International Workshop of Laryngeal Surgery


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2013, No. 3, pp. 150-151.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Ostrava, 8.–9. dubna 2013)

ORL klinika Fakultní nemocnice v Ostravě uspořádala v dubnu mezinárodní workshop věnovaný mikrochirurgii hrtanu. Workshopu se zúčastnilo celkem 45 lékařů z  České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a SRN. Hlavními hosty worshopu byli prof. Norbert Kleinsasser a prof. Wafaa Shehata-Dieler z ORL kliniky ve Würzburgu, která se dlouhodobě zabývá problematikou mikrochirurgie hrtanu. Kurz navázal na úspěšný kurz mikrochirurgie hrtanu, pořádaný ORL klinikou Fakultní nemocnice v Ostravě před dvěma roky, a v tomto roce se v mnoha směrech výrazně rozšířil.

Největším „posunem“ v porovnání s kurzem pořádaným před 2 léty byly přímé přenosy operací ze sálu, při kterých byly účastníkům workshopu prezentovány chirurgické postupy u různých hrtanových patologií. Celkem bylo v průběhu dvou dnů operováno 12 pacientů, operace prováděli prof. Norbert Kleinsasser, doc. Pavel Komínek, Ph.D., MBA a MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. Kromě několika „jednodušších“ diagnóz organizátoři připravili k prezentaci zejména pacienty s problematickými diagnózami, například pacientku s oboustrannou parézou hlasivek a s jizvením v oblasti zadní komisury po předchozích hlasovou štěrbinu rozšiřujících výkonech, pacientku s fonační insuficiencí kombinované etiologie (atrofie, sulcus vocalis, hyperkinetická dysfonie), 14letou pacientku se subepiteliální fibrózní masou a další. Zejména zařazení těchto „problematických“ pacientů do programu worshopu většina účastníků hodnotila velmi pozitivně. Kromě toho prof. Kleinsasser prezentoval sešití přední třetiny hlasivek u transsexuální pacientky po kompletní male-to-female léčbě. Další zajímavou prezentovanou technikou byla lateralizace hlasivky pomocí stehu Lichtenbergerova „jehelce“. Dále byly prezentovány augmentace hlasivek pomocí autologního tuku a kalciumhydroxylapatitu (Radiesse Voice). Operace se přenášely kvalitním zařízením s pohledem zevně na operatéra a pacienta, z mikroskopu a endoskopu a v průběhu komentovaných operací probíhala interaktivní debata mezi operatérem a účastníky workshopu.

Účastníci workshopu.
Obr. 1. Účastníci workshopu.

Dalším významným prvkem worshopu byla účast profesorky foniatrie Wafay Shehata-Dieler, která prezentovala principy konzervativní léčby hlasových poruch, principy předoperačního vyšetření a indikace k operacím, péči o hlas dětí a mladistvých a demonstrovala provedení lokální anestezie u ambulantních výkonů na hlasivkách. Účast foniatra na chirurgickém worshopu a její odborné komentáře a poznámky k operovaným pacientům výrazně obohatily chirurgy a „zkomplexnily“ náhled na léčbu hlasových poruch.

Mezi přenosy operací z operačního sálu zazněly přednášky o klinické anatomii hrtanu, ergonomii mikrolaryngoskopie, principech augmentačních technik, využití mikrolaloků v laryngologii, vyšetření a hodnocení kvality hlasu – GRBAS, a současných možnostech léčby papilomatózy hrtanu. O zkušenostech s augmentaci hlasivek v lokální anestezii pomoci preparátu Radiesse Voice referoval MUDr. Jakub Dršata, Ph.D., z ORL kliniky v Hradci Králové. O využité hlasové terapie v léčbě hlasových poruch přednášela hlasová pedagožka ORL kliniky FN Ostrava Mgr. BcA. Marta Tománková, DiS.

Součástí kurzu byly i dvě demonstrace na kadaverech hrtanu. Nejdříve MUDr. Lenka Čábalová podrobně prezentovala anatomické struktury hrtanu a jejich klinický význam. Poté prof. Kleinsasser demonstroval techniku šití v hrtanu a techniku mikrolaloků.

Na závěr zazněly přednášky prof. Kleinsassera o budoucím směřování laryngologie v oblasti funkční rehabilitace a o programu hrtanových „pacemakrů“ u pacientů s oboustrannou parézou zvratného nervu.

Účastníci worshopu tak prožili dva intenzivní dny věnované mikrochirurgii hrtanu a komplexní léčbě hlasových poruch. Workshop byl jednou z mála podobných akcí v posledních létech v ČR, která nabídla účastníkům možnost sledovat přenosy moderních operačních postupů přímo z operačního sálu. Svou úrovní byl kurz naprosto srovnatelný s nejlepšími kurzy, kterých je možné zúčastnit se v zahraničí. Účastníci z ČR měli možnost porovnat operační techniky a léčbu hlasových poruch s kolegy ze Slovenska, Polska, Maďarska a SRN. Shodli se, že by pro českou otolaryngologii bylo velmi přínosné podobné workshopy zopakovat a i nadále udržovat krok s úrovní mikrochirurgie hrtanu prováděnou v zahraničí.

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.

MUDr. Hana Kopřivová

Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se