Vliv sluchové poruchy na přesnostměření krevního tlaku auskultačnímetodou


Effect of Hearing Disorder on Accuracy of Blood PressureAssessment by the Auscultation Method

medical diagnostics although technicaldevelopment and automation of diagnostic methods steadily reduce their importance. Duringcommon examination of the blood pressure by auscultation an important part is played by thehearing of the examining person. The objective of the authors was to assess whether and to whatextent impaired hearing can cause inaccuracies of blood pressure readings.First the authors assessed the values of acoustic pressure of Korotkoff’s phenomena which developdue to the pressure of the cuff on the artery. They found that their level increases briskly from thefirst panetration of blood into the artery, it rapidly reaches the maximum, then it declines relativelyslowly till it disappears. The maximum sound intensity ocours in the region at about 125 Hz. Basedon the assessed facts it may be assumed that in hypacusia of the examiner a greater error ariseswhen taking the diastolic blood pressure reading. This assumption was confirmed by clinicalexperiments. A person with hypacusia takes higher readings in particular of the diastolic pressureand this may lead to an incorrect diagnosis of hypertension in particular in normotonic subjects.In marked hypacusia the systolic pressure readings assessed by the auscultation method are lower,those of the diastolic pressure are markedly higher.

Key words:
assessment of blood pressure, Korotkoff’s sounds, auscultation method, hypacusia.


Autoři: A. Kollár;  M. Gross;  D. Hoffmannová
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. R. Kostřica, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 3, pp. 168-172.
Kategorie: Články

Souhrn

Lidské smysly hrají v lékařské diagnostice doposud důležitou roli, ač technický rozvoja automatizace diagnostických metod jejich význam stále zmenšuje. Při běžném vyšetřování krevního tlaku auskultační metodou se výrazně uplatňuje sluch vyšetřujícího. Cílem autorů bylo zjistit,zda a do jaké míry může zhoršený sluch způsobit nepřesnosti v určených hodnotách krevního tlaku.Nejprve byly změřeny hodnoty akustického tlaku Korotkovových fenoménů, vznikajících tlakemmanžety na artérii. Bylo zjištěno, že jejich hladina prudce stoupá od prvního průniku krve do tepny,rychle dosahuje maxima, pak ale klesá poměrně zvolna až k zániku. Intenzitní maximum zvuků sepohybuje ve frekvenční oblasti kolem 125 Hz. Na základě zjištěných faktů lze předpokládat, že přinedoslýchavosti vyšetřujícího vzniká větší chyba při měření hodnoty diastolického tlaku. Tentopředpoklad byl potvrzen klinickými experimenty. Nedoslýchavá osoba naměří vyšší h odnoty zejména diastolického tlaku, což může vést k nesprávné diagnóze hypertenze u normotonika. Při výraznější nedoslýchavosti jsou auskultační metodou zjištěné hodnoty systolického tlaku nižšía diastolického výrazně vyšší.

Klíčová slova:
měření krevního tlaku, Korotkovovy zvuky, auskultační metoda, nedoslýchavost.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se