Otologický a otoneurologický kurz 2016
(Praha, 25.–28. ledna 2016)


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 65, 2016, No. 1, pp. 67-68.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole se uskutečnil již třetí ročník Otologického a oto­neurologického kur­zu. Opět jsme se snažili připravit vylepšený program jak po stránce obsahové, tak po stránce organizační. Tento ročník byl koncipován ve dvou částech – v první, základní, ve třech dnech a druhé, jednodenní, pokročilé. V rámci základní části byly první dva dny zaměřeny na přehledné shrnutí základních otologických a otochirurgických témat, středa pak byla věnována otoneurologii.

Přednášky přednesli jak pracovníci pořádajícího pracoviště (as. Jan Kluh, as. Zdeněk Čada, as. Oliver Profant, as. Zdeněk Fík, as. Zuzana Balatková, as. Jan Bouček), tak hosté z jiných pracovišť (as. Jiří Lisý – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, as. Martin Chovanec – přednosta Otorinolaryngologické kliniky FNKV, as. Ondřej Čakrt – Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM). Účastníci velmi pozitivně hodnotili i nově zařazenou přednášku as. Radky Pourové (Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol) týkající se genetické podstaty sluchových vad. Teoretické přednášky byly doplněny živými přenosy z operačních sálů, kdy výběr operací byl přizpůsoben základnímu zaměření prvních dnů kurzu.

Obrazem v HD kvalitě s možností přímé komunikace s operatérem byly přenášeny tyto komentované operace: myringoplastika, rekonstrukční tympanoplastika a dvě sanační ušní operace (operace vedli as. Jan Kluh, as. Jiří Skřivan a as. Jan Bouček). Středeční, zejména otoneurologický program, byl prokládán obrazem a vstupy z operace rozsáhlé recidivy jugulárního paragangliomu, kterou vedl as. Martin Chovanec. Zvukové spojení mezi auditoriem a operačním sálem umožňovalo komentáře operačních postupů operatérem i bezprostřední zodpovězení otázek přítomných. Vzhledem k účasti zahraničních účastníků probíhalo zejména v anglickém jazyku. Otoneurologický program byl zakončen praktickým nácvikem diagnostických a terapeutických manévrů, účastníky je tato část již tradičně velmi oceňována.

Teoretické anatomické znalosti a operační techniky mělo prvních 12 přihlášených účastníků možnost vyzkoušet si v rámci disekce spánkové kosti – v pondělí a úterý odpoledne. V průběhu těchto dnů byl pro všechny k dispozici model k zavedení Contour Advance elektrody kochleárního implantátu a k Baha implantaci.

Obr. 1. As. Čada při přednášce o anatomii spánkové kosti.
As. Čada při přednášce o anatomii spánkové kosti.

Jsme rádi, že pozvání na právě uplynulý ročník Otologického a otoneurologického kurzu přijal dr. Ronald Pennings z Radboud Univerzity v Nijmegenu, který je nejen skvělým kofochirurgem, ale i přednášejícím. Pokročilou část kurzu v rámci čtvrtečního programu obohatil nejprve sdělením o vlastních výsledcích obliteračních technik v rámci sanační ušní chirurgie, poté přehledným sdělením o možnostech a výsledcích zachování zbytků sluchu u kochleárních implantací a rovněž shrnul komplikace více než 1000 kochleárních implantací v Nijmegenu za posledních několik let. Dalším hostem v rámci pokročilé části byli as. Jiří Skřivan se sdělením o možných komplikacích v rámci třmínkové chirurgie a as. Jan Kluh se sdělením o nestandardních průbězích po ušních operacích. Vestibulární část pokročilé části nejprve započal as. Zdeněk Čada přehledným sdělením o možnostech chirurgické léčby závratí a rozvinul as. Ondřej Čakrt informací o možnostech moderní rehabilitace pacientů s oboustrannou vestibulární lézí. Ve druhé části dne zazněla sdělení as. Jana Boučka o středoušních implantátech a o novinkách v oblasti kochleárních implantací. Indikační postupy u dětských i dospělých kandidátů kochleární implantace přiblížil posluchačům as. Libor Černý (Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN).

Celkem se kurzu zúčastnilo 21 otorinolaryngologů z České republiky, Slovenska i vzdálenějších států – Ukrajiny a Gruzie.

Otologický a otoneurologický kurz 2016 byl účastníky z hlediska odborného i společenského hodnocen kladně. V lednu 2017 se těšíme na shledání na půdě Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM v rámci dalšího ročníku.

As. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

1. LF UK a FN v Motole,

Praha

e-mail: Jan.Boucek@fnmotol.cz

Obr. 2. As. Čakrt při nácviku polohovacích manévrů.
As. Čakrt při nácviku polohovacích manévrů.

Obr. 3. Účastník kurzu při desekci spánkové kosti.
Účastník kurzu při desekci spánkové kosti.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se