VI. Ningerovy dny


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 57, 2008, No. 2, pp. 110.
Kategorie: Kongresy, sympozia, konference, semináře

(Luhačovice, 19. - 20. října 2007)

Hlavním tématem VI. Ningerových dnů v Luhačovicích, pořádaných Klinikou dětské ORL LF MU a FN Brno, byla problematika peritonzilárního abscesu (PTA).

První den jednání byly v odpoledním bloku předneseny úvodní přednášky, které shrnuly základní terminologii, možnosti diagnostiky a léčby daného onemocnění. Dr. Ondrová uvedla základní fakta o problematice peritonzilárního abscesu. Doc. Komínek prezentoval aspirační punkci, jako jednu z možností léčby PTA. Doc. Hahn vystoupil s kazuistikou pacienta s PTA, který byl doprovázen velmi závažným stavem s fatálním koncem. V další části programu byly předneseny zkušenosti a používané postupy na jednotlivých ORL pracovištích s prezentací výsledků. Dr. Ondrová (KDORL) prezentovala statistiku za posledních 5 let a algoritmus diagnostiky a léčby PTA u dětských pacientů. Pracoviště doporučuje oboustrannou tonzilektomii v odstupu několika dnů (za vlažna) u dětí s PTA. Dr. Sychra (ORL Svitavy) přednesl statistiku a přístup k diagnostice a léčbě PTA na svém pracovišti. Provádí se tonzilektomie za horka či za vlažna u indikovaných pacientů. Dr. Donovalová (Dětská ORL klinika Bratislava) uvedla oboustrannou tonzilektomii za horka jako terapeutický postup na uvedeném pracovišti. Dr. Šimůnková (ORL klinika Bulovka) a dr. Baraník (ORL Břeclav) prezentovali taktiku léčby a výsledky při léčbě PTA. Dr. Balatková (ORL klinika 1. LF UK, Motol) přednesla taktiku léčby PTA na svém pracovišti. Preferují jednostrannou tonzilektomii za horka.

Po těchto přednáškách začala panelová diskuse, ve které vystoupili: prof. Betka, doc. Hahn, prof. Jakubíková, doc. Komínek, prof. Kostřica, prof. Stárek, prim. Sychra, dr. Šimůnková, prof. Šlapák. V bohaté diskusi bylo konstatováno, že možných postupů při léčbě PTA je několik a na daném ORL pracovišti je používán ten, který je ověřen dlouholetými zkušenostmi a každý má své výhody a nevýhody. Provedení jednostranné či oboustranné tonzilektomie ihned („za horka“, „ nemělo by nad ním vyjít ani zapadnout slunce“) řeší definitivně dané onemocnění. Pokud ale vyjdeme z toho, že k recidivám PTA dochází asi v 30 %, pak je u tohoto postupu „obětováno“ 70 % tonzil. Při postupu „za vlažna“ (používáno u dětských pacientů, protože jsou s PTA hospitalizováni a operace se pak provede v jedné hospitalizaci za 3-4 dny), nebo „za studena“ (většinou u dospělých, kteří jsou léčeni ambulantně), je oboustranná tonzilektomie doporučena a provedena v odstupu 6-8 týdnů. „Odložená“ tonzilektomie dává šanci těm, kteří si tonzilektomii nepřejí (v 30 % riskují recidivu), ale nese s sebou ve výjimečných případech riziko rozšíření PTA do hlubokých vrstev krku a závažnou komplikaci hlubokého abscesu krku a mediastinitidu. Závěrem bylo konstatováno, že problematika PTA vyžaduje dalších setkání a diskusí se snahou vytvořit doporučený postup a prozatím používané postupy jsou postupy „lege artis“.

Sobotní dopoledne bylo v první části věnováno kazuistikám z oblasti problematiky tonzil. Odezněly přednášky dr. Staníkové (dětská ORL Bratislava) o multiorgánovém selhání při angíně, dr. Došelové (ORL klinika Motol, 2. LF UK) abscesy jako komplikace varicelly, dr. Katra (ORL klinika Motol, 2. LF UK) kazuistika epistaxe. Dále přednesli dr. KrátkýdrVichnar (ORL Mladá Boleslav) kultivační nálezy u tonzil a dr. Baraník (ORL Břeclav) případ podkožního emfyzému po tonzilektomii. Z bratislavské dětské ORL kliniky přednesli dr. Mohamed přednášku o neobvyklé cystě boltce a dr. Donovalová o cystě kořene jazyka. Dr. Soldán (ORL klinika Olomouc) hovořil o neurinomu hrtanu a dr. Kraus (ORL Benešov) o karcinomu tonzily u abscedující epiglotitidy. V poslední části dopoledního programu pak byly předneseny přednášky s problematikou cizích těles – dr. Příhodová (ORL Benešov), kochleárních implantátů – dr. Aksenovová (ORL klinika Motol, 2. LF UK) a závěrečná přednáška dr. Prčinové z Luhačovic o balneologii.

Společenská část se setkala s nadšeným ohlasem téměř 220 účastníků při setkání u bohatého stolu, cimbálu a vybraných vín. V sálu Společenského domu byly kuloárně diskutovány odborné otázky i domlouvány schůzky do pozdních ranních hodin. Další Ningerovy dny jsou plánovány zase za dva roky.

Došlo 20. 12. 2007

Prof. MUDr. Ivo Šlapák,CSc.

KDORL LF MU a FN Brno


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se