Vzpomínka na profesora MUDr. Karla Vrtičku, CSc.


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2013, No. 3, pp. 156-158.
Kategorie: Osobní zpráva

Dovolte nám vzpomínku na profesora MUDr. Karla Vrtičku, CSc., který zemřel 2. dubna 2013 v Luzernu, ve Švýcarsku (obr. 1). Byl žákem Pražské foniatrické školy pana profesora MUDr. Miloslava Seemana a paní docentky MUDr. Evy Sedláčkové, CSc., a významně přispěl k rozvoji foniatrie v Československu a ve Švýcarsku (obr. 2).

Profesor Karel Vrtička – narozen 15. X. 1930 v Hodoníně, zemřel 2. IV. 2013 v Lucernu, Švýcarsko.
Obr. 1. Profesor Karel Vrtička – narozen 15. X. 1930 v Hodoníně, zemřel 2. IV. 2013 v Lucernu, Švýcarsko.

Profesor Seeman s doc. Sedláčkovou a dr. Vrtičkou.
Obr. 2. Profesor Seeman s doc. Sedláčkovou a dr. Vrtičkou.

Karel Vrtička se narodil 15. října 1930. Pocházel z Moravy, z Hodonína, z lékařské a učitelské rodiny, což formovalo základy jeho života, lásku k Moravě a k hudbě. Vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a otorinolaryngologii na klinice v Hradci Králové. V roce 1959 byl přijat na Foniatrickou kliniku do Foniatrické laboratoře Karlovy univerzity v Praze (obr. 3) jako asistent a vědecký pracovník. Již v šedesátých letech publikoval z podnětu pana profesora ve Folia Phoniatrica tři důležité vědecké práce o fyziologii, patofyziologii a akustické analýze jícnového hlasu. Spolu s docentkou Sedláčkovou v roce 1962 na kongresu IALP v Padově přednesli sdělení o vrozeném zkrácení měkkého patra („Syndromu Sedláčkové“). Této tématice zůstal věrný po celý život.

Dr. Vrtička s prof. Seemanem v laboratoři.
Obr. 3. Dr. Vrtička s prof. Seemanem v laboratoři.

V šedesátých letech zajišťoval tým odborníků Foniatrické kliniky a laboratoře v Praze výuku českých a zahraničních foniatrů (obr. 4).

Prof. Seeman se spolupracovníky: dr. Šupáček, prof. Seeman, prof. Sedláček, doc. Sedláčková, dr. Vrtička, as. dr. Langová.
Obr. 4. Prof. Seeman se spolupracovníky: dr. Šupáček, prof. Seeman, prof. Sedláček, doc. Sedláčková, dr. Vrtička, as. dr. Langová.

V roce 1964 byl Karel Vrtička profesorem Seemanem pověřen organizací Mezinárodního otorinolaryngologického kongresu zaměřeného na foniatrickou problematiku. Při této příležitosti se Karel Vrtička setkal s prof. Dr. med. Grafem, přednostou Otorinolaryngologické kliniky v Luzernu ve Švýcarsku. Krátce na to byl Karel Vrtička pozván na studijní cestu do Francie a Švýcarska. V Lyonu, ve Francii, pracoval u profesora J. Lafona, MD. a G. Cornuta MD jako „assistant étranger v de l´Institutu d´Audiophonologie“ (obr. 5).

Dr. Vrtička s manželkou u prof. Lafona v Lyonu ve Francii.
Obr. 5. Dr. Vrtička s manželkou u prof. Lafona v Lyonu ve Francii.

Na počátku šedesátých let bylo ve Švýcarsku lékařů zabývajících se foniatrií málo. Prof. Dr. med. R. Luchsinger, světoznámý švýcarský foniatr, bývalý prezident IALP a spolu se Seemanem a Tarnaudem zakladatel časopisu Folia Phoniatrica, v té době již významně snížil své profesní aktivity. Ve Švýcarsku bylo v té době pouze několik málo otolaryngologů, kteří se věnovali léčbě foniatrických pacientů.

V roce 1967 se proto na pozvání prof. Dr. med. Grafa Karel Vrtička rozhodl přestěhovat do Švýcarska, do Luzernu, aby zde založil a vedl Foniatrické oddělení na ORL klinice Nemocnice Kantonu Luzern (obr. 6). Zde plně rozvinul foniatrickou léčebně preventivní péči, pre- a postgraduální výuku foniatrů a logopedů, a pokračoval ve výzkumu započatém na Foniatrické klinice v Praze.

