75. výročí založení primariátu ušního, nosního a krčního oddělení a 10. výročí vzniku Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Pardubicích


Autoři: A. Pellant
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 61, 2012, No. 3, pp. 201-202.
Kategorie: Zprávy

Pro uspěchanost dnešní doby i každodenní pracovní vytížení bychom neměli zapomínat nejenom na výročí či jubilea, která se váží k  blízkým osobám, ale ani na významná časová období pracovišť, na kterých pracujeme. Cílem tohoto krátkého sdělení je připomenout 75. výročí primariátu ušního, nosního a krčního oddělení a 10. výročí vzniku Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Pardubicích.

První zprávy z konce 20. let minulého století uvádějí, že první odborný ORL lékař, který přišel do města Pardubic, byl MUDr. Alfred Kubie z brněnské otorinolaryngologické kliniky. O několik roků později začal v Pardubicích pracovat jako ambulantní ORL odborník MUDr. Hertík. Důležitým mezníkem v historii pardubické nemocnice byl však nepochybně rok 1931, ve kterém přišel do Pardubic MUDr. Václav Horáček, žák prim. Tesaře, přednosty královéhradeckého ORL oddělení. S jeho příchodem byl v Pardubické nemocnici zřízen “ordinariát pro choroby ušní, krční a nosohltanové”, který umožňoval MUDr. Horáčkovi operovat ORL nemocné, i když vlastní operace byly prováděny často v odpoledních a večerních hodinách po pracovní době na operačním sále chirurgického oddělení. Statut primariátu ušního, nosního a krčního oddělení v Pardubické nemocnici byl ustanoven na základě usnesení vrchní správy nemocniční 11. října 1937, který byl později stvrzen i výnosem zemského úřadu v Praze. V roce 1941 bylo významnou událostí otevření nového a na tehdejší dobu velmi moderního „trojpavilonu ušního, očního a kojenecko-dětského oddělení“. Zatímco ještě v osmdesátých letech minulého století mělo ORL oddělení pardubické nemocnice společně s tehdejším oddělením stomatologie 68 lůžek, došlo v devadesátých letech v důsledku změn v českém zdravotnictví k poklesu lůžek, jejichž počet se v roce 1997 ustálil na dnešních třiceti lůžkách ORL (20 pro ORL dospělé, 5 dětských a 5 lůžek foniatrických) a 10 lůžkách pro oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Později byla v souvislosti se vznikem Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku tato dvě pracoviště v rámci Pardubické krajské nemocnice organizačně zastřešena pod jeden celek, ve kterém si však oba obory zachovaly do dnešního dne svou plnou odbornou samostatnost a statut primariátů.

Ušní, nosní a krční oddělení mělo již od svého vzniku velmi dobrou odbornou úroveň. Primář Horáček byl znám jako velmi zručný chirurg. Jak dokládají dochované programy schůzí Vědecké sekce lékařské župy pardubicko-chrudimské, seminářů odborníků Východočeského kraje a Všeobecné sekce čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně v Pardubicích, věnoval svou pozornost mimo jiné rinogenním i otogenním nitrolebním komplikacím, parciálním laryngektomiím, aspirovaným cizím tělesům, traumatologii atd.

Vynikajícím všestranným odborníkem byl i jeho nástupce, doc. MUDr. Antonín Semerák, CSc., který přišel do Pardubic rovněž z ORL kliniky v Hradci Králové. Jeho práce, zabývající se diagnostikou nosní neprůchodnosti, jsou dodnes citovány v zahraniční literatuře.

Avšak i v dalším období se ušní nosní a krční oddělení pardubické nemocnice rozvíjelo z hlediska diagnostiky i léčby ORL nemocí prakticky v plné šíři ORL oboru. Kromě standardních specializací (ORL pro dospělé, dětská otorinolaryngologie, audiologie a foniatrie) byla věnována pozornost i dalším odvětvím oboru (endoskopii, kofochirurgii, ORL onkologii, rinologii, fonochirurgii, plastické a rekonstrukční chirurgii, vyšetřování čichu a chuti, problematice poruch polykání apod.). Spektrum operačních výkonů tak dnes zahrnuje kromě základních operací oboru chirurgii středního ucha, štítné žlázy, slinných žláz, hypofaryngeálních výchlipek, chirurgii lební báze, radikální výkony v oblasti polykacích a dýchacích cest (včetně rekonstrukčních operací) a operace zaměřené na zlepšení hlasu.

