta a vedoucí katedry prof. MUDr. J. Betka, DrSc. ORL oddělení Všeobecné fakultní nemocnice, Praha ;  primář MUDr. R. Kaňa 1
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 2, pp. 87-90.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Cílem studie bylo zhodnocení úspěšnosti stapedoplastik a srovnání jednotlivých typů operací. Je publikován vlastní soubor 208 třmínkových operací provedených v letech 2001–2002. V tomto období se uskutečnilo 116 stapedotomií a 85 stapedektomií, v sedmi případech nebyl typ výkonu specifikován. V užším sledovaném souboru 145 primárních operací byly srovnány tónové audiogramy provedené před operací, tři měsíce po operaci a rok po operaci. Bylo sledováno kostní a vzdušné vedení na kmitočtech 0,5, 1, 2, 4 a 8 kHz. U obou typů operací byl zaznamenán maximální zisk v rozdílech mezi kostním a vzdušným vedením v nižších frekvencích. Při srovnání výsledků u stapedektomií a stapedotomií byl zjištěn statisticky významný rozdíl ve sluchovém zisku ve prospěch stapedotomií s použitím pistonu. Při konečném hodnocení se celková efektivita obou typů operací se pohybovala nad 90 %.

Klíčová slova:
otoskleróza, otospongióza, stapedektomie, stapedotomie, piston, sluchový zisk.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se