78. kongres České společnosti otorino­laryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
(Karlovy Vary, 1. – 3. června 2016)


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 65, 2016, No. 3, pp. 202-203.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

V prvních červnových dnech se uskutečnil v hotelu Thermal v Karlových Varech 78. kongres ČSOCHHK ČLS JEP. Nad kongresem převzal záštitu JUDr. M. Havel, hejtman Karlovarského kraje, a ing. P. Kulhánek, primátor statutárního města Karlovy Vary. Prezidentem kongresu byl prim. MUDr. Radko Vichnar, předsedou vědeckého výboru doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc., členy vědeckého výboru prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA a prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Organizaci zajistila společnost GUARANT International pod vedením ing. Ivany Srbové. Hlavním partnerem byla firma Angelini, partnery firmy Abionic, Audionika, Cochlear, Olympus, Saegeling Medizintechnik a Karlovarský kraj, dále kongres sponzorovalo 23 vystavovatelů. Kongresu se zúčastnilo celkem 496 odborníků z oboru, z toho 407 lékařů a 89 zdravotních sester.

Při slavnostním zahájení kongresu, který měl motto – Quo vadis Otolaryngologie ? – pozdravil účastníky zástupce hejtmana Jakub Pánik a poté i v převlečení jeho veličenstvo Císař Římský a Král Český Karel IV., zakladatel Karlových Varů. Této role se úspěšně zhostil v převlečení ing. Jiří Klsák, náměstek primátora města, a tento speciální pozdrav byl u příležitosti 700 let narození monarchy.

Součástí slavnostního zahájení bylo i udělení Kutvirtovy cena za nejlepší publikaci v ORL oboru za rok 2015.

Prezident kongresu, primář MUDr. Radko Vichnar, se poté s nadsázkou pokusil v úvodní přednášce rozebrat ústřední motto kongresu a vyzval účastníky, aby se snažili nalézt během vědeckého programu na tuto otázku odpověď. Hudební doprovod obstaralo smyčcové kvarteto konzervatoře v Plzni.

Vědecký program byl rozdělen celkem na 20 instruktážních kurzů, 10 kulatých stolů, 6 bloků volných sdělení, kdy zaznělo 46 přednášek, 4 e-posterové sekce s celkem 37 e-postery a v sekci nelékařských pracovníků 17 přednášek. Vědecký výbor kongresu na závěr ocenil tři nejlepší přednášky a e-postery:

Kategorie lékařská

Bouček J. a kol. (Praha Motol): Význam infiltrujících lymfocytů u nádorů hlavy a krku.

Pourová R. a kol. (Praha Motol): Výsledky první NGS studie u českých neslyšících pacientů.

Staníková L. a kol. (Ostrava): Hodnocení leukoplakií hrtanu pomocí NBI HD endoskopie.

Nelékařská sekce

Martínková H. (Plzeň): Vývoj adenotomie v posledních letech.

Podařilová A. a kol. (Praha Motol): Rozštěp.

Škvrňáková J. a kol. (Pardubice): Osm let novorozeneckého screeningu sluchu v Pardubicích.

Nejlepší e-postery

Biskupová V. a kol. (Praha Motol): Gigantický teratom dutiny ústní u nezralého novorozence.

Markalous B. a kol. (Jindřichův Hradec): Hnisavé až nekrotizující záněty krku u 1060 nemocných.

Svobodová V. a kol. (Praha Motol): Specializovaná vyšetření sluchu k identifikaci různých stupňů a typů presbyakuze. Epová B. a kol. (Praha Motol): Rehabilitace hlasu u pacientů po totální laryngektomii pomocí personalizované hlasové syntézy a její vliv na kvalitu života těchto pacientů.

Společenský večer se konal na hradě Loket, který byl též symbolicky svázán s osudem Karla IV., neboť ten byl zde v dětském věku, na rozkaz svého otce krále Jana Lucemburského, vězněn. Večer se uskutečnil v prostorách gotického hradu i na nádvoří, k tanci a poslechu hrály dvě kapely – Flamingos se saxofonistkou Květou Teturovou a B. LUES se zpěvákem Bohušem Josefem a basovým kytaristou MUDr. Michalem Jurovčíkem, primářem ORL kliniky DFN Praha Motol. Po setmění proběhla Ohňová produkce skupiny IGNIS a závěrečný dojem umocnilo slavnostní nasvícení hradu. Byla to velmi pěkná příležitost pro neformální rozhovory vědecké i společenské a vedla k navázání nových přátelských kontaktů.

Mezi doplňkové akce patřily také exkurze do Becherovky a sklárny Moser.

Na závěr kongresu byl osloven předseda ČSOCHHK ČLS JEP, zda našel odpověď na otázku skrytou v mottu kongresu, tedy – Kam kráčíš nebo jsi došla otolaryngologie?, a on odpověděl, že otolaryngologie došla především do Karlových Varů. To bylo hlavním cílem organizátorů, kteří pevně věří, že vědecké i společenské zážitky, které si účastníci mohli odvézt z Karlových Varů, budou jen pozitivní a pevně v jejich mysli zakotvené.

MUDr. Radko Vichnar,

prezident kongresu,

primář ORL oddělení Nemocnice Karlovy Vary


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se