Doporučený diagnostický a terapeutický postup pro pracoviště zajišťující diagnostiku a chirurgickou léčbu poruch dýchání ve spánku u dospělých pacientů


Recommended Diagnostic and Therapeutic Procedure for Workplaces Providing Diagnostic and Surgical Treatment of Breathing Disorders in Sleep in Adult Patients

The document was based on the need for diagnosis and treatment strategy for patients with impaired breathing during sleep or rhonchopathy with regard to The Guidelines of the Czech Society for Sleep Research and Sleep Medicine (ČSVSSM) - see http://www.sleep-society.cz/doporucene-postupy/index.html.

These guidelines should help specialized physicians (especially somnologists, otorhinolaryngologists, dentists and maxillofacial surgeons) and other physicians who take care of patients with sleep apnea or snoring. They will help them in understanding and decision making in appropriate health care for patients with OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) and snoring.

The Surgical section and Czech Society for Sleep Research and Sleep Medicine Working Group will continually review The Guidelines in order to align them with the Guidelines of the European Sleep Research Society (ESRS).

Keywords:
impaired breathing during sleep, rhonchopathy


Autoři: M. Lánský 1;  J. Plzák 2;  M. Ondrová 3;  P. Janoušek 4;  J. Kraus 5;  R. Minařík 6
Působiště autorů: Centrum pro poruchy spánku a biorytmů FN Hradec Králové a ORL ambulance, Hradec Králové 1;  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha 2;  Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno 3;  Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN v Motole, Praha 4;  ORL oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 5;  ORL oddělení KN Liberec 6
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2013, No. 1, pp. 48-49.
Kategorie: Přehledové články

Souhrn

Dokument vznikl na základě potřeby vytvoření komplexní strategie diagnostiky a léčby pacientů s poruchou dýchání ve spánku nebo ronchopatií s ohledem na Doporučené postupy České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM) – viz http://www.sleep-society.cz/doporucene-postupy/index.html.

Toto doporučení by mělo pomoci lékařům specialistům (zejména somnolog, otorinolaryngolog, stomatolog, maxilofaciální chirurg) i ostatním lékařům, kteří pečují o pacienty s poruchou dýchání ve spánku či ronchopatií, k orientaci v problematice a rozhodování o poskytování zdravotní péče o pacienty s OSAS (Obstructive Sleep Apnoe Syndrome - syndrom obstrukční spánkové apnoe) a ronchopatií.

Pracovní skupina, schválená výborem ČSVSSM a výborem chirurgické sekce ČSVSSM (www.sleep-society.cz/csvssm/pracovni-skupina-guidelines.html), bude tyto doporučené postupy průběžně revidovat a doplňovat tak, aby postupně docházelo ke sbližování národního standardu se standardy Evropské společnosti pro výzkum spánku (ESRS).

Klíčová slova:
porucha dýchání ve spánku, ronchopatie

A) Pracoviště zajišťující diagnostiku poruch spánku

  1. Centrum diagnostiky a léčby poruch spánku akreditované ČSVSSM (pracoviště, které je schopné diagnostikovat všechny základní poruchy spánku podle mezinárodní klasifikace poruch spánku ICSD-2).
  2. Spánková laboratoř s vymezenou působností akreditovaná ČSVSSM (pracoviště zajišťující diagnostiku vybraných poruch spánku).

B) Diagnostické postupy

  1. Při diagnostice OSAS a ronchopatie je vhodné zajištění kombinace klinického vyšetření specialisty z oborů otorinolaryngologie a pneumologie, v indikovaných případech stomatologie (maxilofaciální chirurgie).
  2. Syndrom obstrukční spánkové apnoe a ronchopatie musejí být prokázány celonočním monitorováním, prováděným podle doporučených postupů (viz úvod).
  3. Vzhledem k rozsahu a složitosti diferenciální diagnostiky, problematice indikování konzervativní či chirurgické léčby, potřebného přístrojového a odborného personálního zázemí, je nutné, aby tuto činnost vykonávala specializovaná pracoviště, splňující Standard péče na pracovištích zajišťujících diagnostiku a léčbu poruch spánku (http://www.sleep-society.cz/doporucene-postupy/index.html).

C) Léčebné postupy

OBSTRUKČNÍ SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE

Léčba aplikací CPAP je dle současných poznatků metodou první volby pro pacienty s dg. OSAS.

Chirurgická léčba OSAS je léčebnou modalitou pouze v těch případech, kdy

a) léčba metodou CPAP není indikována,

b) léčba metodou CPAP je kontraindikována (viz Doporučené postupy ČSVSSM),

c) chirurgická léčba přináší jednoznačný léčebný efekt a je jedinou léčebnou alternativou (např. nádor, vývojová vada apod.).

RONCHOPATIE

Chirurgická léčba ronchopatie je jednou z léčebných modalit.

Chirurgickou léčbu mohou provádět pouze pracoviště, která jsou k ošetření dýchacích a polykacích cest a k adekvátní pooperační péči plně oprávněna svým přístrojovým i personálním vybavením.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Miroslav Lánský, Ph.D.

ORL ambulance MUDr. Zdeněk Fink

Foerstrova 1656/3

500 02 Hradec Králové 2

e-mail: orlsomno@seznam.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se