Glomus tumor blany bubienka


Glomus Tumour of the Tympanic Membrane

The authors present the case of a very rare localization of a glomus tumour on thetympanic membrane. On otoscopic examination the lesions had the appearance of granulation tissueand was in the area of the upper quadrants of the tympanic membrane. In the differential diagnosisthe authors suspected chronic otitis and granulomatous myringitis resp. The final diagnosis wasbased on histological examination. The tumour was removed together with the affected portion ofthe tympanic membrane and adjacent skin of the external auditory meatus. Myringoplasty wasperformed. After six months the anatomical results is excellent. Functional result - conductionhearing disorder 20 dB. No other local or remote lesions of the chemodectoma was found in this case.

Key words:
glomus tumour, tympanic membrane.


Autoři: J. Kovaľ;  M. Šuchaň;  M. Almaši
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngológie a foniatrie LF UPJŠ a FNsP, Košice, prednosta doc. MUDr. J. Kovaľ, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 2, pp. 127-129.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci sa prezentuje prípad veľmi zriedkavej lokalizácie glomus tumoru na blankebubienka. Pri otoskopickom vyšetrení lézia vyzerala ako granulačné tkanivo a nachádzala sav oblasti horných kvadrantov blany bubienka. V diferenciálnej diagnóze sa myslelo na chronickúotitídu, resp. granulomatóznu myringitídu. Definitívna diagnóza sa stanovila na základe histologického vyšetrenia. Tumor sa odstránil spolu s postihnutou časťou blany bubienka a priľahlou kožouvonkajšieho zvukovodu. Vykonala sa myringoplastika. Po pol roku je výborný anatomický výsledok.Funkčný výsledok - prevodová porucha sluchu 20 dB. Iná miestna alebo vzdialená lézia chemodektómu sa v tomto prípade nevyskytla.

Klíčová slova:
glomus tumor, blana bubienka.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se