Kalendář akcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a dalších oznámených schůzí, kongresů a kurzů v ČR a v zahraničí


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 57, 2008, No. 2, pp. 117-118.
Kategorie: Z otorinolaryngologické společnosti

2008

Pravidelné měsíční schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Praha: první čtvrtky v měsíci kromě července - září a prosince. Místo konání: posluchárna FN Praha-Motol, začátek 15.00 hod. Organizace, program a info: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., Klinika ORL/CHHK 1. LF UK a Katedra IPVZ. V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 – Motol, tel.: 224434301, fax: 224434319,

e-mail: jan.betka@lfmotol.cuni.cz.

Brno: druhé čtvrtky v měsíci. Místo konání: posluchárna FN u sv. Anny, Pekařská 53, začátek v 15.00 hod. Organizace, program a info: prof.  MUDr. Rom Kostřica, CSc., Klinika ORL/ /CHHK, Pekařská 53, 656 91 Brno,

e-mail: rom.kostrica@fnusa.cz.

Hradec Králové: třetí čtvrtek  v březnu, dubnu, listopadu a prosinci 2008. Info: odborný program (přihlášky) doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc., ORL klinika FN 500 05 Hradec Králové,

tel.: 495832464, fax/záznamník: 495832033,

e-mail: ORLklinikaHK@seznam.cz,

nebo vokurka@fnhk.cz.

Pardubice: třetí čtvrtek v květnu a říjnu 2008.

Plzeň a Olomouc: čtvrté čtvrtky - bude dále upřesněno. Info: Plzeň: sibalovas@fnplzen.cz, slipka@fnplzen.cz, tel.: +42377402248, fax: +420377402615.

Olomouc:as. MUDr. Z. Hložek, sekretariát ORL kliniky, tel.: 585854170, fax: 585852518, e-mail: nebo orl@dnol.cz nebo hlozekz@fnol.cz.

ZÁŘÍ

10. - 12. 9. 2008 - Sjezd České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Olomouc

Témata: Slinné žlázy, Tumory a pseudotumory slinných žlaz.

Následná péče po FESS a komplikace FESS. Varia.

Info: as. MUDr. Z. Hložek, sekretariát ORL kliniky, tel.: 585854170, fax: 585852518,

e-mail: orl@dnol.cz, nebo hlozekz@fnol.cz.

11. - 14. 9. 2008 - 5. světový kongres chirurgie lební baze.

Kanada – Vancouver.

25. - 27. 9. 2008 - 19. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 6. česko-slovenský foniatrický kongres

Pořádá: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha a Sekce pro foniatrii a pedaudiologii ČS ORL a CHHK.

Info: doc. MUDr. O. Dlouhá, CSc.,

e-mail: olga.dlouha@lf1.cuni.cz.

ŘÍJEN

2. - 4. 10. 2008 - Seminář České společnosti ORL/CHHK, Kliniky ušní, nosní a krční FN Hradec Králové a Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku nemocnice Jičín

Místo konání: Sedmihorky.

Jde o tradiční seminář nadregionálního významu.

Téma: Bolest v ORL oblasti, příčiny, diagnostika a řešení.

Info. a přihlášky k aktivní i pasivní účasti:

e-mail: martin.kracik@nemjc.cz.

LISTOPAD

13. – 15. 11. 2008 - 42. odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů Armády ČR a 12. pracovní dny chirurgie lební baze

Místo konání: Srní na Šumavě.

Info: prim. MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc., Klinika ORL Ústřední vojenské nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, tel.: 973201111, fax: 973206167, e-mail: michal.navara@uvn.cz.

18. 11. – 23. 11. 2008 - XXI. FESS Kurz (Week with FESS).

Pro začátečníky: 18. - 19. 11.,

pro pokročilé: 19. - 20. 11.

V angličtině: 20. - 23. 11. 2008.

Přihlášky během celého roku na adrese:

e-mail: ORLklinikaHK@seznam.cz.

Info: vokurka@fnhk.cz, tel.: 495832464, tel. a fax: 495832033.

2009

LEDEN

15. - 17. 1. 2009 - XIV. RAPPL

Místo konání: Lázně Karlova Studánka.

ORL témata: Operace alergických pacientů. Fonochirurgie.

TRN témata: Možnosti skríningových vyšetření dýchacích cest, pleurální výpotky, plicní hypertenze.

Alergologická témata: Inhalační alergeny a spouštěče a alergická onemocnění. Profesionální plicní onemocnění.

Balneologie: Sledování kvality života v souvislosti s lázeňskou léčbou. Efektivita lázeňské léčby a jak ji sledovat? Jak veřejnost pečuje o své zdraví z hlediska využívání Karlovy Studánky.

Organizace: Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Ušní, nosní a krční klinika LF UK v Hradci Králové, ČSAKI, Česká pneumologická společnost. Lázně Karlova Studánka.

Info: vokurka@fnhk.cz,

sledujte www.k.studanka.cz - sledujte - aktuality.

Poznámka

Akce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku jsou vytištěny tučně, ostatní nahlášené akce běžnou sazbou s uvedením pořadatele, za ně odborná společnost nenese garanci, zahraniční akce kurzivou.

Žádáme všechny organizátory, kteří chtějí, aby jejich akce byla obsažena v kalendáři, o zaslání oznámení s datem, názvem akce, místem konání a alespoň rámcovým programem na adresu vědeckého sekretáře. Uveďte také kontaktní adresu, na které lze získat další informace.

Došlo 11. 2. 2008

Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.,

vědecký sekretář České společnosti ORL/CHHK

Klinika ORL/CHHK LF UK a FN Hradec Králové

500 05 Hradec Králové

fax: 0495832033, e-mail: vokurka@fnhk.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se