Zápis ze schůze výboru ORL společnosti


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 56, 2007, No. 3, pp. 174-175.
Kategorie: Z otorinolaryngologické společnosti

(Praha, 30. března 2007)

Přítomni: Betka, Kabelka, Kostřica, Lejska, Rosická, Sláma, Stárek, Šram, Vokurka, Vydrová, Žallmann

Omluveni: Komínek, Navara, Pellant, Šlapák

Přizváni: Jedlička, Gál

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

  • Kongres EUFOS – 2011, oficiální přihláška odeslána, potvrzena.
  • Dny středoněmeckých lékařů proběhly úspěšně (prof. Pellant vyjádřil poděkování výboru za podporu).

2. Problematika sluchadel – návrh změn v oblasti předepisování sluchadel pro sluchově postižené (Lejska, Jedlička)

Lejska: Je třeba změnit současnou situaci jednáním s VZP, předán písemný materiál (pravidla vydávání sluchadel jsou určena 10 let starým zákonem č. 48/1997, který je nutno novelizovat nebo změnit tak, aby bylo snadnější respektovat změny průběžně podle vývoje techniky a názorů. Současná situace je absurdní – technika dovoluje kvalitní rozvoj komunikačních možností zejména u dětí, brzdou je zákon. Základním problémem je rozdíl mezi dikcí zákona a jeho interpretací Všeobecnou ZP - podle právnického rozboru je tato interpretace protiprávní. Návrh: Právo i zodpovědnost by měl mít předepisující lékař (kategorie FON S3 všechny kategorie sluchadel; kategorie ORL S3 všechny kategorie sluchadel pro věk nad 7 let). Žádá výbor o schválení tohoto názoru a nepochybné vyjádření výboru k navrženým novým pravidlům.

Jedlička (foniatrická sekce): Navrhuje nejednat o problémech interpretace starého zákona, ale o nových, jednoduchých, ale zcela konkrétních změnách pravidel pro přidělování sluchadel, kostních sluchadel, BAHA i KI - zodpovědnost i právo přenést na lékaře, výměnu po určené době podmínit technickým posudkem etc. Závěr: Změnit zákon, návrh zákona postoupit zdravotním komisím obou komor parlamentu a Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Diskuse

Betka: Ve schválené koncepci ORL je možnost indikace sluchadel lékařem po atestaci. Neměl by se věnovat vydávání sluchadel, tedy činnosti, kterou by měl dělat akustik.

Jedlička: Tento způsob by podstatně prodražil sluchadla (placením akustikovy práce).

Lejska: Pokud není tato kategorie v zákoně, není to možné, je nutno změnit zákon. Vysoké školy nepovažují za problém zřídit studium tohoto druhu.

Kostřica: Výbor považuje za nutné sjednocení názorů a požaduje od obou (Lejska, Jedlička) společný návrh, který bude výboru předložen na příštím zasedání.

3.  Zpráva  z jednání pracovní skupiny stran dohodovacího řízení (Gál)

Obhajoba revidovaných kalkulačních listů proběhla v lednu a únoru, vesměs byly schváleny vzhledem k tomu, že byly dobře připraveny a nedošlo k významným sporům při jejich projednávání. Odbornosti 501 a 507 – problém sdílených kódů pro operace průdušnice, mediastina a krčního divertiklu, žádají, aby byly označeny za autorské odbornosti. Výbor doporučuje požádat odbornosti 501 a 507 o oficiální vyjádření, které pak výbor posoudí a vyjádří se. Za precizní přípravu výbor vyjadřuje poděkování všem, kteří se jednání zúčastnili.

4. Stanovisko naší společnosti k nutnosti provádění hemokoagulačních a ostatních předoperačních vyšetření před adenotomií (Kabelka, Kostřica, Pellant, Šlapák)

Za operační výkon odpovídá operatér, který tedy určuje, jaká vyšetření budou před operací provedena. Výbor doporučuje přijmout tento návrh.

5. Problematika sjezdu ESPO (Kabelka)

Sjezd bude v červnu 2008 v Budapešti, maďarská společnost poslala žádost o podporu, o věci se jedná, informace budou poskytnuty výboru na příštím zasedání.

6. Stanovisko MZ k výsledkům výběrových řízení (Kostřica)

Dopis ministra Julínka: Doporučuje nemocnicím uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami (ve Středočeském a Zlínském kraji, neschváleno pouze ORL odd. v Mělníku).

7.  Problematika kódů (Rosická)

Se změnou zákona došlo k administrativní chybě – na kalkulačních listech odbornosti 702 není uvedena odbornost 701 jako další oprávněný k vykazování kódů 72 a 73. Pojišťovny byly informovány dopisem podepsaným předsedou ORL společnosti, takže by neměly vzniknout potíže při vykazování uvedených kódů odborností 701.

8.  Zpráva ze sjezdu ČLS JEP (Vokurka)

Všechny informace jsou uvedeny v Revue, podle stanov by letos měly být volby.

Příprava korespondenčních voleb, jmenovat členy volební komise (předběžně Rosická, Vyhnánková, Hoffmannová, Pokorný).

9.  Noví členové ORL společnosti (Vokurka)

Výbor souhlasí s přijetím přihlášených

10.  Různé

  • a)  Betka – Dunajské sympozium 2010 bude v ČR, navrhuje jiné město než Prahu (Mikulov? Karlovy Vary?).
  • b) Kostřica – ORL společnost má možnost navrhnout kandidáta na pozici prezidenta EUFOS - do 30. 4. 2007.
  • c)  Betka - atestační komise jmenuje ministr, který požaduje návrh členů komisí; výbor doporučuje jako členy komisí všechny habilitované kolegy.
  • d) Kostřica - placení sjezdového poplatku na slovensko – českém sjezdu; členové výboru uhradí sjezdový poplatek ze svých prostředků.
  • e)  Ftizeologové žádají o sdílení kódu výměna kanyly – výbor se sdílením kódů souhlasí.
  • f)  Kostřica - akreditační komise 14. června 2007 v Brně v 10.30 hod.

Zapsal MUDr. Miroslav Žallmann


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se