Recenze knih


Autoři: J. Astl;  P. Janoušek;  P. Matoušek ;  Karol Zeleník
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 61, 2012, No. 3, pp. 205-207.
Kategorie: Recenze knih

Roy R. C.: Endoscopic Sinonasal Dissection Guide

New York, Stuttgart, Thieme, 2011, ISBN 978-1-60406-587-9

Kniha obsahuje 122 detailních ilustrací chirurgických postupů. Vedle těchto ilustrací je součástí knihy i on-line přístup k videomateriálům. Autor této knihy průvodce, resp. učebnice funkční endoskopické chirurgie vedlejších nosních dutin, je profesorem a vedoucím programu chirurgie base lební a rinologie a endoskopie na Millerově Univerzitě v Miami na Floridě.

Kniha je rozdělena do pouhých šesti kapitol, kde každý chirurg nalezne všechny informace nezbytné k zahájení operací FESS. Vedle filozofie funkční endoskopické chirurgie v oblasti VDN zde nalezneme základní požadavky na vybavení, instrumentárium a předoperační a perioperační přípravu nemocných.

Pro chirurgy je zajímavé srovnání postupů operací předozadním či zado-předním přístupem. Pro začínající a méně zkušené kolegy je jistě přínosná kapitola zaměřená na správnou orientaci v dutině nosní a při operaci. Na něž navazují kapitoly o jednotlivých výkonech a rozšiřujících výkonech (včetně operací na všech dutinách či za jejich hranicemi.

Tato kniha by neměla chybět v knihovně otolaryngologa operujícího v oblasti vedlejších nosních dutin či v oblasti horních cest dýchacích. Je vysoce instruktivní a didaktická a je vynikající publikací pro absolventy kurzů.

Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Smouha E. E., Bojrab D. I.: Cholesteatoma

Nakladatel Verlag Thieme Medical Publishiers, New York

Kniha dvojice autorů – Eric E. Smouha z New Yorku a Dennis I. Bojrab z Michiganu – kompletně mapuje problematiku cholesteatomu středního ucha a mastoidu. Kniha je určena zejména pro začínající lékaře, kteří se chtějí věnovat problematice chirurgického řešení onemocnění skalních kostí, ale i zkušení lékaři zde mohou najít zajímavé informace nebo si mohou porovnat zkušenosti své a autorů. Publikace byla vydána v roce 2010 vydavatelstvím Thieme Medical Publishiers v New Yorku, má 157 stran a je přehledně řazená do 12 kapitol. Je bohatě ilustrovaná 368 fotografiemi z operací a kadaverózních preparátů, kresbami i obrazy CT snímků. Je zjevné, že autoři mají bohaté praktické zkušenosti s chirurgickým řešením středouší a mastoidu nejen při onemocnění cholesteatomem.

V první kapitole autoři popisují anatomické poměry zevního ucha, středouší a sklípkového systému skalní kosti a patofyziologické konsekvence vzniku cholesteatomu. Dále se zabývají indikací k chirurgickému řešení, klinickým vyšetřením, výsledky paraklických vyšetření, předoperační rozvahou a pooperační péčí. Druhá kapitola je věnována tympanoplastikám, respektive podmínkam indikací, přístupům a chirurgickým technikám myringoplastik, včetně např. asistovaným laserem. Třetí kapitola pojednává o osikuloplastikách, jak autologních tak homologiích, a rovněž o aloplastických materiálech. Jsou zde představeny i autorem preferované techniky a materiály. V další kapitole jsou popisovány chirurgické postupy odstranění cholesteatomu z mastoidálního sklípkového systému, Canal Wall Up i Down postupy, jejich konverze, včetně retrográdního postupu, a i prosté attikotomie. Šestá kapitola popisuje management zevního zvukovodu, zejména meatoplastiky.

V šesté kapitole se autoři zabývají problematikou méně obvyklých stavů, jako je výkon na lépe slyšícím uchu nebo jediném slyšícím uchu či na oboustranném postižení uší cholesteatomem. V další kapitole se věnují kontroverzním postupům v chirurgickém řešení cholesteatomu, jako je porovnání Canal Wall postupů či rekonstrukčních výkonům po nich, nebo indikací a načasováním Second-Look výkonů. Dále se věnují problematice obrny lícního nervu v souvislosti s onemocněním či operačním řešením, včetně peroperační monitorace. Devátá kapitola je věnována kongetitálním cholesteatomům, desátá pak recidivám a revizním operacím. V další kapitole se autoři zabývají komplikacemi cholesteatomu, jako je mastoiditida, labyrintitida, petrositida a intrakraniálními komplikacemi. V poslední kapitole jsou zběžně popisovány komplikace operačních řešení, zejména infekce, stenózy zvukovodu, hypakuse, tinnitus či vertiginózní potíže, ale i poranění cév a CSF leak.

