XIV. kongres mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2013, No. 1, pp. 55-57.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Svratka, 13.–15. září 2012

V polovině září loňského roku se v Hotelu Mánes ve Svratce konal XIV. kongres mladých otorinolaryngologů s mezinárodní účastí. Pořadatelem byla Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pod záštitou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové, Pardubické krajské nemocnice, a.s., a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Kongres se konal v přátelském prostředí hotelu Mánes.
Obr. 1. Kongres se konal v přátelském prostředí hotelu Mánes.

Historie konání těchto setkání sahá 28 let zpět, nicméně idea zůstává stále stejná: pozvat na jedno místo do méně formálního prostředí mladé ORL lékaře do 35 let, umožnit jim prezentovat a diskutovat svá sdělení, „okouknout“ jak to vlastně na kongresech funguje, probrat témata, která jsou pro „ostřílené“ ORL matadory již nezajímavá a která na významných ORL kongresech nezazní, přesto však jsou právě pro začínající otorinolaryngology atraktivní a aktuální. Především je cílem těchto setkání seznámit se a navázat kontakty s vrstevníky z ostatních pracovišť.

Hlavním mottem kongresu bylo téma „Nové diagnostické a terapeutické metody v ORL“, protože právě mladí lékaři dokáží novinky snadno vstřebávat, rozvíjet a využívat jejich potenciál v péči o pacienty, a rovněž na nové věci v rámci svých postgraduálních studií přicházet. Další snahou organizátorů bylo systematicky probrat témata, která jsou pro mladé ORL lékaře denním chlebem a která přesto, že jsou mnohokrát probrána, stále přinášejí nové otázky a jejich opakování rozhodně není na škodu.

Čtvrteční program byl pro kongres mladých relativní novinkou. Po vzoru velkých kongresů byl připraven „předkongresový“ demonstrační kurz zaměřený na anatomii a správné operační postupy v ORL. Díky podpoře firem Carl Zeiss, Ewopharma, GSK, Medoro, Merck, Olympus, Radix-Storz a Surgipa (v abecedním pořadí) bylo možné shromáždit operační přístroje a nástroje, které se běžně při operacích používají, a simulovat prostředí operačního sálu. Na preparátech pak byla demonstrována anatomie spánkové kosti a správné postupy při její disekci (prof. Chrobok, Hradec Králové), anatomie nosu a paranazálních dutin (doc. Plzák, Praha), anatomie a operační postupy na hlasivkách (dr. Zeleník, Ostrava) a flexibilní endoskopické vyšetření hrtanu s Narrow Band Imaging (dr. Lukeš, Praha). Úvodní vyzvané sdělení přednesl dr. Mejzlík z Pardubic na téma „Nedoslýchavost z pohledu akustiky“.

Demonstrace disekce spánkové kosti prof. Chrobokem.
Obr. 2. Demonstrace disekce spánkové kosti prof. Chrobokem.

Doc. Plzák ukazuje anatomii nosu a paranazálních dutin.
Obr. 3. Doc. Plzák ukazuje anatomii nosu a paranazálních dutin.

Páteční program zahájila vyzvaná přednáška Dr. Petera Móricze z Univerzitní kliniky v Pécsi s tématem „Postlaryngectomy olfactory rehabilitation“. Následovala panelová diskuse na téma akutní středoušní zánět (panelisté dr. Hanzelová, dr. Bártová, dr. Dytrych, dr. Paterová, dr. Vodička). Velmi heslovitě byla probrána anatomie a patofyziologie ve vztahu k akutnímu středoušnímu zánětu, postup léčby a komplikace. Důležitým výstupem z diskuse bylo shrnutí – podání ATB u dětí do 1 roku věku vždy, antibiotikem volby je amoxicilin 80 – 90 mg/kg po dobu 7-10 dnů, použití potencovaných aminopenicilinů (amoxicilin/klavulanát) se nedoporučuje. Lékem druhé volby při alergii na penicilinová ATB jsou makrolidy.

