Azitromycin a claritromycin:klinická a ekonomická srovnávacístudie v léčbě akutního středoušníhozánětu u dětí


Azithromycin and Clarithromycin: Clinical and Economic Comparative Study in the Treatment of Acute Otitis Media in Children

Acute otitis media in children is the most frequent indication in childhood forantibiotics which must be effective against all most frequently occurring bacterial agents and beeconomically acceptable. At the ENT Clinic of the Paediatric Hospital in Brno an open randomizedcomparative study was implemented to compare the use of azithromycin and clarithromycin in thetreatment of this disease. Clinical signs and symptoms were followed up at given time intervals andscored according to a defined pattern. Allocation of patients into groups treated with AZI or CLARIwas done according to a random procedure. AZI was administered in syrup, 10 mg/kg/day, CLARIas a suspension, 15 mg/kg. The study included a total of 100 patients aged 6 months to 12 years, 50were treated with AZI, 50 with CLARI. The clinical outcome at the time of termination of treatment(10th-12th day) was evaluated in 50/50 patients (100%) in the AZI group and in 48/49 (98%) patientsin the CLARI group (p = 0.600). In the AZI group 49 patients (98%) were classified as cured, in theCLARI group 47 (96%) patients. During the subsequent check-up examination (28th-30st day) theclinical outcome was assessed in 49/50 (98%) AZI patients and in 48/49 (98%) CLARI patients. Somepharmacoeconomic data were also assembled. Evaluation of the parents absence from work revealed a significant difference (mean 5.74 in AZI and 9.02 in CLARI, p = 0.0154). The authors evaluatedthe mean cost of antibiotic treatment. In AZI the cost was lower as administration of CLARIsuspension to the older children required two packages. A statistically significant shorter period ofthe parents’ absence from work was recorded in the group on AZI.

Key words:
acute otitis media, children, azithromycin, clarithromycin, comparative study oftreatment of otitis media.


Autoři: I. Šlapák;  P. Horník;  J. Dezort
Působiště autorů: Dětská ORL klinika FDN, Brno, přednosta doc. MUDr. I. Šlapák, CSc. ORL ambulance, Pekařská, Brno
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 2, pp. 105-109.
Kategorie: Články

Souhrn

Akutní středoušní zánět u dětí je nejčastější indikací dětského věku k předpisu antibiotik,která musí postihovat všechna nejčastější bakteriální agens a být ekonomicky racionální. Na DětskéORL klinice FDN v Brně byla provedena otevřená randomizovaná srovnávací studie s cílem srovnatpoužití azitromycinu a claritromycinu při léčbě tohoto onemocnění. Klinické známky a symptomybyly sledovány v daných intervalech a byly skórovány dle přesného schématu. Rozdělení pacientůdo skupin s léčbou AZI či CLARI bylo provedeno dle randomizačního schématu. AZI byl podávánjako sirup v dávce 10 mg/kg/den. CLARI byl podáván jako suspenze v dávce 15 mg/kg. Do studie bylozařazeno celkem 100 pacientů ve věku od 6 měsíců do 12 let, 50 do skupiny léčených AZI a 50 doskupiny léčených CLARI. Ve skupině s AZI bylo jako zhojeno hodnoceno 49 (98 %) pacientů veskupině s CLARI 47 (96 %) pacientů. Při následné kontrole (28. - 30. den) byl klinický úspěchhodnocen u 49/50 (98 %) u AZI a u 48/49 (98 %) u CLARI. Studie shromažďovala i některá farmakoekonomická data. Při hodnocení délky absence rodičů ze zaměstnání byla nalezena statistickyvýznamná odchylka (průměr 5,74 u AZI a 9,02 u CLARI, p = 0,0154). Byla hodnocena průměrná cenaantibiotické terapie u obou. U AZI byla cena nižší vzhledem k faktu, že podání CLARI suspenzevyžadovalo u větších dětí podání dvou balení. Byla nalezena statisticky významná kratší dobaabsence rodičů v práci u skupiny s azitromycinem.

Klíčová slova:
akutní otitis media, děti, azitromycin, claritromycin, srovnávací studie přiléčbě středoušního zánětu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se