28. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie
(Praha, 10.–13. listopadu 2015)


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 65, 2016, No. 1, pp. 64-65.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Letošního kurzu, který se konal na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole v Praze, se celkem zúčastnilo 38 lékařů, 22 z nich mělo možnost preparačního kurzu na kadaveru.

První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice endoskopické endonazální chirurgie: teoretické přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace FESS, anestezie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů na dolní skořepě atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: různé techniky supraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie, turbinoplastiky (laserem, radiofrekvenční chirurgií, shaverem), argonplazmakoagulace u m. Rendu-Osler-Weber atd. Instruktážní kurzy se zaměřily na problematiku ambulantní endoskopie, praktický nácvik použití shaveru a demonstraci navigačních systémů (optického i dvou elektromagnetických).

Druhé dva dny kurzu byly věnovány problematice pokročilé endoskopické endonazální chirurgie. Předneseny byly přednášky o přístupech do čelní dutiny, problematice nádorů nosu a VDN (benigní - zejména o invertovaném papilomu, juvenilnímu angiofibromu nosohltanu a adenomu hypofýzy; maligní s důrazem na limity endoskopických technik). Průběžně bylo probráno řešení komplikací FESS. Z operačního sálu byly přenášeny např. revizní operace pro chronickou rinosinusitidu s polypy, frontální sinotomie Draf 2 pro frontoorbitální mukokélu, rozsáhlá endonazání resekce dvouložiskového karcinomu VDN, postihující téměř celou maxilární dutinu, včetně postižení přední stěny. V druhém ložisku etmoidy s origem v čichové oblasti (tento výkon vzhledem ke komplikované anatomii, značné progresi tumoru, peroperačnímu zjištění dvou ložisek a výraznému krvácení trval nakonec nepředpokládaných 8 hod.), ale nebylo nutno výkon konvertovat do zevního přístupu. Jeden z účastníků kurzu vytrval u sledování živého přenosu až do konce operace!. Některé z operací byly vedeny s využitím navigačních přístrojů, byl použit elektromagnetický i optický systém navádění.

Preparační kurz na kadaverech byl rozdělen do dvou běhů po 11 účastnících pod vedením zkušených lektorů. Lékaři si mohli prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy. I letos byla kapacita preparačního kurzu zcela naplněna.

Odborné přednášky přednesli jak pracovníci pořádajícího pracoviště, tak také hosté: as. Zuzana Balatková, as. Jaroslav Betka, prof. Ivan Hybášek (bývalý přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové), MUDr. Jan Kastner (Ušní, nosní, krční ambulance Kastner, s. r. o), as. Adam Kešner, as. Vít Kratochvil, as. Jiří Najbrt (Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN v Motole), prof. Jan Plzák, doc. Jan Vokurka (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Univerzita Umeå, Švédsko), MUDr. Milan Svoboda (Oddělení ušní, nosní, krční, České Budějovice). Operační výkony vedli domácí i hostující chirurgové: MUDr. Jan Kastner, as. Vít Kratochvil, prof. Jan Plzák, doc. Jan Vokurka, prim. Pavel Vrabec (ORL odd. Kolín), as. Petr Schalek (Otorinolaryngologická klinika FNKV, Praha).

Díky podpoře firem Storz – RADIX CZ, Hospimed, Olympus, Brainlab, Surgipa Medical, Medtronic Czechia, Petr Lukáš-Rhinohorn, West Medical měli možnost účastníci kurzu seznámit se na stáncích firem a poté i vidět při operačních výkonech široké spektrum instrumentů, různé typy laserů, shaverů (včetně nožů se zabudovanou koagulací), fréz, endoskopů, kamer a videověží (včetně softwarového zlepšení kvality obrazu), radiofrekvenčních technik, navigačních systémů s optickým i elektromagnetickým naváděním) atd.

Společenský program kurzu obsahoval dvě večeře účastníků kurzu s lektory.

V odpoledních hodinách třetího dne kurzu se konalo přednáškové Rinologické odpoledne, odborná schůze Rinologické sekce České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Zazněly přednášky Schalek P. (FNKV Praha): Frontální sinotomie Draf III - současné indikace, Plzák J. (FNM Praha): Endoskopická chirurgie adenokarcinomu VDN, Svoboda M. (České Budějovice): Estezioneuroblastom VDN – kazuistika, Vokurka J. (Umeå): Co je SCUAD?

28. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie nabídl účastníkům odborný program umožňující načerpat značné množství teoretických i praktických poznatků a zkušeností skloubením teoretických přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, živých přenosů z operačního sálu (celkem 9 operací v délce trvání 15 min. až 8 hod.) a vlastního nácviku práce s instrumentáriem a preparací na kadaveru.

Příští ročník kurzu se bude konat ve dnech 8.–11. listopadu 2016.

Za pořadatele:

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku1. LF UK,

FN v Motole,

katedra otorinolaryngologie IPVZ,

Praha

e-mail: jan.plzak@lf1.cuni.cz

Obr. 1. Záběr z instruktážního kurzu zaměřeného na problematiku navigačního systému.
Záběr z instruktážního kurzu zaměřeného na problematiku navigačního systému.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se