VII. demonstrační kurz a seminář „Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha“


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2013, No. 3, pp. 149-150.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Svitavy, 21. – 23. března 2013)

Tento kurz proběhl již po sedmé ve Svitavské nemocnici, a.s. Je určen pro všechny ORL lékaře zajímající se o problematiku chronického středoušního zánětu ať už v ambulantní praxi nebo na lůžkových odděleních. Kurz pořádá ORL oddělení Svitavské nemocnice, a.s., OS ČLK Svitavy, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s., Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno.

Kurzu se letos zúčastnilo 25 lékařů z celé republiky. Pořadatelé připravili celkem 5 operací středního ucha a na 40 přednášek týkajících se anatomie, embryologie a fyziologie středního ucha, sekretorické otitidy, chronického středoušního zánětu s cholesteatomem, chirurgické léčby a komplikací středoušního zánětu. Operace byly z operačního sálu přenášeny do přednáškové místnosti formou on line videokonference.

První den kurzu byl zahájen operací nekontrolovatelné, fixované MT retrakční kapsy u dospělé pacientky, kterou provedl prim. Sychra ze Svitav. Operace byla ukázkou toho, že i retrakční kapsa bez cholesteatomu může poškodit řetěz kůstek. Zasahovala hluboko do retrotympana a do sinus tympani a po jejím odloučení byl již patrný měkký člen v IS skloubení. Po uvolnění kapsy byla demonstrována anatomie retrotympana. Bylo zdůrazněno, že takové retrakční kapsy je nutno operovat jako cholesteatom. Druhou operaci provedl prim. Machač z dětské ORL kliniky v Brně. Operoval chlapce s adhezivní otitidou a s fixovanou MT a ET retrakční kapsou. Provedl tympanotomii, částečnou attikotomii a elevaci obou kapes, které resekoval. Rekonstrukci bubínku provedl chondroperichondriálním štěpem z tragu. K zabránění nových srůstů ve středouší zavedl silastikový proužek vyvedený do zvukovodu. Byla jen škoda, že právě při této pěkné operaci došlo k poruše přenosu z operačních sálů, takže účastníci kurzu neměli možnost sledovat průběh celé operace. Obě tyto operace zdůraznily jejich preventivní charakter. Retrakční kapsy je samozřejmě možné dlouhodobě sledovat, ale včasná a správná indikace k operaci rozhodne o stupni poškození sluchových kůstek, sluchu a o rozsahu operačního výkonu. To bylo poučné především pro ambulantní lékaře, kteří jako první musejí rozhodnout o event. operačním řešení a odeslat pacienta na příslušné pracoviště. Poslední operaci prvního dne kurzu provedl prof. Chrobok z ORL kliniky v Hradci Králové. Operoval pacientku s chronickou MT otitidou a suchou, ledvinovitou MT perforací. Z endaurálního řezu provedl retromyringickou myringoplastiku chondroperichondriálním štěpem z tragu. Byla to velmi pěkně, didakticky vedená operace, během níž byly demonstrovány operační přístupy do středouší, principy a technika myringoplastik. Odborný program prvního dne skončil v pozdních odpoledních hodinách.

Společenský večer a setkání všech účastníků kurzu proběhly tradičně v bowlingové hale Na Střelnici. Bylo opět zaznamenáno mnoho kvalitních sportovních výkonů a hodů mistrovské třídy a striky padaly jeden za druhým. Vítězové v kategorii žen a mužů dostali hodnotné ceny k vlastní konzumaci od firem Surgipa a Olympus.

Druhý den kurzu začal operací přednosty ORL kliniky v Pardubicích MUDr. Mejzlíka. Jednalo se o pacientku s perforací na podkladě retrakční kapsy v zadním horním kvadrantu bubínku. Z nálezu na CT podrobně demonstrovaného před operací nebylo možno vyloučit cholesteatom v attiku a antru. Proto bylo rozhodnuto o provedení probatorního transkortikálního návrtu do antrum mastoideum. Cholesteatom v antru nebyl nalezen. Provedena transmeatální attikotomie. Až na tangenciálně usurovaný dlouhý výběžek kovadlinky byly všechny sluchové kůstky intaktní a ani zde cholesteatom nebyl přítomen. Defekt laterální stěny attiku byl vykryt fascií z m. temporalis. Nález měkkotkáňového zastření na CT nedokáže odlišit cholesteatom od zánětlivých granulací a ztluštělé sliznice. Tato operace bylo poučná v tom, že by bylo chybou provést pouze myringoplastiku perforované retrakční kapsy a nepřesvědčit se, zda nález na CT nemůže být způsoben cholesteatomem. Poslední operaci VII. kurzu provedl opět prof. Chrobok. Byl to pacient s fixovanou, kontrolovatelnou retrakční kapsou Charachon II. Již předoperačně byl jasně patrný přerušený řetěž kůstek a zkrácený, usurovaný dlouhý výběžek kovadlinky. Byla vytvořena spontánní myringostapedopexe. Z endaurálního řezu byla provedena tympanotomie a uvolnění retrakční kapsy. Byla diskutována otázka tympanoplastik typu PORP, vhodnosti materiálů a vlastní zkušenosti operatérů a účastníků kurzu. V tomto případě se vzhledem k operačnímu nálezu jako nejjednodušší způsob tympanoplastiky provedla parciální chondroperichondriální myringoplastika zadní poloviny bubínku a do úzkého prostoru mezi štěp a hlavičku třmínku byla jako PORP použita tenká chrupavka.

Po oba dva dny byly paralelně během přenosu operací prezentovány vybrané příspěvky z připraveného seznamu více jak 40 přednášek. Přednášeli prof. Chrobok, prof. Šlapák, prim. Machač a přednosta Mejzlík.

Kurz měl dobrou odbornou i společenskou úroveň a podpořily ho firmy Hartmann – Rico, Ligma Litomyšl, Medical service, MSD, Olympus, Surgipa medical a Zeiss. Videokonferenci on line zajistila firma ORCZ Moravská Třebová.

Účastníci se shodli na užitečnosti tohoto kurzu a jeho opakování i v příštím roce. Termín pro příští rok byl stanoven opět na poslední čtvrtek a pátek v březnu, tj. 27.–29. března 2014.

MUDr. Libor Sychra

ORL oddělení

Svitavská nemocnice, a.s.

e-mail: sychra@nemsy.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se