Tato velmi pěkná bohatě ilustrovaná publikace nepochybně přispěje ke zvýšení erudice lékařů ORL oboru a je jistě vhodná do knihovny každého otochirurga.

MUDr. Petr Janoušek

Odd. ORL a chirurgie hlavy a krku

Nemocnice na Homolce, Praha

e-mail: petr.janousek@homolka.cz

Schwarz T. H., Vijay K.: Anand: Endoscopic Pituitary Surgery. Endocrine, Neuro-Ophtalmologic and Surgical Management

Thieme New York, Stuttgart, 2012, ISBN 978-1-60406-347-9

Kniha se komplexně zabývá problematikou chirurgické léčby nádorů hypofýzy. Je rozčleněna do celkem 34 kapitol, doplněna řadu barevných peroperačních obrázků a schémat.

První část publikace (kapitoly 1-8) poskytuje kompletní přehled principů chirurgické léčby nádorů hypofýzy, bez ohledu na operační techniku. Ve druhé části (kapitoly 9-34) jsou autory popisovány technické aspekty endoskopické hypofyzární chirurgie, jsou popisovány drobné odchylky operačních technik jednotlivých autorů, rodících se zejména z úzké spolupráce mezi neurochirurgy a otorinolaryngology. Kniha také obsahuje kapitolu o 3-D endoskopickém vybavení a virtuálním zobrazení. V této části je také zdůrazněna nutnost týmového přístupu při transnazální endoskopické chirurgii hypofyzární oblasti a je vyzvednuta hodnota úzké spolupráce při tvorbě přístupu a samotné rekonstrukci defektů lební baze.

Kniha jistě poslouží jak začínajícím otorinolaryngologům a neurochirurgům k orientování se v této problematice, ale přinese jistě i nové poznatky zkušenějším chirurgům, zabývajícím se chirurgií hypofýzy.

MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.

ORL klinika FN Ostrava

Centrum pro endoskopickou chirurgii lební baze

e-mail: petr.matousek@fno.cz

Sanna M. et al.: The Facial Nerve in Temporal Bone and Lateral Skull Base Microsurgery

George Thieme Verlag, 2006, ISBN 978-3131412812

Kolektiv autorů v čele s prof. Sannou v publikaci vyčerpávajícím způsobem předává čtenářům své více než 30leté zkušenosti s lícním nervem, které pocházejí z více jak 18 000 středoušních operací a více než 2000 operací tumoru lební baze. Hlavní myšlenkou knihy je shrnout management léčby lícního nervu a dát odpověď na nelehkou otázku, kdy ještě lícní nerv zachovat a kdy již provést rekonstrukci.


Kniha ve 13. kapitolách krok po kroku logicky shrnuje anatomii, diagnostiku, rozhodovací proces a možnosti léčby (zachování, „přemístění“ a léčbu přerušeného nervu) lícního nervu. Text publikace je hutný, ale čtivý, je doplněný 830 názornými obrázky, které kvalitu a praktičnost knihy ještě zvyšují. Kniha je proto výborným pomocníkem pro všechny, co se středoušní chirurgii a chirurgii laterobaze zabývají.

MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.

ORL klinika FN Ostrava

Adunka O. F., Buchman C. A.: Otology, Neurootology and Lateral Skull Base Surgery: An Illustrated Handbook

Thieme New York, Stuttgart, 2010, ISBN 978-3131450210

Autoři v knížce shrnuli současné poznatky z otologie, neurootologie a chirurgie laterobaze. V sedmi kapitolách postupně probírají historii, anatomii a fyziologii, diagnostiku nemocí, nechirurgickou a chirurgickou léčbu a komplikace. Poslední kapitolou je návod na disekci spánkové kosti.

Autoři si v knížce nedávají za cíl obsáhnout celou šíří tématu. Informace jsou podány stručně, autoři nezacházejí do detailů a úvah, zaměřují se, aby text byl praktický a vystižný. Tomu pomáhá i 837 obrázků. Kniha tak představuje komplexní učebnici základů otologie, neurootologie a chirurgie lební baze a je určena pro všechny, kteří se dané problematice začínají věnovat a hledají k tomu praktického průvodce.

MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.

ORL klinika FN Ostrava


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se