Labyrintová symptomatologievestibulárních schwannomů


Labyrinthine Symptomatology of VestibularSchwannomas

In a group of 125 operated patients with a unilateral vestibular schwannoma in 22,i.e. 17.6% the disease was manifested by acute cochleovestibular symptomatology, atypical fora tumour. The authors discuss possible reasons ensuing from pathological anatomical and pathophysiological findings. These findings of initial acute manifestations of the tumour, in extremecases very similar to Méniere’s disease or frequently also by coincidence of the coc hlear andretrocochlear component of hypacusia with a slow course of the disease must be therefore considered in the differential diagnosis. For early diagnosis which is decisive for the extend and severityof the postoperative morbidity the surgeon must select sufficiently sensitive diagnostic tests.

Key words:
vestibular schwannoma, cochlear symptomatology.


Autoři: J. Mrázek;  E. Mrázková;  J. Horáček;  T. Paleček
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNsP Ostrava, přednosta doc. MUDr. J. Mrázek, CSc. Ústav patologické anatomie Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, vedoucí ústavu doc. MUDr. J. Horáček, CSc. Neurochirurgická klinika FNsP Os
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2001, No. 3, pp. 148-151.
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru 125 operovaných pacientů s jednostranným vestibulárním schwannomem seu 22 nemocných, tj. v 17,6 % onemocnění, manifestovalo pro tumor netypickou akutní kochleovestibulární symptomatologií. Autoři diskutují o možné příčině vyplývající z patologickoanatomických a patofyziologických nálezů. Tyto nálezy počátečních akutních projevů tumoru, v extrémnímpřípadě velmi podobných Meniérově chorobě, nebo také častou koincidenci kochleární a retrokochleární složky hypakuse při plíživém průběhu onemocnění, je proto třeba brát v úvahu v dife-renciální diagnóze. Pro včasnou diagnózu, která je rozhodující pro velikost a tíži pooperačnímorbidity je nutné, aby vyšetřující volil dostatečně senzitivní diagnostické testy.

Klíčová slova:
vestibulární schwannom, kochleární symptomatologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se