Kromě léčebně preventivní činnosti vykazovalo ORL oddělení pardubické nemocnice dlouhodobě bohatou postgraduální odborně-vzdělávací činnost, kterou dokládá řada kurzů pro všeobecné lékaře, pravidelné schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP (včetně uspořádání celostátního ORL sjezdu s mezinárodní účastí v roce 2003) a od roku 2001 pravidelné odborné workshopy pro ORL lékaře se zájmem o fonochirurgii. Uvedené aktivity společně s bohatou vědeckou činností, prezentacemi pracoviště na mezinárodním fóru (od roku 1997 zahájení pravidelně organizovaných společných sjezdů českých a středoněmeckých ORL lékařů i přímé kontakty s pracovišti v Zurichu, Londýně, Bostonu, Jeně atd.), zahájená vysokoškolská výuka nelékařských zdravotnických programů, zprvu na Ústavu, od roku 2007 na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, vedly v roce 2002  k oficiálnímu přiznání statutu Kliniky otorinolaryngologie hlavy a krku Ministerstvem zdravotnictví i MŠMT (15. 6. 2002).

V průběhu své desetileté existence nově vzniklá klinika pokračuje v nastoupeném směru, který rozšířila o další odborné akce zajišťované vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími pracovišti. Od roku 2007 se podílí na pravidelných kurzech středoušní chirurgie ve Svitavách a po odchodu prof. Chroboka v říjnu 2010 na společných krajských seminářích a mezioborových sympoziích zaměřených na ambulantní i klinickou praxi, které pravidelně probíhají na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Hradci Králové.

V současné době si pardubická Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku udržuje svoji pozici krajského pracoviště s přiznanou akreditací 2. stupně pro přípravu na atestaci z otorinolaryngologie, l. stupně pro certifikované kurzy dětské otorinolaryngologie i foniatrie. V rámci předatestační přípravy vychovává dva lékaře rezidenty, tým vysokoškoláků posílil o třetí logopedku a na částečný úvazek o dvě magistry ošetřovatelství.

V rámci pregraduální výuky zajišťuje ORL klinika na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice výuku studentů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. V omezené míře se podílí, po dohodě s vedením Chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a. s., na stážích studentů medicíny v souvislosti s jejich předstátnicovou praxí.

Závěrem lze říci, že i přes přechodný generační problém se pardubická ORL klinika snaží udržet si své dobré jméno a postavení. Za velký příslib pro budoucnost lze spatřovat kromě cíleného zvyšování odborných znalostí všech svých pracovníků též rozšiřování již zmíněné spolupráce s královéhradeckou ORL klinikou.

Za 75leté období existence primariátu ORL oddělení pracovali ve funkci přednostů: prim. MUDr. Václav Horáček (1937 - 1942, 1945 - 1962), prim. MUDr. Miroslav Dusbaba (1942 - 1945), prim. MUDr. Václav Horáček (1945 - 1962), prim. doc. MUDr. Antonín Semerák, CSc. (1962 - 1981), prim. MUDr. Jaroslav Praisler (1981 - 1989), prim. MUDr. Darko Klobučar (1989 - 1996), prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. (1996 - 2002), prof. MUDr. Viktor Chrobok , CSc., Ph.D. (2002 - 2008) a prim. MUDr. Karel Pokorný, Ph.D. (2008 - dosud).

Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s., a Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice vedli: prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. (15. 6. 2002 - 30. 9. 2008) a (1. 11. 2010 - 28. 2. 2011), prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. (1. 10. 2008 - 30. 9. 2010) a MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. (1. 3. 2011 - dosud).

Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se