Endonazální dakryocystorinostomie I. (Obecná část)


Endonasal Dacryocystorhinostomy I. (General Part)

The authors present a review of indications, contraindications and surgical proceduresin endonasal dacryocystorhinostomy (EDCR). The optimal indication for surgery are subsaccal andsaccal obstructions. The results of surgery are improved by resection of the medial concha and theintroduction of silicone stents, possibly anterior ethmoidectomy or locally administered cytostatics(Mitomycin C). Septoplasty reduces the risk of development of adhesions in the nasal cavity.Peroperative treatment does not differ from other endonasal operations. In the foregrouns are inparticular lavages of the nasal cavity with tepid mineral water.

Key words:
endonasal dacryocystorhinostomy, indications and contraindications, surgicalprocedure, complications.


Autoři: Pavel Komínek ;  S. Červenka *;  R. Lenert
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku, primář MUDr. P. Komínek, Ph. D. Oční ambulance Otrokovice *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 2, pp. 115-120.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři podávají souborný přehled indikací, kontraindikací a operačního postupuu endonazální dakryocystorinostomie (EDCR). Optimální indikací k operaci jsou subsakální a sakální překážky. Výsledky operací zlepšuje resekce hlavy střední skořepy a zavedení silikonovýchstentů, event. přední etmoidektomie či lokálně aplikovaná cytostatika (Mitomycin C). Septoplastikasnižuje riziko vzniku srůstů v nosní dutině. Pooperační léčba se neliší od jiných endonazálníchoperací, v popředí stojí především laváže nosní dutiny vlažnou minerálkou.

Klíčová slova:
endonazální dakryocystorinostomie, indikace a kontraindikace, operačnípostup, komplikace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se