Anatomické a klinické poznámkyk poloze jugulárního bulbu


Anatomical and Clinical Comments on the Position of the Jugular Bulb

The jugular bulb (JB) varies widely in position, size and shape. A high position ofthe jugular bulb may rarely lead to clinical symptoms. This position is may more often lead todificulties not only during otosurgical operations, but also during lateral and posterolateral transtemporalapproaches in skull base surgery. The authors discuss the definition of high jugular bulband prefer from the roentgenological and clinical point of view the bulb’s position in relation to themeatus acusticus internus as the best for evaluation. The authors’ opinions are presented on theanalysis of a group of 50 skull bases. There were 15% high positions of the bulb and 3% extreme byhigh. The right side and female gender dominate in the group of high jugular bulbs. Article alsodiscusses the diagnostics of JB position and complications associated with its damage duringsurgery.

Key words:
jugular bulb, internal auditory canal, skull base surgery.


Autoři: P. Vachata * **;  M. Sameš *
Působiště autorů: Neurochirurgické odd. a Anatomická laboratoř lební baze, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, přednosta prim. MUDr. M. Sameš, CSc. * Anatomický ústav, 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Grim, CSc. **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 1, pp. 10-13.
Kategorie: Články

Souhrn

Poloha, velikost i tvar jugulárního bulbu (JB) je velmi variabilní. Vysoká poloha JBmůže být vzácně zdrojem klinických symptomů.Tato poloha všakmůžebýt častěji zdrojemproblémůnejen při otochirurgických operacích, ale i při laterálních a posterolaterálních transtemporálníchpřístupech v chirurgii lební baze. Autoři se zabývají diskusí o vlastní definici vysokého JB a preferujíz klinického i rentgenologického hlediska jako nejlepší pro korelaci posuzování jeho polohyvztah k meatus acusticus internus (MAI). Svoje názory prezentují na morfometrické analýze vlastníhosouboru 50 lebních bazí. Vysoká poloha bulbu byla nalezena v 15 % a extrémně vysoká ve 3 %.V souboru vysokých JB dominuje pravá strana a ženské pohlaví. Článek také diskutuje možnostidiagnostiky polohy JB a komplikace spojené s jeho operačním poraněním.

Klíčová slova:
jugulární bulbus, meatus acusticus internus, chirurgie lební baze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se