Middle cranial fossa approach.Naše první zkušenosti při extirpaciintrakanalikulárních vestibulárníchschwannomů touto cestou


Middle Cranial Fossa Approach. Our Initial Experience withExtirpation of Intracanalicular Vestibular Schwannomas by this Approach

Even the most careful mode of extirpation of a vestibular schwannoma by theextended middle cranial fossa approach (subtemporal extradural) has its pitfalls. The authorsdescribe two cases of the lateral variant of a tumour filling the inner auditory meatus, originatingfrom the lower vestibular branch with caloric normoflexion in the ENG image. In the first case thepreoperative hearing threshold was normal however without any response in the BERA tracing,with the temporal bone extremely pneumatized ending by postoperative deafness. In the secondcase the preoperative hearing was acceptable the V wave was, as compared with the sound side,delayed by 0.5 ms and the temporal bone lacked any pneumatization. Hearing was preserved at thepreoperative level. The authors describe technical problems with which the surgeon must copeunder these conditions and discuss prognostic factors which could influence the surgeon’s andpatient’s decision as regards surgical intervention.

Key words:
vestibular schwannoma, extended middle fossa approach.


Autoři: J. Mrázek;  T. Paleček;  T. Hrabec
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FNsP Ostrava, přednosta doc. MUDr. J. Mrázek, CSc. Neurochirurgická klinika FNsP Ostrava, přednosta MUDr. T. Paleček
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 3, pp. 144-147.
Kategorie: Články

Souhrn

I nejšetrnější způsob extirpace vestibulárního schwannomu via extended middle cranialfossa approach (subtemporal extradural) má svá úskalí. Autoři popisují dva případy laterálnívarianty tumoru vyplňující vnitřní zvukovod vycházející z dolní vestibulární větve při kalorickénormoreflexii v ENG obraze. V prvém případě byl předoperační práh sluchu normální, avšak bezjakékoliv odezvy v BERA záznamu se spánkovou kostí extrémně pneumatizovanou končící pooperační hluchotou. V druhém případě byl sluch předoperačně upotřebitelný, vlna V byla oprotistraně zdravé zpožděna o 0,5 ms a spánková kost bez jakékoli pneumatizace. Sluch zde byl zachován na předoperační úrovni. Autoři popisují technické problémy se kterými se musí operatér zatakových okolností vyrovnat a diskutují o prognostických faktorech, které by mohly ovlivnitrozhodování chirurga i nemocného při volbě způsobu operační intervence.

Klíčová slova:
vestibulární schwannom, extended middle fossa approach.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se