Lokalizovaná forma Wegenerovygranulomatózy s postiženímucha a oka


LocalizedForm of Wegener’s Granulomatosis with Affection of the Ear and Eye

The authors present the case-record of a previously healthy 48-year-old female patientwith the limited form of Wegener’s granulomatosis. The disease was manifested by bilateral mastoiditiswith paresis of the facial nerve, complete loss of hearing on the left, serious impairment ofhearing on the right side and temporary occlusion of the a. centralis retinae on the right. In thediscussion the authors draw attention to the diagnostic pitfalls of the limited form of Wegener’sgranulomatosis. Immunosupressive and cytostatic treatment led within a relatively short time toclinical and laboratory remission of the disease. In the conclusion the authors emphasize theimportance of team work in the diagnosis and treatment of the disease.

Key words:
Wegener’s granulomatosis-limited form, mastoiditis, paresis of the facial nerve, occlusionof the a. centralis retinae.


Autoři: J. Lukáš;  M. Hroboň;  P. Rambousek;  J. Valvoda;  J. Žabka;  P. Haicl;  Z. Dubská;  J. Vedralová
Působiště autorů: ORL oddělení VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hroboň, CSc. I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Klener, DrSc. Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc. Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha,
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 1, pp. 29-32.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci autoři prezentují kazuistiku do té doby zdravé 48leté pacientky s limitovanouformou Wegenerovy granulomatózy. Choroba se manifestovala oboustrannou mastoiditidou s parézoulícního nervu, úplnou ztrátou sluchu vlevo, těžkýmpoškozením sluchu vpravo a dočasnou okluzía. centralis retinae vpravo. V diskusi autoři upozorňují na diagnostická úskalí limitované formyWegenerovy granulomatózy. Imunosupresivní a cytostatická léčba vedla v poměrně krátké době keklinicko laboratorní remisi nemoci. V závěru je zdůrazněna týmová spolupráce jak v diagnosticenemoci, tak při léčbě.

Klíčová slova:
Wegenerova granulomatóza, limitovaná forma, mastoiditida, paréza lícníhonervu, okluze, centrální retinální arterie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se