Gigantický tumor podčelistní žlázy


Gigantic Tumour of the Submandibular Gland

The authors present the case of a 73-year-old female patient with a five-year growinggigantic tumour of the submandibular gland. Due to its size the tumour caused respiratory complaints,difficult swallowing, restricted mobility of the tongue and paresis of the r. marginalis n. VII.Despite considerable medical risk (IHD, hypertension, diabetes mellitus) radical resection of thetumour - an adenoid cystic carcinoma - was performed.Thepostoperative condition ensured a betterquality of life than during the preoperative period, although it was complicated by the developmentof a complete cervical fistula originating in the mesopharynx. Despite the favourable local finding,after six months pulmonary metastases were detected and the patient died ten months afteroperation.The authors discuss the problem of extensive tumours where the decision on the optimal proceduremust be individual.

Key words:
gigantic tumour, adenoid cystic carcinoma, submandibular gland, surgicaltreatment.


Autoři: P. Matoušek ;  P. Komínek ;  P. Vantuch
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku, prim. MUDr. P. Komínek, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 1, pp. 37-39.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři prezentují případ třiasedmdesátileté pacientky s pět let rostoucím gigantickýmtumorem podčelistní žlázy, který svou velikostí způsoboval dýchací obtíže, zhoršené polykání,omezení hybnosti jazyka a parézu r. marginalis n. VII. U nemocné byla přes značné interní riziko(ICHS, hypertenze, diabetes mellitus) provedena radikální resekce tumoru - adenoidně cystickéhokarcinomu. Pooperační stav zajišťoval lepší kvalitu života než v předoperačním období, i když bylkomplikován vznikem úplné krční píštěle vycházející z mezofaryngu. Přes příznivý lokální nálezbyly zjištěny po šesti měsících plicní metastázy a pacientka umírá deset měsíců po operaci.Autoři diskutují o otázce řešení rozsáhlých tumorů, kdy rozhodování o optimálním postupu musíbýt individuální.

Klíčová slova:
gigantický tumor, adenoidně cystický karcinom, submandibulární žláza,operační léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se