Konziliárně provedené tracheostomie- výsledky, komplikace


Tracheostomies Performed by Consultants - Results,Complications

The authors present a group of 120 patients where within the framework ofotolaryngological consultant services tracheostomy was not performed in an ENT department butin units of intensive care of the General Faculty Hospital in Prague between Jan 1, 1998 and April30, 1999. The tracheostomies were performed on account of the following basic diagnoses: 51%medical, 23.3% neurological, 11.6% oncological, 6.6% traumatological and in 5.8% patients withpsychiatric disease, in 0.8% patients in a septic condition. The youngest patient was a 17-year-oldman and the oldest a 92-year-old woman, the mean age of the group being 58.6 years. The meanperiod of endotracheal intubation was 7.3 days (1 to 17 days). In five patients urgent tracheostomywas performed, incl. three without safeguarding the airways by endotracheal intubation. Duringthe 16-month investigation period 27 patients were decannulated (22.5%) and 27 patients (22.5%)still have the tracheostomic cannula. 58 patients (48.3%) died during hospitalization due to complications of the basic disease.A peroperative complication was aspiration of a foreign body. Early complications in four patientsincluded haemorrhage which called for surgical revision of the wound. In one patient a tracheooesophageal fistula was diagnosed, in six patients the wound disintegrated. Two re-tracheostomizedpatients developed during the late period an anatomically and functionally significant trachealstenosis which in one patient called for a permanent cannula.

Key words:
tracheostomy, intensive care unit, tracheal stenosis, fibroscopy.


Autoři: J. Lukáš;  P. Rambousek;  J. Valvoda;  M. Hroboň
Působiště autorů: Otorinolaryngologické oddělení VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hroboň, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 2, pp. 117-120.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři prezentují soubor 120 nemocných, u kterých byla v rámci otorinolaryngologickékonziliární služby provedena tracheostomie mimo ORL oddělení na jednotkách intenzivní péčeVšeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze, v období 1. 1. 1998 - 30. 4. 1999. Tracheostomiebyly provedeny pro 51 % interních, 23,3 % neurologických, 11,6 % onkologických, 6,6 % traumatologických základních diagnóz a dále u 5,8 % pacientů s psychiatrickým onemocněním, u jednohopacienta (0,8 %) v septickém stavu. Nejmladší nemocný byl 17letý muž a nejstarší byla 92letá ženas průměrným věkem souboru pacientů 58,6 let. Průměrná doba endotracheální intubace byla 7,3dne (od 1 do 17 dní). U pěti pacientů byla provedena tracheostomie urgentně, z toho u tří bezzajištění dýchacích cest endotracheální intubací. Za sledované období 16 měsíců bylo dekanylováno27 pacientů (22,5 %) a 27 pacientů (22,5 %) zůstává nadále nosičem tracheostomické kanyly. 58pacientů (48,3 %) během hospitalizace exitovalo pro komplikace základních onemocnění.Peroperační komplikací byla aspirace cizího tělesa. Časnými komplikacemi bylo u čtyř pacientůkrvácení, které vyžadovalo chirurgickou revizi rány. Jedenkrát byla diagnostikována tracheoesofageální píštěl, u šesti pacientů došlo k rozpadu rány. Dvěma retracheostomovaným pacientům sev pozdním období rozvinula anatomicky i funkčně významná stenóza trachey, která si u jednohoz nich vyžádala trvalé kanylonosičství.

Klíčová slova:
tracheostomie, jednotka intenzivní péče, stenóza trachey, fibroskopie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se