Dr. Vrtička s manželkou s prof. Grafem v Lucernu.
Obr. 6. Dr. Vrtička s manželkou s prof. Grafem v Lucernu.

V roce 1968 zahájil prof. Vrtička výuku logopedů na Univerzitě ve Fribourgu, kde přednášel stovkám studentů fyziologii a patofyziologii slovní komunikace.

Nové foniatrické oddělení v Luzernu zajišťovalo trvalou foniatrickou péči a stalo se jediným výukovým centrem foniatrie ve Švýcarsku, kde získali specializaci v oboru např. Dr. med. H. Zwalen, Dr. med. H. L. Giger, nové prof. Dr. med. J. Sopko, Dr. med. A. Sommerhalder, a Dr. med. V. Schweizer.

Již v letech 1974 zájem o mezilidskou komunikaci, hudbu a vzájemná spolupráce ve foniatrické ambulanci, na přednáškách a mezinárodních kongresech rozvinuly mezi žákem Sopkem a profesorem Vrtičkou nejen profesní, ale i blízký přátelský vztah. Společně publikovali nejen sdělení o spasmodické dysfonii, ale i hudební tradice vlastí byly podnětem textů přednášek srovnávajících řeč a hudbu.

V Luzernu se konala tři mezinárodní sympozia a množství postgraduálních kurzů. Profesor Vrtička se svými spolupracovníky publikoval více než 90 vědeckých sdělení. Byl jedním z prvních, kdo hodnotil CT pseudoglottis u laryngektomovaných a klinické hodnocení CT velofaryngeálního závěru. Zabýval se průkazem identity syndromu Sedláčkové (1955) a syndromu Shpritzenovu (1978). Napsal více než 80 článků zabývajících se oborem foniatrie. V roce 1977 byl pozván do San Francisca, aby zde přednesl seminář o hlase pro American Speech and Hearing Association.

Profesor Vrtička byl zakladatelem a čestným členem Švýcarské foniatrické společnosti, členem Švýcarské ORL společnosti a čestným členem České ORL společnosti (obr. 7). Byl také individuálním členem Mezinárodní společností ­logopedů a foniatrů (IALP), Union of European Phoniatricians, Société Francoise de Phoniatrie a Deutsche Gesellsachaft für Sprach- und Stimmheilkunde. Na kongresech těchto společností přednesl řadu významných sdělení, stejně tak jako na „Stuttgarter Stimmtage“ a sympo­ziích o uměleckém hlasu, pořádaných pravidelně v Praze (obr. 8).

V roce 2010 byl panu profesoru Vrtičkovi na 2. sympoziu UMĚLECKÝ HLAS předán Diplom čestného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně – Societas Bohemica Otorhinolaryngologiae et Chirurgiae Capitis et Colli.
Zleva: doc. Šram, prof. Chrobok, dr. Vydrová, prof. Vrtička.
Obr. 7. V roce 2010 byl panu profesoru Vrtičkovi na 2. sympoziu UMĚLECKÝ HLAS předán Diplom čestného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně – Societas Bohemica Otorhinolaryngologiae et Chirurgiae Capitis et Colli. Zleva: doc. Šram, prof. Chrobok, dr. Vydrová, prof. Vrtička.

Prof. Vrtička a jeho přátelé nikdy nepřerušili přátelskou a vědeckou spolupráci s kolegy z vlasti a jsou pravidelnými účastníky sympozií Umělecký hlas a dalších odborných setkání v České a Slovenské republice. Zleva: prof. Vrtička, doc. Šram, dr. Valentová, prof. Sopko, prof. Nawka, prof. Wellens.
Obr. 8. Prof. Vrtička a jeho přátelé nikdy nepřerušili přátelskou a vědeckou spolupráci s kolegy z vlasti a jsou pravidelnými účastníky sympozií Umělecký hlas a dalších odborných setkání v České a Slovenské republice. Zleva: prof. Vrtička, doc. Šram, dr. Valentová, prof. Sopko, prof. Nawka, prof. Wellens.

S úctou vzpomínáme na našeho přítele.

František Šram, Jozef Sopko, Jitka Vydrová, Jan G. Švec

Doc. MUDr. František Šram, CSc.

Hlasové centrum Praha

e-mail: sramfr@email.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se