V druhé panelové diskusi byly probrány akutní sufokující a stenozující laryngitidy (panelisté dr. Zeleník, dr. Nedeliak, dr. Katra, dr. Paterová, dr. Teterová). Z diskuse vyplynul závěr, že dítě s akutní subglotickou laryngitidou má být hospitalizováno na lůžku pediatrickém, nikoliv ORL, v ambulantní péči má perorálně podaný kortikosteroid stejnou biologickou dostupnost a účinnost jako intramuskulární, pro diagnózu akutní subglotické laryngitidy je rozhodující anamnéza a klinický stav pacienta. Dítě v prvním kontaktu s pediatrem nemusí mít povinně vyšetřen hrtan a především epiglotis, je-li diagnóza zřejmá, při prvním kontaktu s ORL lékařem musí být v rámci vyšetření provedena vizualizace epiglotis.

V dalších přednáškových blocích zazněla sdělení na témata: Nové diagnostické a terapeutické metody v ORL, Krvácení a akutní stavy v ORL a Onkologie a nové diagnostické metody.

V sobotu účastníci kongresu vyslechli vyzvanou přednášku Dr. Gudziola z Univerzitní kliniky v Drážďanech Olfaction for clinicians a dr. Vodičky z ORL kliniky v Pardubicích Tests of olfactory and gustatory function in our country a další přednáškové bloky Otologie a neurootologie, Novinky v endoskopii a zobrazovacích metodách a Varia.

Na závěr kongresu byly uděleny knižní ceny od nakladatelství Tobiáš za nejlepší abstrakt přednášky (Varga L., Kabátová Z., Mašindová I., Hučková M., Gašperíková D., Klimeš I., Profant M.: Je etiológia hluchoty dôležitý prediktívny faktor úspešnosti sluchovej rehabilitácie po kochleárnej implantácii?), nejlepší poster (Gregová J., Faitlová H., Wasserbauerová Š.: Parotitis epidemica dnes) a nejlepší přednášku kongresu (Fík Z., Valach J., Šteffl M., Chovanec M., Smetana K., Strnad H., Kolář M., Gabius H. J.: Stromální galektin-1 a myofibroblasty, jakožto regulátory invazivního chování dlaždicového karcinomu).

Vedle odborného programu byly pozitivní ohlasy na příjemné rodinné prostředí hotelu a výbornou domácí kuchyni, vydařené počasí, které vyhnalo účastníky do okolní krásné přírody houbařit, na procházku, běhat, na kolo, dokonce si i zaplavat v blízkém rybníku. První společenský večer sloužil k seznámení účastníků, k němuž pomohla i soutěž družstev v poznávání krátkých hudebních ukázek. Páteční večer hudebně zajišťovala chrudimská kapela Akcent a nijak nebyl narušen aktuálně vyhlášenou prohibicí.

Z pohledu organizátora je potřeba uvést, že ve srovnání např. s kongresy mladých otorinolaryngologů v minulých letech výrazně roste kvalita sdělení mladých autorů, příspěvky mají dobrou odbornou úroveň i velmi kultivovanou formu jejich sdělení, přednášející bez obtíží a přiléhavě reagují na otázky kladené v diskusi, bez problému dodržují vyhrazený čas, stejně tak moderátoři bloků zkušeně usměrňují tok přednášek a kladou vhodné dotazy. Mladá generace ORL lékařů nebude mít problém obstát na velkých celostátních i zahraničních odborných akcích a má dobrý potenciál dále rozvíjet ORL obor v České i Slovenské republice.

Pomyslné žezlo k pořádání dalšího kongresu mladých otorinolaryngologů převzala dr. Dana Turlíková z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v Košicích a příští kongres se uskuteční v roce 2014 na Slovensku.

MUDr. Michal Černý, prezident kongresu

Sekce mladých otorinolaryngologů

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se