5. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2013, No. 3, pp. 153-155.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Hradec Králové, 23.–25. května 2013)

V květnu se konal v Hradci Králové 5. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Jednalo se současně o 75. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 60. kongres Slovenské společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku a o kongres nelékařských zdravotních pracovníků.

Pořadateli byly Česká a Slovenská společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

Na vlastní organizaci se podílely: Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN v Hradci králové a Pardubické krajské nemocnice, a.s., Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice a Profesní a odborová unie zdravotních pracovníků. Sjezd se konal v budově Univerzity Hradec Králové, která se nachází v prostoru mezi historickým centrem města a fakultní nemocnicí.

Během zahájení kongresu, které se konalo ve čtvrtek 23.5. v podvečerních hodinách, byla slavnostně udělena bronzové medaile České lékařské společnosti JEP na návrh výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku profesoru Arnoštu Pellantovi při příležitosti jeho 70. narozenin. Současně bylo předáno čestné členství České ORL společnosti profesorům Milanu Profantovi, Juraji Kovaľovi a Josefu Sykovi. Dále byly vyhlášeny výsledky soutěže o Kutvirtovu cenu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku za nejlepší publikaci za rok 2012. Oceněna byla monografie P. Čelakovský, J. Plzák, J. Betka a kol. Krční metastázy a publikace M. Zábrodský a kol. Immediate revision in patients with bilateral recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid and parathyroid surgery. How worthy is it? Acta Otorhinolaryngol Ital 2012;32:222-228.

Předání bronzové medaile ČLS JEP prof. Pellantovi.
Obr. 1. Předání bronzové medaile ČLS JEP prof. Pellantovi.

Díky nosnému tématu kongresu, kterým byla mezioborová spolupráce, se podařilo zajistit účast celé řady dalších lékařských i nelékařských odborností. Nechyběla široká mezioborová diskuse především v rámci devíti kulatých stolů. Tématy jednotlivých kulatých stolů byly: otogenní zánětlivé komplikace, chrapot, maligní nádory kůže, epistaxe, péče o pacienta s dysfagií, hluboké krční infekce, zobrazení v ORL, aspirace a poranění polykacích cest a choroby očnice.

Protože instruktážní kurzy tvoří v posledních letech nedílnou součást všech významnějších mezinárodních kongresů, byly zařazeny do edukačního programu kongresu. Bylo uspořádáno 20 instruktážních kurzů, na nichž byly demonstrovány principy sutury kůže (Chrobok), léčba chrápání (Pniak), technika laterofixace (Mejzlík), dekomprese hlavových nervů (Kovaľ), chirurgie laterobaze (Chovanec), sonografie v ORL (Kastner), multidisciplinární přístup v onkologii (Tedla), Baha sluchadla (Krempaská), chirurgie průdušnice (Dietz), myringoplastika (Bauer), patologie spánkové kosti (Michaels), porucha sluchu (Kabelka), příprava prezentace (Komínek), technika fonace a artikulace (Kučera), vyšetření čichu a chuti (Vodička), translabyrintární přístup (Kovaľ), hlasová terapie a edukace (Vydrová), management likvorey (Matoušek), metoda NBI (Zábrodský, Lukeš) a také možnosti chirurgické a protetické korekce sluchu (Dršata, Školoudík).

Počet volných sdělení byl částečně limitován, jednotlivé přednášky byly zařazeny do 5 základních tematických celků (přednášky zahraničních účastníků, chirurgie baze lební, onkologie, dětská ORL, čich a sluch. Ostatní přihlášená sdělení byla převedena do sekce posterů. Novinkou bylo zařazení elektronické formy posterů. Elektronický systém umožňoval také hodnocení posterů jednotlivými účastníky. Z celkového počtu 34 posterů byly vybrány a oceněny čtyři nejlepší.

Obrazový i zvukový záznam hlavních částí odborného programu je  dispozici všem účastníkům sjezdu na www stránkách. Další novou aktivitou ORL společnosti jsou příručky pro praxi, jejichž první vydání bylo distribuováno mezi účastníky kongresu.

V průběhu kongresu byla zorganizována samostatná sekce nelékařských zdravotnických pracovníků s nosnými tématy: screening sluchu, protézy a epitézy, nemocný po totální laryngektomii a varia.

Organizátoři se snažili připravit i atraktivní kulturní program. Po komorním vystoupení Boni Pueri v kostele Nanebevzetí Panny Marie se konal galavečer v reprezentativním prostředí Nového Adalbertina. Na programu byla kromě hudby k tanci, zpěvu a rautu také ohňová show.

Boni Pueri v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Obr. 2. Boni Pueri v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Kongres byl oficiálně ukončen v sobotu krátce po poledni symbolickým předáním transparentu s hlavičkou kongresu doc. Komínkovi, prezidentovi následujícího 76. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který se bude konat 4.– 6. června 2014 v Ostravě.

MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.

MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se