Prenatální „luminizace“ a postnatálnípneumatizace středoušní dutiny


Prenatal „Lumenization“ and Postnatal Pneumatization of theTympanic Cavity

The development of the tympanic cavity starts by the growth of the auditory tubeand its subsequent division into four sacs: saccus anticus, medius, superior and posticus. Thedevelopmental process of the cavity is a complex phenomenon, it involves gradual disappearanceof mesenchymal tissue, an increased volume of amniotic fluid, epithelization of the tympanic cavityand ossification of its walls. So far the mechanisms of disappearance of the mesenchyme were notelucidated. Although in the literature the term pneumatization of the tympanic cavity is used, wecannot agree with this term. Pneumatization should be associated with the presence of air in thecavity; the developing tympanic cavity is however before delivery filled with amniotic fluid. In theauthors’ opinion it is better to decribe this process during the period of intranterine developmentof the foetus by the term „lumenization“ as the lumen of the tympanic cavity is created which isfilled with amniotic fluid and not air.The process of prenatal lumenization depends on the presence of amniotic fluid, loss of mesenchymaltissue and the formation of the walls of the tympanic cavity which are at first made of cartilage andconnective tissue and gradually ossify. During postnatal development the amniotic fluid is replacedby air, which penetrates into the tympanic cavity via the auditory tube or by diffusion of blood gasesacross the wall of small capillaries in the mucoperiosteum of the tympanic cavity.

Key words:
tympanic cavity, embryonic development, lumenization, pneumatization,temporal bone


Autoři: V. Chrobok ;  E. Šimáková *;  A. Pollak **
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice, přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Fingerlandův ústav patologie, Fakultní ne **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 1, pp. 3-9.
Kategorie: Články

Souhrn

Vývoj středoušní dutiny začíná růstem sluchové trubice s jejím následným rozdělenímdo čtyř váčků (výchlipek): saccus anticus, medius, superior a posticus. Proces vývoje dutiny jekomplexní děj, jedná se o postupné mizení mezenchymální tkáně, přibývání amniové tekutiny,epitelizaci středoušní dutiny a osifikaci jejích stěn. Nejsou dosud objasněny mechanismy mizenímezenchymu. Přestože literatura standardně užívá termín pneumatizace středoušní dutiny, nelzes tímto pojmem souhlasit. Pneumatizace by měla být spojena s přítomností vzduchu v dutině;vytvářející se středoušní dutina je však před porodem vyplněna amniovou tekutinou. Dle našehonázoru je lépe označit tento proces v období nitroděložního vývoje plodu termínem „luminizace“,jelikož je vytvářen lumen středoušní dutiny, které je vyplněné amniovou tekutinou a ne vzduchem.Proces prenatální luminizace je závislý na přítomnosti amniové tekutiny, ztrátě mezenchymálnítkáně a na vytváření stěn středoušní dutiny, které jsou nejprve chrupavčité nebo vazivové a postupněosifikují. V postnatálním vývoji je amniová tekutina nahrazena vzduchem, který vniká dostředoušní dutiny cestou sluchové trubice nebo difuzí krevních plynů přes stěnu drobných kapilármukoperiostu středoušní dutiny.

Klíčová slova:
středoušní dutina, embryonální vývoj, luminizace, pneumatizace,spánková kost.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se