Marker Ki-67 a prognóza karcinomůfaryngu a vchodové části hrtanu- předběžné výsledky


Marker Ki-67 and Prognosisof Carcinoma of the Pharynx and Upper Larynx - Preliminary Results

Prognostic factors used in head and neck tumours in clinical practice such as age,sex, general condition and immunological status have only a low prognostic value. Also histopathological grading, primary site and assessment of the TNM stage are very subjective. Quantitativeassessment of the basic characteristics of the tumour may permit to predict its behaviour moreaccurately. Therefore the authors assessed in 42 patients with carcinoma of the pharynx and theupper portion of the larynx, treated at our Clinic and then followed-up for 4-9 years, in addition tosite, TNM classification and histopathological grading also marker Ki-67. These factors wererelated by one-dimensional statistical analysis to the total period of survival and survival withoutsymptoms of the disease. Statistical significance was not proved but the character of the survivalcurve indicates possible successful predictions of the development in patients with head and neckcancer. There is also a statistically significant high incidence of well differentiated tumours in patientsin the IVth TNM stage. It is probable that after addition of further cytokinetic indicators it will bepossible to find by multidimensional analysis suitable prognostic factors in head and neck tumours.

Key words:
prognosis of head and neck cancer, marker Ki-67.


Autoři: P. Smilek;  K. Hušek;  R. Kostřica;  J. Rottenberg;  J. Žaloudík;  P. Dušek
Působiště autorů: ORL klinika FN u sv. Anny, Brno, přednosta prof. MUDr. R. Kostřica, CSc. I. patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Buček, CSc. Univerzitní onkologické centrum, Brno, programový vedoucí doc. MUDr. J. Žaloudík, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 2, pp. 110-113.
Kategorie: Články

Souhrn

V klinické praxi užívané prognostické faktory nádorů hlavy a krku, jako je věk, pohlaví,celkový stav a imunologická zdatnost, mají jenom malou předpovědní hodnotu. Rovněž histopatologický grading, primární lokalizace a určení stadia TNM jsou značně subjektivní. Kvantitativníměření základních vlastností nádoru může dovolit přesnější odhad chování nádorů. Proto jsme u 42nemocných s karcinomem hltanu a vchodové části hrtanu, kteří byli léčeni na naší klinice a potésledování 4 - 9 let, stanovili kromě lokalizace, TNM klasifikace a histopatologického gradingui marker Ki-67. Tyto faktory jsme pomocí jednorozměrné statistické analýzy vztáhli k celkové doběpřežití a přežití bez příznaků choroby. Statistická významnost nebyla prokázána, ale charakterkřivky přežití indikuje možnost úspěšných predikcí vývoje u nemocných s rakovinou hlavy a krku.Je patrný rovněž statisticky významný vysoký výskyt dobře diferencovaných nádorů u pacientů seIV. TNM stadiem. Je pravděpodobné, že po doplnění dalších cytokinetických ukazatelů najdemeprostřednictvím vícerozměrné analýzy vhodné prognostické faktory u nádorů hlavy a krku.

Klíčová slova:
prognóza karcinomů hlavy a krku, marker Ki-67.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se