Současný pohled na rýmu


Contemporary Views on Rhinitis

The authors summarize contemporary knowledge of rhinitis. As a basis they use theinternational consensus on rhinitis of 1994. Rhinitis is at present a topic from the aspect ofrhinologists as well as from the aspect of pneumologists. The authors present a definition of rhinitis,some epidemiological data, classification of rhinitis, the clinical picture. Recent findings pertain tomycotic infection and some possibilities of examination. In the differential diagnosis of rhinosinusitis a number of diseases have to be considered. The authors summarize briefly the findings ontreatment of rhinitis, the relationship of the upper and lower airways and quality of life of patientssuffering from rhinitis. In the conclusion they mention the most important not quite resolvedproblems in rhinology. At present more information on the epidemiology of rhinitis is lacking, it isimportant to improve the diagnosis, to classify rhinitis. Suggestions for therapeutic patterns inrhinosinusitis are lacking and the relationship of the upper and lower airways in diseases of therespiratory tract is not quite clear.

Key words:
rhinitis, definition of rhinitis, classification of rhinitis.


Autoři: Z. Kuchynková;  J. Betka
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 2, pp. 87-90.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři shrnují současné poznatky o rýmě. Vycházejí z mezinárodního konsenzu o rýměz roku 1994. Rýma je v současné době téma aktuální jak z pohledu rinologů, tak z pohledu pneumologů. Autoři uvádějí definici rýmy, některé epidemiologické údaje, klasifikaci rýmy, klinický obraz.Novější poznatky se týkají mykotické infekce a některých vyšetřovacích možností. V diferenciálnídiagnóze rinosinusitidy připadá v úvahu celá řada onemocnění. Autoři shrnují stručně poznatkyo terapii rýmy, vztahu horních a dolních cest dýchacích a kvalitě života nemocných s rýmou. Nazávěr jsou uvedeny nejdůležitější , ne zcela vyřešené problémy v rinologii. V současné době chybívíce informací o epidemiologii rýmy, je třeba zlepšit diagnostiku umožňující klasifikaci rýmy, chybínávrhy terapeutických schémat při rinosinusitidách, není zcela objasněn vztah horních a dolníchdýchacích cest při onemocnění dýchacího traktu.

Klíčová slova:
rýma, definice rýmy, klasifikace rýmy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se