Tracheotomie u urgentní stavů


Tracheotomy in Acute Conditions

In our survey we are concerned with indications and the technique of tracheotomy.Our group comprises 167 patients (119 males, 48 females) of the Faculty Hospital Královské Vinohrady who had tracheotomy in the period from October 1998 to July 2000. Most patients were 50 to70 years old. The reason for performing tracheotomy was both the necessity of long-term intubationand laryngotracheal obstruction. Most patients with tracheotomy performed because of the need oflong-term intubation were hospitalized in intensive care units, neurological, internal medicaldepartments and the centre for burned patients. Patients with the laryngotracheal obstruction werehospitalized predominantly at the otolaryngological clinic (29 patients). In thirteen patients temporary tracheotomy was carried out, in sixteen patients permanent tracheotomy. In our survery thesurgical tracheotomy was performed in most cases. Percutaneous dilatational tracheotomy, according to retrospective analysis, was carried out only in 3 patients.

Key words:
tracheotomy, tracheostomy, intubation.


Autoři: M. Průcha;  I. Průcha;  A. Hahn;  J. Rosina *
Působiště autorů: Klinika ORL 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta doc. MUDr. A. Hahn, CSc. Ústav lékařské biofyziky 3. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Rosina *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 2, pp. 108-111.
Kategorie: Články

Souhrn

V naší práci se zabýváme indikacemi a technikou provedení tracheotomie u nemocných,u nichž došlo k akutnímu dechovému selhání. Soubor je složen z pacientů FNKV, kteří byli tracheotomováni v době od října 1998 do června roku 2000. Soubor tvoří celkem 167 pacientů, 119 mužůa 48 žen. Nejvíce pacientů bylo ve věkové skupině 50-70 let. Důvodem k provedení tracheotomie byladlouhodobá umělá plicní ventilace nebo laryngotracheální obstrukce. Pacienti s umělou plicníventilací byli hospitalizováni na KAR (klinika anesteziologie a resuscitace), dále pak na neurologii,interně a v popáleninovém centru kliniky plastické chirurgie. Nemocní s laryngotracheální obstrukcí byli hospitalizováni především na ORL klinice (celkem 29 pacientů), z toho u šestnácti bylavytvořena tracheostomie trvalá, u třinácti tracheostomie dočasná. V současné době je nejčastějiprováděna klasická chirurgická tracheotomie, mnohem méně pak punkční dilatační tracheotomie.Retrospektivní analýza souboru 167 pacientů prokázala, že punkční dilatační tracheotomie bylav našem souboru provedena pouze u tří pacientů.

Klíčová slova:
tracheotomie, tracheostomie, intubace, umělá plicní ventilace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se