Optimální přístupová cestak tumorům mostomozečkového koutu(Univerzální cesta či eklektická filozofie při volbě přístupu?)


Optimal Approach to Tumours of the PostcerebellarAngle. Universal Path or Eclectic Philosophy in the Seletion of the Approach

A more varied selection of approaches to the inner auditory meatus and pontocere-bellar angle gives the patient a better chance of postoperative morbidity not only as regards earlypostoperative complications but also from the aspect of the function of the facial nerve andpreservation of hearing. The authors analyzed a group of 136 operated unilateral schwannomas,incl. 131 operated from a retrosigmoid approach, three from a translabyrinthine approach and twovia the middle cranial fossa. The middle cranial fossa approach is the most considerate surgicalmethod. It can be used only in small intracanalicular schwannomas, further selection dependingon ENG, BERA and NMR findings. The translabyrinthine and retrosigmoid approach is usuallyselected in an attempt to preserve acceptable hearing, the translabyrinthine approach could beused preferentially where hearing cannot be preserved. This procedure has as a rule smallerpostoperative complications than the retrosigmoid approach.v

Key words:
vestibular schwannoma, route of approach, extirpation.


Autoři: J. Mrázek;  T. Paleček;  E. Wolný;  E. Mrázková
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNsP Ostrava, přednosta doc. MUDr. J. Mrázek, CSc. Neurochirurgická klinika FNsP Ostrava, přednosta MUDr. T. Paleček
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 3, pp. 152-155.
Kategorie: Články

Souhrn

S o u h r n:
Pestřejší volba přístupových cest do vnitřního zvukovodu a mostomozečkového koutuskýtá nemocnému lepší vyhlídky pokud jde o pooperační morbiditu nejen v podobě časnýchpooperačních komplikací, ale také z hlediska funkce lícního nervu a prezervace sluchu. Autořianalyzovali soubor 136 operovaných jednostranných vestibulárních schwannomů, z nichž 131 bylooperováno z retrosigmoidního přístupu, tři translabyrintálně a dva cestou middle cranial fossa.Middle cranial fossa approach je nejšetrnější operační způsob. Lze jej použít jen u malých intrakanalikulárních schwannomů s další selekcí dle ENG, BERA a NMR nálezů. Translabyrintální a retrosigmoidní cestu lze zvolit u jakékoliv velikosti tumoru. Retrosigmoidní postup bývá volen přisnaze zachovat upotřebitelný sluch, translabyrintální by mohl být použit přednostně všude tam,kde sluch zachovat nelze. Tento postup mívá obvykle oproti retrosigmoidnímu menší pooperačníkomplikace.

Klíčová slova:
vestibulární schwannom, přístupová cesta, extirpace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se